Hoppa till innehåll

Strategi 2020–2025

År 2025 är Försvarshögskolan en framtida sakkunnig inom krigskonst med ett omfattande nätverk. Vi utbildar sakkunniga på högsta nivå för Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets behov, och vår militärvetenskapliga forskning stöder en långsiktig utveckling av Finlands försvarsmakt samt det samhälleliga beslutsfattandet. Kort sagt: Vi verkar i krigskonstens kärna.

Försvarshögskolans strategi 2020–2025 har utformats i samarbete med hela universitetsgemenskapen samt våra centrala intressenter. Grunden för vår verksamhet bygger på Försvarsmaktens värderingar: fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete. I praktiken förverkligar vi Försvarsmaktens värderingar genom våra åtta verksamhetsprinciper.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på våra tre kärnprocesser, som är undervisning, forskning och samhällelig påverkan. För de här processerna har fastställts strategiska målsättningar för åren 2020–2025.

´