Hyppää sisältöön

Tutkimushankkeet

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnalla tuetaan sotilaallista maanpuolustusta ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Maanpuolustuskorkeakoulu on korkeakoulu, jonka sotilasasiantuntijuutta arvostetaan ja jossa tuotettua tutkimusta sovelletaan monipuolisesti sekä puolustusvoimien että yhteiskunnan tarpeisiin. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminta on läpäissyt KARVI (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) -auditoinnin 2016.

Tutkimustoimintaa monipuolistaa ja täydentää kasvavassa määrin tutkimusyhteistyö valittujen kumppanien kanssa sekä tutkimushankkeiden ja -projektien toteuttaminen osittain ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus on merkittävää myös sen takia, että se mahdollistaa korkeakoululle paremman ketteryyden reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin ja tietotarpeisiin.

Maanpuolustuskorkeakoulu verkottuu sekä kansallisesti että kansainvälisesti lukuisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Sivulle on poimittu esimerkkejä Maanpuolustuskorkeakoululla käynnissä olevista tutkimuksista.

Voit tutustua päättyneisiin tutkimushankkeisiin täällä.

 
´