Hyppää sisältöön

Vanhemmat julkaisut

Sotahistorian, Strategian ja Taktiikan laitoksen julkaisut

Sotahistorian laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Strategian laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Taktiikan laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Sotatekniikan laitoksen julkaisut

Sotatekniikan laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan, Johtamisen ja Koulutustaidon laitosten julkaisut

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarjat (vuoteen 2015 asti)

Johtamisen laitoksen julkaisut (vuoteen 2008 asti)

Koulutustaidon laitoksen julkaisut (vuoteen 2008 asti)

Kirjoja hyllyssä

Sotahistorian laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Julkaisusarja 1

No 17, 2014
Palokangas, Marko: Räjähtävää tyhjyyttä: sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa

No 16, 2012
Mäkitalo, Janne: Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään. Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen

No 15, 2012
Virta, Jami: Juoksuhaudoista yhteiskuntaan. Vuosien 1965–1975 sotilaallista maanpuolustusta ja puolustusvoimia koskevan joukkotiedotuksen diskursiivinen tarkastelu

No 14, 2010
Koskimies, Tapio: Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin hälytyskello: Suomen sotilasstrateginen asema kylmän sodan alkuvuosien asiantuntija-arvioissa.

No 13, 2010
Visuri, Pekka: Idän ja lännen välissä: puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella.

No 12, 2009
Karjalainen, Mikko: Ajatuksista operaatioiksi: Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa

No 11, 2008
Iskanius, Markku: Vesikuljetukset Suomen sotaponnistusten tukena toisen maailmansodan aikana: laivamiesten ja ahtaajien talvi- ja jatkosota

No 10, 2007
Airio, Pentti: Yrjö Keinonen – uudistajaksi asetettu

No 9, 2007
Enqvist, Ove: Kellä saaret ja selät on hallussaan...: rannikkopuolustuksen aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa

No 8, 2004
Iskanius, Markku: Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana: siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina

No 7, 2003
Lehti, Aarni: Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856–1914

No 6, 2002
Kesseli, Pasi: In pursuit of mobility: the birth and development of Israeli operational art: from theory to practice

No 5, 2001
Pylkkänen, Ali: Suojeluskuntalaiset - keitä he olivat?: vapaaehtoisten maanpuolustajien sosiaalinen kerrostuneisuus 1917−1944

No 4, 2001
Ropponen, Risto: Ruotsi ja "Venäjän vaara" 1914–1917: Ruotsin sotilaspoliittinen arvio Venäjän voimasta ensimmäisen maailmansodan aikana

No 3, 2000
Elfvengren, Eero: Laajasta johtoesikunnasta Mannerheimin yleisesikunnaksi: yleisesikunnan organisaatio vuosina 1925–1939

No 2, 1997
Elfvengren, Eero: Suomen yleisesikunnan organisaation synty ja vakiintuminen vuosina 1918–1925

No 1, 1996
Heiskanen, Raimo: Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen sodankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta
 

Julkaisusarja 2

No 19, 2012
Nieminen, Jarmo: Santahamina – Sinivalkoinen saari

No 18, 2012
Rekkedal, Nils Marius: Winds of Change – On irregular warfare

No 17, 2012
Kulomaa, Jukka: Punaisen Afganistanin puolesta 1979-1989 - Neuvostoliiton interventio, sota ja sotataito

No 16, 2011
Geust, Carl-Fredrik; Uitto, Antero (toim.): Hanko toisessa maailmansodassa

No 15, 2009
Mattila, Jukka I.: Mannerheimin valkoisen armeijan sotilaspuvut

No 14, 2009
Nieminen, Jarmo (toim.): Santahamina : sotilassaaren luontoaarteet

No 12, 2008
Nieminen, Marko: Santahamina – Viaporin linnoituksen itäinen lukko

No 11, 2008
Karjalainen, Mikko; Jouko, Petteri: Suomalaisen sotahistorian tutkimuksen nykytila

No 10, 2008
Nieminen, Marko: Santahamina – Viaporin linnoituksen itäinen lukko

No 9, 2006
Kemppi, Jarkko: Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918–1924

No 8, 2002
Raunio, Ari (toim.): Suursotien vuosisata : sodan ja taistelun kuva 1900-luvulla

No 7, 2000
Panschin, Vladimir: Kasvottomien miesten sota : päämajan valvontaosaston toiminta jatkosodassa

No 6, 2000
Jouko, Petteri: Ison-Britannian merikuljetukset ja maaoperaatiot Falklandin sodassa

No 5, 1998
Leskinen, Jari: Taktisista voitoista strategiseen tappioon : Yhdysvalloissa käyty väittely Vietnamin sodan (1965–75) strategiasta, taktiikasta ja opetuksista

No 4, 1998
Kesseli, Pasi (toim.): Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota : tutkimus Malaijan (1948–60), Vietnamin (1946–75) ja Algerian (1954–62) sodista

No 3, 1998
Kolstela, Risto: Clausewitz ja Yhdysvaltain sotataito

No 2, 1997
Feldt, Mikael: Israelin sotilaalliset vastatoimet Intifadan kukistamiseksi Länsirannalla ja Gazassa

No 1, 1996
Peltonen, Martti: Korean ja Vietnamin sotien vaikutukset ilma-aseen käyttöajatukseen ja käyttöön Yhdysvaltojen maavoimien sotatoimissa
 

Sotahistorian laitoksen julkaisuja

2009
Airio, Pentti: Sallan suunnan taistelut 1939–1940.

2007
Nieminen, Jarmo (toim.): Porkkala – tapahtumien keskellä.

2006
Syrjö, Veli-Matti; Karjalainen, Mikko; Elfvengren, Eero (toim.): Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Osa 2, Suomen puolustusvoimat 1944–1974.

2004
Palokangas, Marko (toim.): Jatkosodan tiellä.

2004
Kulomaa, Jukka: Syvään taisteluun : johdatus Neuvostoliiton maavoimien sotataitoon 1917–1991

2003
Karjalainen, Mikko (toim.): Salaisen sodan sivut : tiedustelua, vakoilua ja salatoimintaa jatkosodassa

2002
Manninen, Ohto; Liene, Timo (toim.): Stella Polaris: suomalaista sotilastiedustelua

2002
Karjalainen Mikko (toim.): Jatkosodan taistelut

2000
Liene, Timo: Käsi kalvan kahvassa : suomalaisen upseerikoulutuksen lyhyt historiikki

2000
Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt

► Takaisin hakemistoon
 

Strategian laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia

No 34, 2014
Hart, John: The analysis of competing hypotheses (ACH) in the assessment of chemical warfare activities

No 33, 2013
Sivonen, Pekka (toim.): Suomalaisia näkökulmia strategian tutkimukseen

No 32, 2013
Blombergs, Fred: Euroopan voimatasapainojärjestelmä 1990-2012 : Euroopan vakaus rakenteellisen, uusklassisen ja hegemonisen realismin näkökulmasta

No 31, 2013
Juntunen, Alpo: Venäjän imperiumin paluu (toinen uudistettu painos)

No 30, 2012
Mohlin, Marcus: The Strategic Use of Military Contractors. American Commercial Military Service Providers in Bosnia and Liberia: 1995–2009

No 29, 2009
Limnéll, Jarno: Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa

No 28, 2009
Nokkala, Arto: Uhka ja kumppani: Venäjä Suomen puolustushallinnossa

No 27, 2009
Kerttunen, Mika: ’A Responsible Nuclear Weapons Power’ – Nuclear Weapons and Indian Foreign Policy

No 26, 2009
Sirén, Torsti: State Agent, Identity and the “New World Order”. Reconstructing Polish Defence Identity after the Cold War era

No 25, 2009
Juntunen, Alpo: Venäjän imperiumin paluu

No 24, 2008
Raitasalo, Jyri; Sipilä, Joonas (toim.): Sota - teoria ja todellisuus. Näkökulmia sodan muutokseen

No 23, 2008
Raitasalo, Jyri: Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen puolustus

No 22, 2005
Lagerstam, Kaarle: Naton muutos. Tutkimus Naton sotilaallisen rakenteen kehittämiseen vaikuttaneista tekijöistä kylmän sodan jälkeen

No 21, 2005
Raitasalo, Jyri: Constructing War and Military Power after the Cold War. The Role of the United States in the Shared Western Understandings of War and Military Power in the Post-Cold War Era

No 20, 2002
von Weissenberg, Jon: Strategic Sea Lift Capacity in the Common European Security and Defence Policy.

No 19, 2002
Nurmi, Sami: Combined Joint Task Force (CJTF) -järjestely kriisinhallinta- ja rauhankumppanuusyhteistyön välineenä

No 18, 2001
Kurkinen, Petteri: Siviili-sotilasyhteistyö kriisinhallintaoperaatiossa

No 17, 2000
Rantapelkonen, Jari: Konfliktin, konfliktinhallinnan ja turvallisuuden käsitteet kylmän sodan jälkeen

No 16, 2000
Ahoniemi, Lea: Taistelu helikoptereista. Eduskunnan ja puolustushallinnon välisen asiantuntijavallan tarkastelu, esimerkkitapauksena maavoimien tilausvaltuuskysymys 1998

No 15, 1999
Ries, Tomas: Finland and NATO

No 14, 1999
Välimäki, Pasi: Tiedustelu rauhaa tukevissa operaatioissa

No 13, 1999
Martelius, Juha: Neuvostoliiton/Venäjän sotilaspolitiikka, globaalista suurvallasta alueelliseksi hegemoniksi

No 12, 1999
Virtanen, Vesa: Suomen ja Itävallan turvallisuuspolitiikka

No 11, 1998
Sivonen, Pekka: Tulevaisuuden ennakointi kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen kohteena

No 10, 1998
Forsström, Pentti: Itsenäisten valtioiden yhteisön sotilaallinen integraatio

No 9,1996
Lintonen, Raimo: Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen

No 8, 1996
Ekström, Marko: Rauhaanpakotustoimia koskenut poliittinen kehitys ja analyysi rauhaan pakotuksen menestyksen edellytyksistä

No 7,1996
Erroll, Erik: Vertailu Suomen ja Ruotsin suhtautumisesta Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

No 6, 1996
Soininen, Mika: Etykin konfliktinesto ja kriisinhallinta

No 5, 1995
Österlund, Bo; Viitasalo, Mikko: Muutosten Itämeri

No 4, 1995
Sivonen, Pekka: Liittoutumisen uudet olosuhteet ja Suomen valinnat. Toinen uudistettu painos

No 3, 1994
Sivonen, Pekka: Liittoutumisen uudet olosuhteet ja Suomen valinnat

No 2, 1993
Nordberg, Erkki: Baltia: Strateginen perusselvitys

No 1, 1993
Sivonen, Pekka: Institutionalisoitu yhteistyö eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisessa
 

Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita

No 52, 2014
Sipilä, Joonas; Koivula, Tommi: Kuinka strategiaa tutkitaan (2p.)

No 51, 2014
Paronen, Antti; Teirilä, Olli (toim.): Vihatkoon kunhan pelkäävät - näkökulmia terrorismiin ilmiönä

No 50, 2013
Sipilä, Joonas; Koivula Tommi: Kuinka strategiaa tutkitaan

No 49, 2013
Forss, Stefan; Kiianlinna, Lauri; Inkinen, Pertti; Hult, Heikki: The Development of Russian Military Policy and Finland

No 48, 2011
Hario, Pasi; Heinikoski, Saila (toim.): The European Union as a Security Provider

No 47, 2011
Forss, Stefan; Kiianlinna, Lauri; Inkinen, Pertti; Hult, Heikki: Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi

No 46, 2011
Salmela, Laura (toim.): Nordic Cooperation and the Far North

No 45, 2010
Kerttunen, Mika: Kuinka sota voitetaan. Sotilasstrategiasta ja sen tutkimisesta

No 44, 2010
Forss, Stefan; Anttila, Markku: Iranin ydinohjelman tila 2010

No 43, 2010
Saanio, Jyri: Increasing Security, but Avoiding a Security Dilemma - Perspectives on the U.S. Ballistic Missile Defence in Europe

No 42, 2010
Kurkinen, Heidi (toim.): Strategic Decision-making in Crisis and War

No 41, 2009
Mikkonen, Anna (toim.): Threats and Prospects in Combating Terrorism: A challenge for Domestic or Transnational Cooperation?

No 40, 2008
Eskola, Susanna (toim.): Crisis Management in Crisis?

No 39, 2007
Koivula, Tommi; Helminen, Jyrki (toim.): Armed Forces for Tomorrow

No 38, 2007
Koivula, Tommi: Vahva Eurooppa. Ranska EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan muotoilijana

No 37, 2007
Kerttunen, Mika (toim.): Uudet uhkat?

No 36, 2006
Jeppsson, Tommy; Mikkola, Erko (toim.): Perspectives on the Evolving Nature of Military Power

No 35, 2006
Koivula, Tommi; Kauppinen, Heidi (toim.): Promoting Peace and Security in Africa: Is the European Union Up to the Challenge?

No 34, 2006
Forss, Stefan: Yhdysvaltain ydinasepolitiikka

No 33, 2006
Harju-Seppänen; Mika: Kiinan ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka sekä sotilasstrategia

No 32, 2006
Ekholm, Peter: Ymmärrystä yli rajojen: Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien vaikuttavuus

No 31, 2005
Koivula, Tommi; Tammilehto, Tuomas (toim.): Crisis Management: A New Form of Nation-Building?

No 30, 2005
Kerttunen, Mika; Koivula, Tommi; Jeppsson, Tommy: EU Battlegroups – Theory and Development in the Light of Finnish-Swedish Co-operation

No 29, 2005
Mikkola, Erko (toim.): The Future of Multilateral Security Co-operation in the New Security Environment

No 28, 2004
Tavaila, Arvi; Forsström, Pentti; Inkinen, Pertti; Puistola, Juha-Antero; Sirén, Torsti: Venäjän asevoimat ja sotilasstrategia

No 27, 2004
Forsström, Pentti; Mikkola, Erko (toim.): Russian Military Policy and Strategy

No 26, 2004
Sirén, Torsti; Puistola, Juha-Antero; Raitasalo, Jyri; Takamaa, Kari; Tavaila, Arvi: Turvallisuuspoliittisten vaihtoehtojen Suomen puolustus-järjestelmälle aiheuttamia vaikutuksia.

No 25, 2004
Sipilä, Joonas; Mikkola, Erko (toim.): Terrorism and Counter-terrorism – Impact on Defence and other Security Systems.

No 24, 2003
Lagerstam, Kaarle: Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikka kylmän sodan jälkeen

No 23, 2003
Ryter, Marc-André: Motives for Humanitarian Intervention and the International Community

No 22, 2003
Ruhala, Kalevi; Sivonen, Pekka; Tiilikainen, Teija; Järvenpää, Pauli: Suomen turvallisuuspolitiikan vaihtoehdot

No 21, 2003
Lagerstam, Kaarle; Puistola, Juha-Antero; Sirén, Torsti: Yhdysvaltalainen sotilasstrategia tänään

No 20, 2003
Tuomi, Osmo: Seuraako Euroopan unioni aikaisempien suurvaltojen kehitystä?

No 19, 2003
Blomberg, Fred; Saanio, Jyri: Viro, Latvia ja Liettua turvallisuuspoliittisten muutosten kynnyksellä

No 18, 2002
Ryter, Marc-André: Managing Contemporary Crises: A Challenge for the European Union

No 17, 2002
Ries, Tomas; Sipilä, Joonas (toim.): Drifting Apart? European views of the Atlantic relationship.

No 16, 2002
Sipilä, Joonas (toim.): Strategian 30-vuotisjuhlaseminaari 1.3.2002

No 15, 2002
Forsström, Pentti: Venäjä vuonna 2020. Arvioita sotilaspolitiikasta ja sen perusteista

No 14, 2001
Forsström, Pentti (toim.): Russia’s Potential in the 21st Century

No 13, 2001
Ries, Tomas; Hagelstam, Axel (toim.): Sweden and Finland. Security Perceptions and Defence Policy

No 12, 2001
Kervinen, Ossi: Euroopan Unionin kriisinhallintatoimen päätöksenteko: Rakenteet ja toimintamahdollisuudet

No 11, 2001
Ryter, Marc-André: EU Capabilities for Autonomous Military Crisis Management: Possibilities and Limits

No 10, 2001
Suomen turvallisuusympäristö 2000-luvun alussa

No 9, 2000
Kerttunen, Mika (toim.): Security in the North – Change and Continuity

No 8, 2000
Sivonen, Pekka (toim.):Security-Political Prospects in Northern Europe at the Beginning of the Millennium

No 7, 2000
Ries, Tomas (toim.): NATO Tomorrow

No 6, 2000
Huhtala, Krista (toim.): Russia’s Security Policy at the Turn of the Millennium

No 5, 1999
Ahoniemi, Lea: Suomea koskevat uudet ei-sotilaalliset turvallisuusuhkatekijät

No 4, 1998
Toivonen, Aaro (toim.): The Present and Near Future of the Nordic Defence

No 3, 1998
Toivonen, Aaro (toim.): Russia's Security Political Prospects

No 2, 1997
Kannisto, Ahti; Palmunen, Tapio; Välimäki, Pasi: Muuttuuko turvallisuuspolitiikan linja? Valtioneuvoston eduskunnalle vuosina 1995 ja 1997 antamien turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen vertailu

No 1, 1997
Military Cooperation and its Prospects in the Baltic Sea Region

► Takaisin hakemistoon
 

Julkaisusarja 3: Strategian asiatietoa

No 16, 2011
Seppälä, Pekka: Uhka käsitteenä

No 15, 2011
Salmela, Laura: Sunzi

No 14, 2010
Timola, Anne: Machiavelli

No 13, 2010
Kurkinen, Heidi: Valta

No 12, 2010
Kurkinen, Heidi: Rationalismi

No 11, 2008
Kerttunen, Mika: Clausewitz ja Vom Kriege

No 10, 2008
Eskola, Susanna: Turvallisuus käsitteenä

No 9, 2008
Vähänen, Sanna: Rauhanturvaaminen

No 8, 2008
Limnéll, Jarno: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia

No 7, 2008
Nokkala, Arto: Asevelvollisuus

No 6, 2007
Koivula, Tommi: Raymond Aron

No 5, 2007
Sipilä, Joonas: Vegetius

No 4, 2007
Kerttunen, Mika: Strategia

No 3, 2000
Venäjän federation sotilasdoktriini

No 2, 1999
Venäjän federaation sotilaallinen turvallisuuskehitys heinäkuu-joulukuu 1998. Koonnut Harri Ohra-aho

No 1, 1994
Venäjän federaation sotilasdoktriinin perussäädökset (Tiivistelmä)
 

Julkaisusarja 4: Työpapereita

No 52, 2014
Sasioglu, Mert & Soikko, Noora: Moldova ja Valko-Venäjä rajatussa liikkumatilassa

No 51, 2014
Rautala, Ari: Venäjän sotilasreformi – asevoimien uusi ilme

No 50, 2014
Kauhanen, Katri; Veikkola, Sanna: Etelä- ja Itä-Kiinan meret aluekiistojen ja valtakamppailun näyttämönä

No 49, 2013
Salehzadeh, Alan: Iran's domestic and foreign policies

No 48, 2013
Rautala, Ari: Arktinen alue Venäjän sotilaallisesta näkökulmasta

No 47, 2013
Repo, Jasmin: Islamismi Pohjois-Afrikassa arabikevään jälkeen

No 46, 2013 
Salehzadeh, Alan: Syyrian sisällissota: syitä ja taustatekijöitä

No 45, 2013
Rydell, Stig & Forss, Stefan: Tie kohti uutta pohjoismaista turvallisuusstrategiaa

No 44, 2013
Rostoks, Toms: Baltic States and NATO: Looking Beyond the Article V

No 43, 2012
Petraitis, Daivis: Reorganisation of the Russian Armed Forces (2005–2015)

No 42, 2012
Forss, Stefan: The Russian Operational-Tactical Iskander Missile System

No 41, 2012
Patokallio, Mikko; Saarinen, Juha: The European Union as a Security Provider

No 40, 2010
Puistola, Juha-Antero (toim.): Merirosvous ja merellinen terrorismi. 2. täydennetty painos

No 39, 2010
Lagerstam, Kaarle: The Scope and Pace of the Rise of China

No 38, 2010
Koivula, Tommi; Salo, Krista: Yhteistyö, avunanto ja solidaarisuus? Lissabonin sopimuksen turvallisuuspoliittinen merkitys

No 37, 2010
Sillanpää, Antti: Uutiset strategian peilinä

No 36, 2010
Forss, Stefan: Russian Military Thinking and Threat Perception – A Finnish View

No 35, 2010
Kesselring, Agilolf: The Formation and Role of the Kosovo Security Force

No 34, 2010
Puistola, Juha-Antero; Hanén, Tom; Jeppsson, Tommy; Sipilä, Joonas; Takamaa, Kari T.;  Wikström, Kaarle: Merirosvous ja merellinen terrorismi

No 33, 2009
Kesselring, Agilolf: NATO – Towards a New Strategic Concept 2010

No 32, 2009
Græger, Nina: “Inside Nato - Outside the EU”: Norwegian Security and Defence Policy in the High North

No 31, 2009
Vähänen, Sanna: Strategian laitoksen julkaisutoiminnan vaikuttavuus

No 30, 2009
Limnéll, Jarno; Salonius-Pasternak, Charly: Miksi Afganistan on tärkeä Suomelle?

No 29, 2009
Limnéll, Jarno; Raitasalo, Jyri: Selonteko 2009 – turvallisuuden uudelleenarviointia

No 28, 2008
Limnéll, Jarno; Raitasalo, Jyri: Georgian sota uhkakuvien näkökulmasta

No 27, 2008
Forss, Stefan: Yhdysvallat ja avaruus – tapaus putoava satelliitti

No 26, 2008
Limnéll, Jarno: Toimiiko turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selontekomenettely?

No 25, 2008
Limnéll, Jarno; Moberg, Michael: Nuorten upseerien näkemyksiä upseeriuden kansainvälistymisestä ja mahdollisesta Nato-jäsenyydestä

No 24, 2008
Raitasalo, Jyri: Kriisinhallinta kriisissä?

No 23, 2007
Raitasalo, Jyri; Sipilä, Joonas: Mikä Suomea uhkaa? Laaja turvallisuuskäsitys ja uhkakuvapolitiikka näkökulmina Suomen turvallisuuspolitiikkaan.

No 22, 2007
Kerttunen, Mika: Asevoimat ja non-proliferaatio – sotilaallisen osaamisen käyttö estämään joukkotuhoaseiden leviämistä

No 21, 2007
Mäkelä, Juha: CBRNE-terrorismi: turhaa pelottelua vai varteenotettava riski?

No 20, 2007
Sirviö, Pasi: ”Huumesodat” – asevoimien käyttö taistelussa huumeiden tuotantoa ja leviämistä vastaan

No 19, 2007
Puistola, Juha-Antero: Asevoimien käyttö terrorismin torjunnassa

No 18, 2004
Raitasalo, Jyri; Sipilä, Joonas: Sodan määrittelystä. Käsitykset sodasta sodankäynnin taustalla.

No 17, 2003
Sirén, Torsti: Strategian laitokselle tehtävien tutkimusten rakenteellisia perusteita.

No 16, 2002
Törnudd, Klaus: Peace building and prevention of conflicts.

No 15, 2001
Miettinen, Jorma K.: Geeniteknologia tulevaisuuden maailmassa ja sen mahdollinen käyttö sodan välineenä.

No 14, 2001
Alafuzoff, Georgij; Forsström, Pentti: Arvioita Venäjän Tshetshenian operaatioista

No 13, 2001
Juntunen, Alpo: The Baltic Sea as a Geopolitical Issue

No 12, 2000
Ryter, Marc-André: Instability in the Balkan region after the Kosovo war

No 11, 1998
Välimäki, Pasi: Neuvostoliiton interventio Afganistaniin vuonna 1979 - strateginen isku vai laajamittainen hyökkäys?

No 10, 1998
Ohra-aho, Harri: Rysslands syn på informationskrigföringen

No 9, 1998
Bruce, Heikki: Tadzhikistanin konfliktin poliittiset syyt ja seuraukset

No 8, 1998
Ohra-aho, Harri: Sodan kuva, venäläinen näkökulma

No 7, 1998
Virtanen, Vesa: Unkarin kansannousun kukistaminen 1956

No 6, 1998
Kosonen, Petri: Irakin hyökkäys Kuwaitiin 1990

No 5, 1998
Ryter, Marc-André: The Western European Union at a turning point

No 4, 1998
Savolainen, Juha: Katsaus Kyproksen turvallisuuspoliittiseen asemaan

No 3, 1998
Nurminen, Timo: Venäjän tiedustelun uudelleenorganisointi, uusi alku vai paluu entiseen?

No 2, 1994
Nokkala, Arto: Pohjolan turvallisuuden strategisia jatkuvuus- ja muutostekijöitä

No 1, 1993
Nurro, Sari: Rauhaanpakottaminen - uusi intervention muoto

► Takaisin hakemistoon
 

Taktiikan laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Julkaisusarja 1: Tutkimuksia

4/2014
Gustafson, Michael: The Duality of Tactical Thought

3/2014
Lalu, Petteri: Syvää vai pelkästään tiheää: neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit

2/2014
Palmgren, Anders: Visions of Strategy - Following Clausewitz's Train of Thought

1/2014
Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen - taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa (2. painos)

1/2013
Rekkedal, Nils-Marius (useita kirjoittajia): Operaatiotaito

1/2012
Lappi, Esa: Computational Methods for Tactical Simulations

3/2010
Valtonen, Vesa: Turvallisuustoimijoiden yhteistyö

2/2010
Huttunen, Mika: Monimutkainen taktiikka

1/2010
Nurmela, Teemu: The Social Battlespace of Stabilization Operations – Action amongst the People

1/2009
Envall, Olli: Joukkotuotanto sodanajan joukkojen koulutusmenetelmänä

2/2008
Seppänen, Hannes; Valtonen, Vesa: SAR-prosessit

1/2008
Munkki, Anssi: Merivoimat ja viranomaisten tukeminen normaalioloissa

1/2007
Jouko, Petteri: Strike Hard, Srike Sure – Operation Musketeer. British Military Planning during the Suez Crisis, 1956

1/2006
Salonen, Joakim: Tiedän ja osaan, osaan ja ymmärrän? Taktiikan osaamisen kehittyminen Maanpuolustuskorkeakoulussa

1/2005
Tuominen, Marko: Meripelastustoimen riskien analysointi

2/2004
Valtonen, Vesa: Yhteistoiminta tuli-iskun uhkakuvassa – esitys taktisen tason toiminnan organisoimiseksi

1/2004
Kuusisto, Rauno: Aspects on Availability

2/2003
Hyytiäinen, Mika: Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä

1/2003
Iivonen, Antti: Venäjän puolustusteollisen kompleksin (OPK) nykytila ja tulevaisuudennäkymät

1/2002
Rantapelkonen, Jari: Psykologiset operaatiot. Propagandasta informaatio-operaatiohin

1/1999
Saarelainen, J.: Näkemyksiä Venäjän informaatiosodankäynnistä

2/1998
Mättölä, Ali: Liikkuvien voimien armeijakunnan rooli Venäjän sotataidon kehittymisessä 2000-luvun alkupuolella

1/1998
Pisto, Martti: Ilmavoimien rakentaminen ja pioneeritoiminta

2/1997
Mättölä, Ali: Erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin kokoonpano, kalusto ja suorituskyky

1/1997
Laari, Jouni: Ilmamekanisointi – maasodankäynnin siirtyminen kolmanteen ulottuvuuteen

2/1996
Saariaho, Pekka: Teoria doktriinin perustana – Yhdysvaltain maavoimien uusi taisteluoppi sodankäynnin periaatteiden valossa

1/1996
Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen – Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa

1/1995
Toveri, Pekka; Välivehmas, Heikki: Syvän taistelun oppi ja sen toteutus venäläisessä operaatiotaidossa
 

Julkaisusarja 2: Asiatietoa

1/2014
Kuusisto, Tuija (toim.): Kybertaistelu 2020

1/2012
Rantapelkonen, Jari (toim.): Taistelukentällä. Suomalaisupseerien kokemuksia Afganistanissa

1/2009
Taktiikan laitoksen opinnäytetöiden ohjaajan opas

1/2008
Huttunen, Mika; Metteri, Jussi: Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta

1/2007
Nurmela, Teemu: Sotilaallisen kriisinhallintajoukon taistelutilaan vaikuttavat tekijät

1/2006
Metteri, Jussi: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa

1/2005
Kuusisto, Rauno; Rantapelkonen, Jari: Struggling to Understand Information War

2/2004
Kuusisto, Rauno; Loikkanen, Laura: About the Futures’ Aspects on Developingthe Finnish National Defence

1/2004
Kohvakka, Kimmo; Valtonen, Vesa: Tuli-isku 2020

1/2003
Piiroinen, Mika (toim.): Verkkotaistelu 2020

2/2002
Saarelainen, Jorma; Kekäle, Petri (toim.): Guerrilla Warfare − An asymmetric Option

1/2002
Aherto, Jorma et al. (toim.): Helicopters − a new Branch of Service in theFinnish Defence Forces

1/2001
Iivonen, Antti: 1990-luvun venäläisen sotilasalan lehdistön tutkimus

3/2000
Saarelainen, Jorma; Metteri, Jussi (toim.): Sodan ja taistelun kuva

1/2000
Heikkilä, Mika: Suomalaisen EOD-toiminnan kehittäminen

2/2000
Saarelainen, Jorma et al. (toim.): Johtamissodankäynti

1/1999
Saarelainen, Jorma et al.: Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa

3/1998
Myyryläinen, Jyrki et al.: Venäjän sotilasilmailuteollisuuden nykytila ja kehitysnäkymät

2/1998
Iskanius, Markku: Operaatiotaidon ja taktiikan opettajan ohje

1/1998
Kauppila, Jukka et al.: Taktisen ja operatiivisen johtamisen vaikeuttamiseen tarkoitetut häirintäjärjestelmät ja niiden käyttö

3/1997
Grönroos, Ari et al.: Suomen lähialueen ilmapuolustusjärjestelyt

2/1997
Ahlberg, Jukka et al.: Venäjän ilma-aseen toiminta Tshetseniassa

1/1997
Iskanius, Markku: Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus sekä tutkimusmenetelmät

3/1995
Vauhkonen, Juha: Maihinnousutaktiikka ja sen kehitysnäkymät sekä maihinnousuharjoitukset 1970-luvulta alkaen

2/1995
Koli, Markku: Sodankäynnin muutokset ja puolustusjärjestelmän kehittämistarpeet

1/1995
Koli, Markku: Sodankäynnin ja taistelun kuva 2000
 

Julkaisusarja 3: Työpapereita

1/2009
Viisteensaari, Ilari: Maakuntakomppanian yhteistyö poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa. Vahvuudet, haasteet, kehityksen suuntaviivat.

1/2008
Kuusisto, Rauno: “SHIFT” Theoretically-Practically Motivated Framework

2/2005
Tiilikainen, Tuomas; Metteri, Jussi: Taktiikan laitoksen julkaisuohje

1/2005
Huttunen, Mika: Näkökulmia taktiikkaan

2/2003
Saarelainen, Jorma (toim.): Ajatuksia suomalaisesta sissisodankäynnistä

1/2003
Nieminen, Erkki: Venäjä (SNTL) paikallisissa sodissa ja aseellisissa konflikteissa XX vuosisadan toisella puoliskolla (osakäännös)

3/2002
Huttunen, Mika; Olli, Petri: Avaruuden hyväksikäyttö sotilasoperaatioissa − venäläinen näkemys

2/2002
Hyytiäinen, Mika: Taistelun kuvat 2020 − Tutkimussuunnitelma ja kritiikki

1/2002
Iivonen, Antti: Venäläisten sotilasalan lehtien suomenkielinen artikkeliluettelo v 2001

5/2001
Irla, Mika et al.: Meriliikenteen johtaminen ja suojaaminen poikkeusoloissa

4/2001
Nykänen, J. et al.: Kosovon ilmasota

3/2001
Iivonen, Antti: 1990-luvun venäläisen sotilasalan lehdistön tutkimuksen suomenkielinen artikkeliluettelo

2/2001
Saarelainen, J.: Tuumista kirjoihin ja kansiin − Ohje Taktiikan laitoksen julkaisujen toimittamisesta

1/2001
Nieminen, E.: Venäjän Federaation informaatioturvallisuuden doktriini (käännös)

8/2000
Pitkonen, Markku et al.: Venäläisen tulenkäytön järjestelyt

7/2000
Iso-Lauri, Sami; Vähäkangas, Petri: Venäjän Itämeren laivaston kehitysnäkymät − arvio suorituskyvystä

5/2000
Taktiikan laitos: Yhtymän taisteluohjesääntö (luonnos)

4/2000
Koskinen, Hannu; Holopainen, Timo: Sotapeliohje

3/2000
Jämsä, Markku et al.: Salaaminen ja harhauttaminen moottoroidun jalkaväkidivisioonan hyökkäyksessä

2/2000
Puustinen, Markku et al.: Tykistön komentovaunut ja ammunnanhallintajärjestelmät ulkomailla

1/2000
Astren, Torsti et al.: Venäläisen jalkaväkitaistelijan suoja ja sen kehitysnäkymät

9/1999
Pirinen, A.: Venäjän kenttätykistön käyttö hyökkäysoperaatiossa nykyään

8/1999
Toivettula, M. et al.: Ilmatorjunnan sensorit ja johtamisvälineet

7/1999
Lampen, P. et al.: Ballististen ohjusten torjunta

6/1999
Koli, H. et al.: Ilmakuljetusoperaation toteutusperiaatteet

4/1999
Kumpulainen, H. et al.: Nykyaikaiset ilmataisteluohjukset

3/1999
Matero, P. et al.: Venäjän viidennen sukupolven torjuntahävittäjien kehittäminen

2/1999
Mäkelä, H. et al.: Kaksipuolisista simulaattoriharjoituksista saadut kokemukset

1/1999
Takamaa, S-A. et al.: Venäjän merivoimien kauaskantoiset alussijoitteiset ilmatorjuntaohjusjärjestelmät

9/1998
Bergqvist, H. et al.: Helikopteritoiminta

8/1998
Posti, P.; Pietiläinen, K.: Yhdysvaltojen maavoimien kehittäminen

7/1998
Volanen, Vesa: Erilliskomppanian mahdollisuudet vastata hyökkääjän vastasissitoimenpiteisiin

6/1998
Vuorisalmi, Jukka: Kiväärikranaattien ja käsikranaattien käyttö jääkäripataljoonan taistelussa

5/1998
Lalu, Petteri et al.: Kevyen ilmatorjuntaohjuksen ITO 2005 mahdolliset vaihtoehdot ja niiden taktinen käyttö valmistajamaissa

4/1998
Bergqvist, Heikki et al.: Helikopterien käyttöperiaatteet ja johtaminen sekä hyökkääjän helikopterien torjunta

3/1998
Hägglund, Sami; Kuronen, Risto (toim.): Käskynhallinta- ja tilanneilmoitussovelluksen käyttöohje

2/1998
Hägglund, Sami (toim.): Suunnitteluprosessi

1/1998
Tynkkynen, Vesa: Taktiikan laitoksen tutkimustöiden ohjaajan opas

1/1997
Hyötyläinen, Tapani: Yhdysvaltojen maavoimien komentaja- ja yleisesiupseerikurssi 1996−1997

Takaisin hakemistoon
 

Sotatekniikan laitoksen julkaisut (vuoteen 2014 asti)

Sotatekniikan laitos julkaisi viittä eri julkaisusarjaa vuoteen 2014 asti, jolloin sarjat muutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjauudistuksen mukaisiksi. 

Sarja 1: Sotateknisiä tutkimuksia

No 36, 2014
Vankka, Jouko (edit): Critical infrastructure protection against cyber threats

No 35, 2013
Kosola, Jyri; Solanne, Tero: Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka (3. painos)

No 35 (II), 2013
Siiropää, Ville: Introduction of the T-10 Static Line Parachuting Capability to the NH90 Helicopter

No 34, 2013
Vankka, Jouko (Edit.): Cyber warfare

No 33, 2013
Anteroinen, Jukka: Enhancing the development of military capabilities by a systems approach

No 32, 2013
Saarelainen, Tapio: Improving the Performance of a Dismounted Future Force Warrior by Means of C

No 31, 2013
Koskinen-Kannisto, Anne: Situational awareness concept in a multinational collaboration environment : challenges in the information sharing framework

No 30, 2010
Rissanen, Antti: Enhancing physics education in the National Defence University : a design based research approach in the production of learning material

No 29, 2008
Jormakka, Jorma: Oksa, Sakari (toim.): Towards Better Situational Awareness

No 28, 2007
Karsikas, Jarkko: Maavoimien verkostokeskeisen tiedonsiirtojärjestelmän arkkitehtuuri ja sen toteuttaminen

No 27, 2007
Lehtinen, Matti (toim.): Calculating combat

No 26, 2006
Jormakka, Jorma; Oksa, Sakari (toim.): Technical Solutions for Network Enabled Defence

No 25, 2006
Jormakka, Jorma (toim.): Management issues in technical Research

No 24, 2006
Jormakka, Jorma; Rissanen, Antti (toim.): State-of-the-Art in Sensors

No 23, 2006
Vesterinen, Sami: Vaatimukset meripuolustuksen taktiselle kenttäradiolle 2010-luvulla

No 22, 2005
Tuukkanen, Irmeli: The Ageing Behaviour of Magnesium-Strontium Nitrate Pyrotechnic Compositions

No 21, 2005
Jormakka, Jorma; Tuovinen, Pekka (toim.): Evaluation of Weapon Systems

No 20, 2004
Kuosmanen, Petteri: Taktisten ad hoc radioverkkojen toteutta-mismahdollisuudet erilaisissa toiminta-ympäristöissä

No 19, 2004
Jormakka, Jorma; Candolin, Catharina (toim.): Military ad hoc networks

No 18, 2004
Taponen, Ville: Tietoturvastandardit puolustusvoimien tietoturvaprosessien sekä extranet-ratkaisun kehittämisessä

No 17, 2004
Jormakka, Jorma; Candolin, Catharina (toim.): Technical aspects of network centric warfare

No 16, 2003
Hyytiäinen, Mika: Maasodankäynnin taistelumallit ja taktiset simulaattorit

No 15, 2003
Nenonen, Juhana: Mekanisoitujen joukkojen tilannekuvan muodostuminen 2010-luvulla.

No 14, 2003
Honkonen, Juha: Warfare in fock space

No 13, 2003
Kosola, Jyri; Solanne, Tero: Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka (2. painos)

No 12, 2003
Jormakka, Jorma: Combinatorial decision theory with applications in hacker warfare modelling (pre-prints)

No 11, 2003
Jormakka, Jorma: Combinatorial decision theory with applications in hacker warfare modelling

No 10, 2002
Kaukoranta, Timo; Hautala, Jukka; Kakkola, Timo: Taisteluvälineet 2020

No 9, 2001
Korkiamäki, Ilkka: TETRA (Terrestial trunked radio) järjestelmän sotilaalliset käyttömahdollisuudet

No 8, 2000
Salminen, Esa: Satelliittien hyväksikäyttö puolustusvoimissa

No 7, 2000
Kosola, Jyri; Solanne, Tero: Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka

No 6, 2000
Kosola, Jyri: Suurtehomikroaaltoase ja perusteet siltä suojautumiselle

No 5, 2000
Mattila, Heikki: Mahdollisuudet estää laserhakeutuvien ohjusten, pommien ja ammusten käyttö kiinteitä kohteita vastaan

No 4, 1999
Kosola, Jyri: EPM aspects of commercial communications systems

No 3, 1999
Lammi, Petri: Sään pysyvyys ja sen vaikutukset operatiiviseen ja ballistiseen sääpalveluun.

No 2, 1997
Sundqvist, Jari: Automaattisen kenttäteleverkon järjestelmätestaus

No 1, 1996
Kosola, Jyri: Taktisten kenttätelejärjestelmien kehitys lähitulevaisuudessa
 

Sarja 2: Matemaattisia ja luonnontieteellisiä tutkimuksia

No 10, 2005
Lehtinen, Matti: On Hexagonal Grids in Combat Simulation

No 9, 2005
Hytönen, Tuomas: Matemaattisista taistelumalleista

No 8, 2004
Honkonen, Juha: Low-Dimensional Fluctuations in Forced Turbulence

No 7, 2003
Honkonen, Juha: Fysiikan harjoitustehtäviä sotilaille

No 6, 2002
Honkonen, Juha: Anomalous transport processes in chemically active random environment

No 5, 2000
Honkonen, Juha: Asymptotic properties of Lévy flights in quenched random fields.

No 4, 2000
Hyry, Eero: Cohen-Macaulay multi-rees algebras.

No 3, 1999
Hyry, Eero: Coefficient ideals and the Cohen-Macaulay property of Rees algebras.

No 2, 1998
Hyry, Eero: Necessary and sufficient conditions for the Cohen-Macaulayness of form rings.

No 1, 1997
Hyry, Eero: The diagonal subring and the Cohen-Macaulay property of a multigraded ring.
 

Sarja 3: Työpapereita

No 10, 2010
Jormakka, Jorma; Oksa, Sakari (toim.): Collaboration tools in the military environment

No 9, 2009
Jormakka, Jorma; Oksa, Sakari (toim.): User’s view on battlespace systems

No 8, 2008
Aula, Anniina: Verkko-opetus osana sotatekniikan opetusta

No 7, 2008
Vesterinen, Sami (toim.): SHIFT Shared Information Framework and Technology. Concept DRAFT version 0.5

No 6, 2001
Kakkola, Timo: Valonvahvistimet ja lämpökamerat. Optronisten laitteiden toiminnan perusteet ja kehitysnäkymät

No 5, 2000
Kaukoranta, Timo: Operaatioanalyyttisiä näkemyksiä tietosodankäynnistä

No 4, 2000
Salminen, Esa; Lehtinen, Matti: Analyyttinen hierarkiaprosessi. Expert Choice -ohjelman käyttö

No 3, 2000
Huhtakallio, Janne; Niemi, Martti; Valkola, Eero: Kaupallisten (COTS) tuotteiden hyödyntämismahdollisuudet puolustusvoimien taktisissa viestijärjestelmissä

No 2, 2000
Kallio, Aki; Luhtakanta, Perttu; Sarpoma, Janne: USA:n maavoimien digitalisointihankkeet

No 1, 1999
Korhonen, Jukka; Korhonen, Markku: Ilmatorjuntaohjusjärjestelmien kehityssuunnat
 

Sarja 4: Tekniikan asiatietoa

No 3, 2011
Kosola, Jyri: Teknologisen kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin 2015−2025

No 2, 2004
Ikonen, Ilkka: GPS-asejärjestelmät, niiden käyttö ja häirittävyys

No 1, 2002
Pasivirta, Pasi (käänt.): Teknisen kehityksen suuntalinjat
 

Sarja 5: Oppimateriaalit

No 12, 2013 
Kosola, Jyri: Vaatimustenhallinnan opas

No 11, 2012
Kosola, Jyri: Puolustusvoimien projektiohje

No 10, 2007
Lehtinen, Matti: Tilastomatematiikkaa sotilaille

No 9, 2007
Honkonen, Juha: Fysiikan harjoitustehtäviä sotilaille

No 8, 2007
Pasivirta, Pasi; Kosola, Jyri: Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoimissa

No 7, 2007
Kosola, Jyri: Suorituskyvyn elinjakson hallinta

No 6, 2006
Ikonen, Ilkka: Kriittiset menestystekijät suorituskyvyn mittaamisen tukena

No 5, 2006
Lehtinen, Matti: Matematiikan harjoituksia sotilaille

No 4, 2005
Kosola, Jyri; Jokinen, Janne: Elektroninen sodankäynti. Osa 2 – toimeenpano sotilasoperaatioissa

No 3, 2004
Lehtinen, Matti: Pieni simulointikirja

No 2, 2004
Kosola, Jyri; Jokinen, Janne: Elektroninen sodankäynti Osa 1

No 1, 2004
Lappalainen, Esa; Jormakka, Jorma (toim.): Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa
 

Muut painatteet

2006
Jormakka, Jorma: Should we call it research?

2003
Lehtinen, Matti: Operaatioanalyysiä sotilaille

2002
Lehtinen, Matti: Tilastomatematiikkaa sotilaille

2002
Lehtinen, Matti: Todennäköisyyslaskentaa sotilaille

2001
Rissanen, Antti: Sähkö- ja magnetostatiikka

2001
Rissanen, Antti Ojanen, Hannu: Mekaniikka ja lämpöoppi

2001
Rissanen, Antti: Kaavoja ja taulukoita

1996
Honkonen, Juha: Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston fysiikan oppikirja

1995
Hyry, Eero: Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston matematiikan oppikirja

► Takaisin hakemistoon
 

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisut (vuoteen 2015 asti)

Julkaisusarja 1: Tutkimuksia

No 12, 2014
Lehto, Martti: Ilmavoimien johtamisjärjestelmän tulevaisuuskuva

No 11, 2013
Jantunen, Saara: Strategic communication : practice, ideology and dissonance

No 10, 2012
Rintala, Harri: Sotilaslentäjän fyysinen suorituskyky sekä työperäiset tuki- ja liikuntaelinoireet

No 9, 2012
Anttila, Ulla: Enhancing human security through crisis management - opportunities and challenges for learning

No 8, 2012
Lehto, Martti: Suomen ilmavoimien johtamisjärjestelmän evoluutio ilmasotateorian, kansallisten instituutioiden ja johtamisjärjestelmän ulkomaisen kehityksen näkökulmasta

No 7, 2012
Aalto, Mika: Strategin tragedia - Suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina

No 6, 2010
Mäkinen, Juha; Tuominen, Juha (toim.): Toimintakykyä kehittämässä: Jarmo Toiskallion juhlakirja, Military Pedagogical Reflections

No 5, 2010
Berger, Heidi: Venäjän informaatio-psykologinen sodankäyntitapa terrorismin torjunnassa ja viiden päivän sodassa

No 4, 2010
Jantunen, Saara: Uusien uhkakuvien luominen: tapaus "kiinalaiset kybersoturit". Lingvistinen uhka-analyysi kyberdiskurssista

No 3, 2009
Toiskallio, Jarmo; Mäkinen Juha: Sotilaspedagogiikka: Sotiluuden ja toimintakyvyn teoriaa & käytäntöä

No 2, 2009
Kuokkanen, Pertti: Communicative and anticipatory decision-making supported by bayesian networks

No 1, 2009
Laaksonen, Marko: Merkillinen strategia - Puolustushallinnon strategian semioottinen tarkastelu
 

Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat

No 16, 2015
Aunala, Aki (toim.): Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa

No 15, 2015
Nokkala, Arto; Hanska, Jan & Häyry Matti (toim.): Akateemisuus ja upseerius

No 14, 2014
Rantapelkonen, Jari (toim.): Strategisen viestinnän salat

No 13, 2014
Mutanen, Arto & Pekkarinen, Otto (toim.): Sotilaspedagogiikka

No 12, 2014
Ukkonen, Mari (toim.): Äärikäyttäytyminen: miten kohdataan, miten johdetaan?

No 11, 2013
Ukkonen, Mari (toim.): Asevelvollisuus kansalaisoikeutena

No 10, 2013
Rantapelkonen, Jari; Salminen, Mirva (toim:): The fog of cyber defence

No 9, 2013
Mäkinen, Juha (toim.): Asevelvollisuuden tulevaisuus

2012
Kolttola, Eeva (toim.): Hyvä - paha hallinto. Johtaminen, tilannekuva, tieto ja luottamus turvallisuudessa -seminaarin julkaisu

2011
Sirén, Torsti (toim.): Strateginen kommunikaatio ja informaatio-operaatiot 2030

2011
Tuominen, Juha (toim.): Nuoret, arvot ja maanpuolustus

2010
Terho, Sampo (toim.): Näkökulmia maanpuolustustahtoon

2010
Sirén, Torsti (toim.): Minne kuljet suomalainen sotilasjohtaja? Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari 2009

2009
Kiuru, Jukka (toim.): Johdatus johtamiseen

2009
Sirén, Torsti (toim.): Verkostoavusteinen puolustus 2030

2009
Terho, Sampo (toim.): Strategian jäljillä
 

Julkaisusarja 3: Työpapereita

2/2014
Yleisesikuntaupseerikurssi 56 : joukko vaihtoehtoja Puolustusvoimien tulevaisuuteen 2030

1/2014
Kalliomaa, Mika; Pulkka, Antti-Tuomas: Maanpuolustuskurssit - verkostoja yhteiskunnalle jo yli 50 vuotta

2010
Kolttola, Eeva; Westling, Jouni; Huhtinen, Aki-Mauri (toim.): Strategia käytäntönä – Johdatus jalkautuksen tutkimukseen

2010
Pulkka, Antti-Tuomas (toim.): Orientaatiot, toimintakyky ja sitoutuminen: valinnoista ja mittaamisesta sotilaskoulutuksessa

2009
Westling, Jouni (toim.): Strategian jalkauttaminen.

2009
Sinkko, Risto: Katsaus suomalaisten maanpuolustustahtoon ja sen tilaan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä - empiirisiä tutkimustuloksia

2009
Sirén, Torsti (toim.): Johtamisen ja Sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisuohjeita

► Takaisin hakemistoon
 

Johtamisen laitoksen julkaisut vuoteen 2008

Johtamisen laitos julkaisi kolmea julkaisusarjaa vuoteen 2008 saakka, kunnes laitoksesta tuli organisaatiollisten järjestelyjen jälkeen Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.

Julkaisusarja 1: Tutkimuksia

2008
Lundelin, Mika (toim.): Johdatus sotilaslakimiehen toimintaan kriisinhallintaoperaatiossa

2008
Virta, Jami: Johtamisen laitoksen tutkimusohje

2007
Huhtinen, Aki-Mauri; Rantapelkonen Jari: Bumerangi - 69 blogia turvallisuuteen

2006
Rantapelkonen, Jari: The Narrative Leadership of War: Presidential Phrases in the `War on Terror` and Their Relation to Information Technology

2005
Nyberg, Marcus: Varusmiesaikaisen johtajakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kehittämistarpeet

2005
Halonen, Lauri: Mielikuvat ovat tärkeämpiä kuin totuus - Propaganda ja sitä säätelevät  sodan oikeussäännöt neljässä eri konfliktissa

2005
Räsänen, Mika: Transformationaalinen johtaminen persoonallisuusteoreettisesta näkökulmasta

2005
Hanén, Tom: Turvallisuusjohtaminen ja rajavartiolaitos / yksittäisten onnettomuuksien tutkinnasta strategisten häiriöiden hallintaan

2004
Janatuinen, Esa: Työhyvinvointi toiminta ja sen kehittäminen Puolustusvoimissa

2004
Laaksonen, Marko; Aalto, Mika: Luottamus hyvä, valvonta paras? Puolustusvoimien organisaatiokulttuuri kumppanuushaasteen edessä

2004
Kuokkanen, Pertti: The Basis for Anticipatory Decision-Making

2003
Kinnunen, Tommi: Johtamisen kehittyminen. Kokeellinen pitkittäistutkimus johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti

2003
Syrjänen, Minna: Myytit ja “hyvä” johtajuus sotilasdiskurssissa

2002
Salonen, Timo: Kehittyvä organisaatio muuttuvassa ympäristössä- osaamisen johtaminen ja hallinta Puolustusvoimissa

2002
Kangaste, Misa: Puolustusvoimien organisaatioiden valmiudet ja rajoitukset
balanced scorecardin hyödyntämiseen

2002
Sinkko, Risto:  Mielipidetutkimukset “uudessa” informaatiosodassa

2001
Kotilehto, Risto: Arvojen, osaamisen ja johtajuuden murros. Mitä tulevaisuus puolustusvoimien henkilöstöltä vaatii?

2001
Nissinen, Vesa: Military Leadership. A Critical Constructivist Apporoach to Conceptualizing. Modeling and Measuring Military Leadership in the Defence Forces

2001
Huhtinen, Aki-Mauri: Oppilasupseerit tutkijoina. Laadullinen tutkimus murrosajan ihmistieteellisenä tutkimuksena

2001
Nissinen, Vesa: Military Leadership Training, Development of Leadership Behavior in the Finnish Defence Fores

2000
Nissinen; Vesa; Seppälä, Teemu:  Johtajakoulutus murroksessa

2001
Vuorio, Ville-Veikko: Syväjohtaminen laatu ja tehokkuus maavoimien perusyksiköissä

2000
Varjonen, Pekka:  Sotilasorganisaation kulttuuri

2000
Krogars, Marco; Parikka, Eevastiina: To be a Soldier in a Globalizing World (käännös)

2000
Nissinen, Vesa: Puolustusvoimien johtajakoulutus

1999
Osmonen, Jari: Julkisen sektorin logistiikka ja sen sääntely

1999
Krogars, Marco; Parikka Eevastiina: Sotilaana globalisoituvassa maailmassa. Muutoksen megataso haastaa kansallisen tarkastelunäkökulman, puolustusvoimat ja yksittäisen sotilaan

1999
Törrönen, Kaarle: Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton suunnittelu

1998
Krogars, Marco: Sotatieteelliset käsitteet puntarissa. Johtamisen, strategian, operaatiotaidon ja taktiikan vertaileva sisällön analyysi

1998
Elomaa, Kimmo: Rajavartiolaitoksen logistiikka

1998
Krogars, Marco: Sotilasorganisaatio muutoksessa. Peruskartoitus tulevaisuudenkehityksen vaikutuksista puolustusvoimien organisointiin ja johtamiseen

1997
Krogars, Marco: Sotilasjohtamisen tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa. Toiminnan nykytilaa, teoriaperustaa ja kehittämistä kartoittava tutkimus

1996
Haapalinna, Ilkka: Decision support for resource allocation in procurement of army materiel

1995
Saastamoinen Timo: Tutkijakoulutus: Tutkielman tekoprosessiin sidottu ohjaus kadetti- ja yleisesikuntaupseerikursseilla

1995
Nissinen, Vesa: Taistelunjohtajien valintamenettely. Potentiaalinen taistelunjohtajuus ja reservin upseeriksi koulutettavien varusmiesten valintaperusteet. Esitys peruskoulutuskauden valintamenettelyksi

1995
Kauppinen, Harri:  Johtamiskoulutus. Johtamisopin opetus ja arviointi kantahenkilökunnan koulutuksessa Pioneerikoulussa

1993
Haapalinna, Ilkka: Puolustusvoimien materiaalihankinnat. Päätöksenteon tukeminen jaettaessa niukkoja resursseja maavoimien tarpeisiin
 

Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat

2008
Sirén, Torsti (toim.): Upseerina 100-vuotiaassa Suomessa - Millä arvoilla muutoksen maailmassa?

2008
Valtanen, Mikko (toim.): Johtamisen sosiaalipsykologia – Käsitteitä ja Käytäntöjä sotilasyhteisössä

2007
Laaksonen, Marko (toim.):  The Future of Military Leadership and Management

2006
Huhtinen, Aki-Mauri; Rantapelkonen, Jari (toim.): Sirpaleita sotilaskulttuurin rajoilta

2006
Huhtinen, Aki-Mauri (toim.): Sotilasjohtamisen tiedon kohteet

2005
Rantapelkonen, Jari; Kuusisto, Rauno (toim.): Struggling to Understand Information War

2005
Sinkko, Risto (toim.): Arvot ja velvollisuudet Isänmaan puolustuksessa

2004
Kiikka, Jarmo (toim.): Näkökulmia Suomen turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun, sekä Maanpuolustuksen käsitteeseen ja järjestelyihin

2004
Huhtinen, Aki-Mauri; Sinkko, Risto (toim): Maanpuolustustahto tutkimuskohteena - Kylmästä sodasta informatiosotaan

2003
Mikkonen, Timo T. A. (toim.): Johtajille johtamisesta - saatesanat RUK-kurssilta 123

2002
Räsänen, Hannu (toim.): Strateginen osaaminen puolustushallinnossa

2002
Huhtinen, Aki-Mauri (toim.): Sotilasjohtamisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet ja menetelmät

2002
Huhtinen, Aki-Mauri: Propagandan renesanssi - julkisen manipulaation paluu

2002
Huhtinen, Aki-Mauri: Länsimaisen yhteiskunnan kriisinsietokyky 2020. Taistelun kuvat 2020 1. vaiheen taustatutkimus

2001
Räsänen, Hannu (toim.): Strateginen ajattelu puolustushallinnossa

2000
Krogars, Marco: Muutoksen suunta

2000
Krogars, Marco; Ojala, Jukka (toim.): Strategic Management in a Military Organization (käännös)

2000
Nissinen, Vesa (toim.):  Uuteen johtajakoulutukseen. Kokemuksia, näkemyksiä, tutkimusta ja palautetta puolustusvoimien uuden johtajakoulutuksen ensiaskeleista

1999
Wijnbladh, Cecilia: Johdatus ruotsalaiseen upseerietiikkaan

1999
Krogars, Marco; Ojala Jukka (toim.): Strateginen johtaminen sotilasorganisaatiossa. Näkökulmia kokonaisuuden hallintaan ja laajojen muutosten johtamiseen
 

Julkaisusarja 3: Työpapereita

2008
Aimonen, Tuomo: Selvitys Viron ja Venäjän väliseen patsaskiistaan liittyneistä informaatio-operaatioista

2008
Lindgren, Göran (toim.): Viipurin taistelu 1944. Kooste Suomen Sotilassosiologisen Seuran seminaarin 19.4.2007 esitelmistä

2008
Virta, Jami (toim.): Johtamisen laitoksen sotatieteellisten perustutkintojen pedagoginen käsikirjoitus 2008

2007
Sirén, Torsti: Johtamisen laitoksen julkaisuohjeita

2004
Virta, Mika: Psykologiset operaatiot osana Sotilasjohtamista: Teoriaa ja käytäntöä
Perustasolla

1998
Krogars, Marco: Falkland. Argentiinan strategisesta yllätyksestä poliittis-sosiaaliseen virhearvioon

1998
Laisi, Tiina: Naisten sopeutuminen sotilasorganisaatioon. Naisten kokemuksia varusmiespalveluksesta

1998
Räsänen, Hannu: Puolustusvoimien johdon logistiikkakoulutus

1997
Salo, Matti-Pekka: Tehtäväkohtainen palkkausjärjestelmä johtamisen apuvälineenä
Näkökulmana henkilöstön arvot ja tarpeet

1997
Nissinen, Vesa: Varusmiesten johtajakoulutuksen perusteet. Transformational ledership -mallin soveltaminen sotilaskoulutukseen

1995
Rahko, Tapani: Management accounting and management by results. A case study of Defence Forces units

1995
Korpela, Jukka: Ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmät apuvälineenä esikuntatyöskentelyyn. Selvitys LTKK:n GDSS- laboratoriosta
 

Erikoiskirjat

2006
Huhtinen, Aki-Mauri; Toiskallio, Jarmo (toim.): Maanpuolustuskorkeakoulu − kehittyvä sotatieteellinen yliopisto. Professori Mikko Viitasalon juhlakirja

► Takaisin hakemistoon
 

Koulutustaidon laitoksen julkaisut

Koulutustaidon laitos on yhdistetty osaksi Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitosta

Julkaisusarja 1: Oppikirjat

2007
Toiskallio, Jarmo (toim.): Ethical education in the military: what, how and why in the 21st century?

2004
Puolustusvoimien palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisen strategia: asiantuntijatyöryhmän näkemyksiä ja ajatuksia: taustamuistio

2003
Virolainen, Raili: Kielenhuoltoa sotilaille
 

Julkaisusarja 2: Tutkimuksia

No 22, 2008
Mäkinen, Juha (toim.): Opettajuus Maanpuolustuskorkeakoulussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa? Opettajien tuntoja opettajuudesta, opiskelijoistaan, vertaisistaan ja korkeakoulustaan

No 21, 2008
Salo, Mikael: Determinants of military adjustment and attrition during Finnish conscript service

No 20, 2008
Mikkonen, Riku: Sotilaan eettinen toimintakyky ja päätöksenteko: teoreettinen mallinnus ja empiirinen tutkimus kriisinhallintaympäristössä

No 19, 2007
Vaara, Jani et al.: 60 tunnin valvomisen fysiologiset ja psykologiset vasteet sekä vaikutukset hermolihasjärjestelmän toimintaan ja oppimiseen

No 18, 2007
Halonen, Pekka: Puolustusvoimien koulutuskulttuurin rakentuminen

No 17, 2007
Peltoniemi, Rainer: Suomen puolustusjärjestelmän ydinosaamisalueet ja niiden muutoshaasteet mahdollisessa Nato-jäsenyydessä

No 16, 2006
Mäkinen, Juha: The learning and knowledge creating school: case of the Finnish National Defence College

No 15, 2005
Mäkinen, Kalevi: Strategic security: a constructivist investigation of critical security and strategic organisational learning issues: towards a theory of security development

No 14, 2004
Salo, Mikael: Alokkaat talon tavoille: etnografinen tapaustutkimus Bourdieun sosiologian näkökulmasta

No 13, 2004
Toiskallio, Jarmo (toim.): Identity, ethics, and soldiership

No 13, 2003
Kalliomaa, Mika: Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen Maanpuolustuskorkeakoululla vuosina 1996−2002

No 12, 2003
Toiskallio, Jarmo: Kohti puolustusvoimien verkottuvaa oppimista: AVOT-pedagogiikan osaraportti 1

No 11, 2002
Toiskallio, Jarmo et al.: Cultures, values and future soldiers

No 10, 2001
Repo, Tuomo: Varusmieskoulutuksen palautekulttuuri murroksessa

No 9, 2001
Peltoniemi, Rainer: Maavoimien simulaattoriavusteisen koulutuksen optimointi: maavoimien simulointistrategia

No 8, 2001
Kallioinen, Outi: Kadettien pedagoginen asiantuntijuus: hermeneuttinen toimintatutkimus

No 7, 2000
Toiskallio, Jarmo (toim.): Mapping military pedagogy in Europe

No 6, 2000
Toiskallio, Jarmo: Näkökulmia sotilaspedagogiseen tutkimukseen

No 5, 1999
Kangas, Seppo: Rauhanturvaajaseurakunta Puolustusvoimien vuosina 1918−1998 tekemän kirkollisen työn konstruktiona

No 4, 1998
Toiskallio, Jarmo (toim.): Toimintakyky sotilaspedagogiikassa

No 3, 1996
Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri: sotilaspedagogisen tutkimusohjelman suuntaviivoja

No 2, 1995
Kangas, Seppo: Rauhanturvaajaseurakunta: YK:n suomalaisen valvontajoukon Finbatt-Undof:n kirkollinen työ 1979−1993 ja sen vaikutus rauhanturvaajan maailmankuvaan

No 1, 1994
Sorvari, Jukka: Oppimisen ohjaus ja evaluaatio upseerin peruskoulutuksessa
 

Julkaisusarja 3: Tutkimusselosteita

No 11, 2007
Viitanen, Tomi: Opiskelijalähtöinen opetus kadettien koulutuksessa: ilmavoimien 91. kadettikurssin koulutus konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta

No 11, 2006
Aschan, Carita et al.: Kaksikenkäjärjestelmän vaikutukset turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen sekä varusmiesten liikuntakäyttäytymiseen

No 10, 2006
Sorvari, Jari: Asentotajukoulutuksen merkitys asentotajun hallinnassa

No 9, 2005
Pekkarinen, Otto: Kouluttajan asiantuntijuus: fenomenografinen tutkimus huoltolinjan kadettien käsityksistä

No 8, 2005
Lantto, Sini: Puolustusvoimien upseerikouluttajien kasvattajuus varusmiehen näkökulmasta

No 7, 2005
Waltari, Antti: Pala varusmieskoulutuksen palautekulttuuria: kouluttajien käsityksiä palautteesta ja sen antamisesta

No 6, 2003
Jäppinen, Antti: Toimintakyky ja voimankäyttökoulutus: kokemuksia iskusuojapuvun käytöstä poliisien harjoituksissa

No 6, 2003
Kyröläinen, Heikki et al.: Taistelija 2005: fyysisen suorituskyvyn tutkimustoiminta

No 5, 2002
Schroderus, Jukka-Pekka: Developing security training and education in the Finnish Defence Forces: a military-pedagogical approach into open and distance learning

No 4, 2002
Harakka, Sari: Sisaret sinibareteissa: vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden naisten kokemuksia sairaanhoitajan tehtävistä YK-palveluksessa

No 3, 2000
Lehtonen, Kimmo: Syksystä kevään korvalle: sotilaan kirjeenvaihto äitinsä kanssa alokasajasta sankarikuolemaan

No 2, 1999
Etelämäki, Mauri: Oppiminen, simulointi ja koulutus: Taistelun johtamisen kouluttaminen simulaattorilla, Kaksipuolinen simulaattoriharjoitus panssarijoukoissa, Kaksipuolisen simulaattoritaisteluharjoituksen optimointi

No 1, 1999
Kallioinen, Outi: Orientaatiot ja mielekkyys upseerikoulutuksessa

► Takaisin hakemistoon

 

 
´