Hyppää sisältöön

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tähtää ammatillisen ja/tai akateemisen osaamisen kehittymiseen ja työelämän käytäntöjen parantamiseen. Koulutamme Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa.

Puolustusvoimien täydennyskoulutus jakaantuu puolustushaarakohtaiseen ja toimialakohtaiseen täydennyskoulutukseen. Toimialakohtaista täydennyskoulutusta järjestetään 12 toimialalla:

 • Henkilöstötoimiala
 • Sotilastiedustelutoimiala
 • Operatiivinen toimiala
 • Logistiikkatoimiala
 • Suunnittelutoimiala
 • Johtamisjärjestelmätoimiala
 • Koulutustoimiala
 • Taloustoimiala
 • Oikeudellinen toimiala
 • Tarkastustoimiala
 • Turvallisuustoimiala
 • Viestintätoimiala

Maanpuolustuskorkeakoulu koordinoi toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen toteuttamista ja järjestää yliopistotasoista täydennyskoulutusta sekä täydennyskoulutusta neljällä toimialalla: henkilöstöala, operatiivinen ala, suunnitteluala ja koulutusala. Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja puolustusministeriön henkilökunta sekä eri sidosryhmät.

Täydennyskoulutustarjonta löytyy Puolustusvoimien täydennyskoulutuskalenterista, joka julkaistaan vuosittain heinä-elokuun aikana Puolustusvoimien intranetissa, Torni-portaalissa. 

Haku ja valinnat

Täydennyskoulutukseen hakeudutaan kaksi kertaa vuodessa 1.4. ja 1.10. tai hakeutuminen ohjeistetaan kurssikohtaisesti. Tarkemmat, kurssikohtaiset hakuohjeet ja hakulomake löytyvät täydennyskoulutuskalenterista Torni-portaalista koulutustoimialan alta.

Lisätietoja toimialakohtaisesta täydennyskoulutuksesta: [email protected]

 
´