Hyppää sisältöön

Tutkimushankkeet

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnalla tuetaan sotilaallista maanpuolustusta ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Maanpuolustuskorkeakoulu on korkeakoulu, jonka sotilasasiantuntijuutta arvostetaan ja jossa tuotettua tutkimusta sovelletaan monipuolisesti sekä puolustusvoimien että yhteiskunnan tarpeisiin. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminta on läpäissyt KARVI (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) -auditoinnin 2016.

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävää tutkimusta suunnitellaan ja seurataan osana puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa. Suuri osa tutkimuksesta tehdään virkatyönä puolustusvoimien tutkimuskokonaisuuksien osana. Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittavat opinnäytteet ovat tiiviisti yhteydessä puolustusvoimalliseen tutkimustoimintaan. Tutkimustoimintaa monipuolistaa ja täydentää kasvavassa määrin tutkimusyhteistyö valittujen kumppanien kanssa sekä tutkimushankkeiden ja -projektien toteuttaminen osittain ulkopuolisella rahoituksella.

Maanpuolustuskorkeakoulu verkottuu sekä kansallisesti että kansainvälisesti lukuisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Sivulle on poimittu esimerkkejä Maanpuolustuskorkeakoululla käynnissä olevista tutkimuksista.