Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys opetuksen, tutkimuksen ja yhteistyön näkökulmasta


Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa läpileikkaavina teemoina sen kaikilla osa-alueilla.

Kestävä kehitys sisältyy opetukseen kaikilla tutkintotasoilla, täydennyskoulutuksessa sekä kansainvälisessä kriisinhallintakoulutuksessa. Kaikki harjoitukset toteutetaan ympäristön kantokyvyn vaatimukset huomioon ottaen. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus voi näkyä sekä Maanpuolustuskorkeakoululla tehtävän tutkimuksen näkökulmana että teemaan suoraan liittyvänä tutkimusaiheena.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta kestävään kehitykseen pyritään vaikuttamaan osallistumalla julkiseen keskusteluun Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien omalla asiantuntemuksella ja aktiivisuudella. 
 

´