Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta perustuu Puolustusvoimien arvoperustaan, johon kuuluvat isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö.

Vastuullisuus on Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan kulmakivi, jonka ytimessä ovat muun muassa kestävä kehitys ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii edistämään näitä teemoja kaikessa toiminnassaan

MPKK kuuluu WWF:n Green Office-ohjelmaan, jonka päämääränä on korkeakoulun toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen. Green Officen tavoitteista ja toimintaperiaatteista Maanpuolustuskorkeakoululla voi lukea tästä.

Puolustusvoimat ja ympäristö

Maanpuolustuskorkeakoulun ympäristöohjelma perustuu Puolustusvoimien strategiaan, jonka tavoitteena on entistäkin laadukkaampi ympäristöasioiden hallinta ja ympäristönäkökulman vakiinnuttaminen osaksi kaikkea Puolustusvoimien toimintaa. 

Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkivät olemaan ympäristövastuullisia kaikessa toiminnassaan. Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa ympäristövaikutuksia, joita pyritään vähentämään ja hallitsemaan suunnitelmallisella ympäristönsuojelutoiminnalla. Ympäristönsuojelun toimenpitein myös tuetaan Puolustusvoimien lakisääteisiä tehtäviä: Suomen sotilaallista puolustamista, muiden viranomaisten tukemista, kansainvälisen avun antamista ja kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaa. 

Puolustusvoimien strategiasta voi lukea lisää osoitteesta https://puolustusvoimat.fi/osa-yhteiskuntaa/puolustusvoimat-ja-ymparisto.
 

´