Hyppää sisältöön

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tähtää ammatillisen ja/tai akateemisen osaamisen kehittymiseen ja työelämän käytäntöjen parantamiseen.

Puolustusvoimien täydennyskoulutus jakaantuu puolustushaarakohtaiseen ja toimialakohtaiseen täydennyskoulutukseen. Toimialakohtaista täydennyskoulutusta järjestetään 12 toimialalla:

 • Henkilöstötoimiala
 • Sotilastiedustelutoimiala
 • Operatiivinen toimiala
 • Logistiikkatoimiala
 • Suunnittelutoimiala
 • Johtamisjärjestelmätoimiala
 • Koulutustoimiala
 • Taloustoimiala
 • Oikeudellinen toimiala
 • Tarkastustoimiala
 • Turvallisuustoimiala
 • Viestintätoimiala

Maanpuolustuskorkeakoulu koordinoi toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen toteuttamista ja järjestää yliopistollista täydennyskoulutusta sekä täydennyskoulutusta neljällä toimialalla: henkilöstöala, operatiivinen ala, suunnitteluala ja koulutusala. Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja puolustusministeriön henkilökunta sekä eri sidosryhmät.

Toimialakohtainen täydennyskoulutustarjonta löytyy Puolustusvoimien täydennyskoulutuskalenterista, joka julkaistaan vuosittain elo-syyskuun aikana.

Haku ja valinnat

Täydennyskoulutukseen hakeudutaan kaksi kertaa vuodessa 1.4. ja 1.10. tai hakeutuminen ohjeistetaan kurssikohtaisesti. Tarkemmat, kurssikohtaiset hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Torni-portaalista koulutustoimialan alta.

Lisätietoja toimialakohtaisesta täydennyskoulutuksesta: [email protected]

Opintopolut

Erikoisupseerit ja siviilihenkilöstö rekrytoidaan alansa peruskoulutuksen hankkineina. Osaamista täydennetään täydennys- ja jatkokoulutuksella, jossa hyödynnetään Puolustusvoimien koulutustarjontaa sotilasalan ja oman toimialan osaamisen hankkimiseksi. Erikoisupseereille ja siviileille mahdollistetaan hakeutuminen sotatieteellisiin jatkotutkintoihin silloin, kun tehtävä sitä edellyttää.

ERIKOISUPSEERIT  
Yleisesikuntaupseerin tutkinto
(sotatieteellinen jatkotutkinto)
Poikkeusolojen vaativat sodanajan suunnittelutehtävät
Esiupseerikurssi
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Poikkeusolojen PH:n/yhtymän esikuntaupseerin tehtävät
Toimialapäällikön opinnot
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Oman toimialan normaali- ja poikkeusolojen vaativat esimies- ja johtotehtävät
Toimialakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen toimialaosaaminen
Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen puolustushaaraosaaminen
Maanpuolustuksen perusopinnot 2
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Laaja-alainen ymmärrys Puolustusvoimien poikkeusajan toiminnasta
Maanpuolustuksen perusopinnot 1
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Laaja-alainen ymmärrys Puolustusvoimien normaaliajan toiminnasta
Perehdytys
- Perustietoa Puolustusvoimista
Työssä tarvittavat perustiedot
AMK-tutkinto / alempi korkeakoulututkinto / ylempi korkeakoulututkinto Tarvittava osaaminen rekrytoitaessa

 

SIVIILIT, KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET  
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon, esiupseerikurssin tai toimialapäällikön opintojen osia Oman erikoisalan osaaminen
Toimialakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen toimialaosaaminen
Maanpuolustuksen perusopinnot 2
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Laaja-alainen ymmärrys Puolustusvoimien poikkeusolojen toiminnasta
Maanpuolustuksen perusopinnot 1
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Laaja-alainen ymmärrys Puolustusvoimien normaaliajan toiminnasta
Perehdytys
- Perustietoa Puolustusvoimista
Työssä tarvittavat perustiedot
AMK-tutkinto / alempi korkeakoulututkinto / ylempi korkeakoulututkinto Tarvittava osaaminen rekrytoitaessa

 

SIVIILIT, AMMATILLISET OPINNOT  
Puolustushaaran täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen puolustushaaran osaaminen
Toimialakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen toimialaosaaminen
PHOK 2
(Puolustushaaran täydennyskoulutusta)
Normaali- ja poikkeusolojen puolustushaaran syventävät tiedot
PHOK 1
(Puolustushaaran täydennyskoulutusta)
Normaali- ja poikkeusolojen puolustushaaran perustiedot
Perehdytys
- Perustietoa Puolustusvoimista
Työssä tarvittavat perustiedot
Ammatillinen tutkinto Rekrytoinnissa tarvittava osaaminen

Opistoupseerit

Opistoupseerien täydennyskoulutus tuottaa tarvittavan osaamisen toimialakohtaisiin tehtäviin. Osaaminen varmistetaan koko palvelusajan kestävällä työssä oppimisella ja nousujohteisella täydennyskoulutuksella.

OPISTOUPSEERIT  
Toimialapäällikön opinnot tai sen osa
(toimialakohtaista täydennyskoulutusta)
Oman puolustushaara, aselajin tai toimialan normaali- ja poikkeusolojen vaativimmat asiantuntija ja päällikkötehtävät
Toimialakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen toimialaosaaminen
Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Normaali- ja poikkeusolojen puolustushaaran osaaminen.