Hoppa till innehåll

Fortbildning

Målsättningen med fortbildning är att utveckla den yrkesmässiga och/eller akademiska kompetensen och förbättra praxis i arbetslivet.

Fortbildningen inom försvarsmakten indelas i fortbildning enligt försvarsgren och ansvarsområde. Fortbildning enligt ansvarsområde ordnas inom följande 12 ansvarsområden:

 • Ansvarsområdet för personalfrågor
 • Ansvarsområdet för militär underrättelse
 • Operativa ansvarsområdet
 • Ansvarsområdet för logistik
 • Ansvarsområdet för planering
 • Ansvarsområdet för ledningssystem
 • Ansvarsområdet för utbildning
 • Ansvarsområdet för ekonomi
 • Juridiska ansvarsområdet
 • Ansvarsområdet för granskning
 • Ansvarsområdet för säkerhet
 • Ansvarsområdet för kommunikation

Försvarshögskolan koordinerar fortbildningen enligt ansvarsområde och ordnar akademisk påbyggnadsutbildning samt fortbildning inom fyra ansvarsområden: ansvarsområdet för personalfrågor, operativa ansvarsområdet, ansvarsområdet för planering och ansvarsområdet för utbildning. Målgrupperna för fortbildning är personalen vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och försvarsministeriet samt olika intressenter.

Utbudet då det gäller fortbildning enligt ansvarsområde finns i försvarsmaktens fortbildningskalender (Puolustusvoimien täydennyskoulutuskalenteri), som publiceras årligen i augusti-september.

Ansökan och urval

Man söker till fortbildning två gånger per år, 1.4 och 1.10, eller också ges anvisningar skilt för varje kurs. Noggrannare anvisningar om ansökan skilt för varje kurs samt kursblanketten finns i fortbildningskalendern, som är uppdelad enligt ansvarsområde.

Tilläggsuppgifter om fortbildning enligt ansvarsområde fås via opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

Studiestigar

Specialofficerare och civilpersonal rekryteras grundutbildade inom sin egen bransch. Kunnandet kompletteras genom fortbildning och vidareutbildning, där försvarsmaktens utbud gällande utbildning utnyttjas i syfte att förvärva kunnande inom den militära branschen och det egna ansvarsområdet. Specialofficerare och civila erbjuds möjlighet att söka till militärvetenskapliga påbyggnadsexamina om uppgiften förutsätter det.

´