Hoppa till innehåll

Till studeranden

Som ny studerande vid Försvarshögskolan finner du information om de viktigaste stödtjänsterna, såsom inkvartering, måltider och lärandemiljön. I punkten studieguider finner du de nyaste och uppdaterade studieguiderna, i vilka du får noggrannare uppgifter om studiernas uppbyggnad och innehåll.

I studierna utnyttjas mångsidiga lärandemiljöer vid såväl Försvarshögskolan i Sandhamn som andra militära läroinrättningar runt om i Finland. Förutom i traditionella klassrum sker utbildningen även via nätverk, i terrängen, med hjälp av simulatorer och på skjutbanan. Du har alltså möjlighet att studera nya saker i en synnerligen verklighetstrogen omgivning.

Försvarshögskolans bibliotek är försvarsmaktens centralbibliotek och ett vetenskapligt universitetsbibliotek som är öppet för alla.

 

´