Hoppa till innehåll

Språkcentret

Försvarsmaktens språkcenter är en tjänstehelhet som jämställs med ämnesinstitutionerna vid Försvarshögskolan.

Språkcentret producerar undervisning i de främmande språk samt svenska som andra språk som Försvarshögskolan behöver, forskning i främmande språk och svenska språket samt andra språktjänster (tolkningar, översättningar och terminologirådgivning).

Språkcentrets personal står till förfogande när det gäller följande tjänster:

  • översättningar, språkgranskningar, tolkningar
  • allmän språkrådgivning, terminologirådgivning
  • språkutbildning
  • bedömning av språkutbildning och språkkurser som anskaffas
  • språkexamina och testning av språkkunskaper
  • krav på personalens språkkunskaper och jämställande av språkexamina
  • anskaffning av material, ordböcker, program och anläggningar
  • forskning och utveckling som hänför sig till språk
  • testning av språkkunskaper som hänför sig till rekrytering av personal.
´