Hyppää sisältöön

Tutkimusluvat Maanpuolustuskorkeakoulussa

Tältä sivulta löydät tietoa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuslupakäytänteistä.  Maanpuolustuskorkeakoulu ratkaisee ne tutkimuslupahakemukset, jotka koskevat Maanpuolustuskorkeakoulua, sen toimintaa, tutkimusta tai henkilöstöä.

Yleisesti Puolustusvoimien tutkimuslupakäytänteistä löydät tietoa täältä. Huomioithan, että lääke- ja terveystieteellisiin sekä henkilötietoja käsitteleviin tutkimuksiin tarvitaan aina tutkimuslupa. 

Tutkimuslupaa tulee aina hakea sellaisille tutkimuksille, joiden kohteena on Maanpuolustuskorkeakoulu, sen henkilöstö tai joissa hyödynnetään Maanpuolustuskorkeakoulun järjestelmiä, henkilöstöä, tietoaineistoja tai rekistereitä, tiloja tai laitteita. Tutkimuksen tulee olla toteutettavissa ilman mainittavaa työpanosta henkilöstöltä. Puolustusvoimien virkatyönä tehtävään tutkimukseen tutkimuslupaa ei tarvitse hakea. 

Tutkimusluvan hakijana tulee olla yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmän vastuullinen johtaja. Tutkimuslupaa haetaan jättämällä vapaamuotoinen hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun joko sähköisesti osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: 

PL 7, 00861 HELSINKI
Kadettikouluntie, Santahamina 

Tutkimuslupahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • tutkimuksen nimi
  • tutkimuksen kohde, johon lupaa haetaan
  • tutkijan ja mahdollisen tutkimusryhmän yhteystiedot, oppiarvot ja mahdolliset työtehtävät 
  • tutkimuksen toteutuksen kokonaisaikataulu
  • tutkimuksen ja sen tulosten julkisuus 
  • arvio tutkimuksesta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä Maanpuolustuskorkeakoululle

Lisäksi tutkimuslupahakemukseen liitetään mukaan perusteellinen tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä Maanpuolustuskorkeakoulun resursseja tai tietoa tutkimuksen toteuttamiseen tarvitaan. Tutkimussuunnitelman yleisistä muotoseikoista löydät lisää ohjeistusta esimerkiksi Suomen Akatemian sivuilta. 

´