Hyppää sisältöön

Ukrainan sota -jaksot

Sotataidon ytimessä -podcastissa on ammennettu yli kymmenen jakson verran keskustelua Ukrainan sodasta. Erikoisjaksoissa käsitellään niin informaatiovaikuttamista kui sodankäynnin yksityistämistäkin Venäjän Ukrainaan keväällä 2022 aloittaman hyökkäyssodan kontekstissa.

Havainnot Ukrainassa toteutetusta sodankäynnistä ovat tuoneet arvokasta tutkimusdataa Maanpuolustuskorkeakoulun toimijoille ja sotatieteelliselle tutkimukselle. Tämän lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon osaaminen ja asiantuntijuus on ollut ensisijaisessa roolissa Ukrainan sodasta käydyssä media- ja kansalaiskeskustelussa.

Alta löydät Ukrainan sotaa käsittelevät jaksot ilmestymisjärjestyksessä.

17.1.2024

11 Avaruusulottuvuus ja informaatiovaikuttaminen

Apulaissotilasprofessori majuri Antti Paronen, sotilasprofessori everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja Sotatekniikan laitoksen tutkimusryhmän johtaja insinöörimajuri Mika Nieminen keskustelevat modernin informaatiovaikuttamisen ja avaruudessa tapahtuvan toiminnan vaikutuksista sodankäyntiin ajankohtaisessa Ukrainan sodan luomassa kontekstissa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

12 Taistelutahto

Jaksossa kontra-amiraali (evp) Timo Junttila haastattelee sotilassosiologian dosenttia, eversti Mikael Saloa taistelutahdon ja maanpuolustustahdon eroista, ryhmäkiinteyden merkityksestä sekä maanpuolustus- ja taistelutahdon vaikutuksista Ukrainan sotaan.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

13 Epätavanomaista sotataitoa Ukrainan sodassa

Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja jatkuu syventymällä epätavanomaiseen ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Jaksossa keskustellaan Kremlin laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja tiedonhallinnasta sekä odottamattomista piirteistä Venäjän sotatoimissa. Jaksossa vieraina everstiluutnantti Elias Oikarinen ja everstiluutnantti Pasi Autio. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

14 Yksityiset toimijat ja sodankäynnin yksityistäminen

Ukrainan sotaan keskittyvän sarjan uusimmassa osassa sotilasprofessori Marko Palokangas ja sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö keskustelevat sodan yksityistämisestä ja yksityisten toimijoiden vaikutuksesta sotaan Ukrainassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

15 Sodan usvaa ja sumua Ukrainan sodassa

Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz esitteli 1800-luvulla konseptin, jota hän kutsui sodan usvaksi. Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa, apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat sodan usvan luonteesta ja miten sen vaikutukset esiintyvät Ukrainan sodassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

16 Sotilasstrategia valtiollisen tavoitteen saavuttamiseksi Ukrainan sodassa

Valtiollisia tavoitteita, strategiaa ja sotilaallista voimankäyttöä. Eversti Petteri Kajanmaa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas ja apulaissotilasprofessori Antti Paronen keskustelevat Ukrainan sotaa ohjanneista valtiollisista ja sotilashallinnollisista seikoista.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

17 Sotataitoa ja taidottomuutta maalla, merellä ja ilmassa

Ukrainassa käydään sotaa maalla, merellä ja ilmassa. Jaksossa everstiluutnantti Jarmo Mattila, komentaja Iiro Penttilä, everstiluutnantti Inka Niskanen sekä sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat asiantuntijoita kiehtoneista vastoinkäymisistä ja menestymisistä Ukrainan sodassa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

18 Venäläinen sotataito Ukrainan sodassa

ERIKOISJAKSO: Ukrainan sotaa on kestänyt jo puoli vuotta. Ukrainan itsenäisyyspäivänä äänitetyssä erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström analysoivat Venäjän toimintaa Ukrainassa sekä sodan pitkittymisen syitä Venäjän sotatieteiden näkökulmasta.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

19 Venäjän valtiollinen mobilisaatio

Jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström avaavat, mitä mobilisaatio Venäjällä konkreettisesti tarkoittaa, mitä se sisältää ja miten se eroaa Suomen valmiuden sekä mobilisaation määritelmistä. Tämän lisäksi jaksossa arvioidaan Venäjän onnistumista mobilisaatiossa, valmiuden nostamisessa sekä resurssien hallinnassa Ukrainan sodan kontekstissa.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

26 Vuosi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa

ERIKOISJAKSO: Vuosi sitten 24.2.2022 Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu ja erikoistutkija Jukka Viitaniemi keskustelevat sodan nykytilanteesta sekä pohtivat, millä tavalla Venäjän asevoimat ovat käyneet taisteluja Ukrainassa, mistä Venäjän sodankäynnin tavat juontavat juurensa ja millaisia oppeja se on ottanut sodan tähänastisista tapahtumista.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

30 The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman

In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior researcher Pentti Forsström from the Finnish National Defence University’s Russia Research Group to discuss about Russia’s journey to war and fighting in the invasion of Ukraine. They debate on the consequences of Russian military culture, doctrines and force structures and also touch on Russia’s training to the fighting and adapting for the war.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

48 Onko johtaminen helppoa vai vaikeaa? Oppeja Ukrainan sodasta

Tässä jaksossa tarkastellaan sotilasjohtamisen oppeja Ukrainan sodasta. Suurennuslasin alla ovat niin Venäjän kuin Ukrainan johtamisen onnistumiset ja epäonnistumiset sodassa. Lisäksi pohdinnassa on, minkälaisia vaikutuksia sodasta tehdyillä havainnoilla on suomalaiseen johtamisen opetukseen ja koulutukseen. Keskustelijoina ovat sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila sekä majuri Otso Sutela Maavoimien esikunnan suunnitteluosaston strategiselta sektorilta. Moderaattorina eversti Aki-Mauri Huhtinen.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

 

51 Uudet teknologiat Ukrainan sodassa

Ukrainan sodassa on hyödynnetty tehokkaasti uusia teknologioita: droneja, kybersodankäyntiä, ohjelmistoja ja avaruutta. Näiden uusien teknologioiden käytön, vaikutusten ja mahdollisen potentiaalin ymmärtäminen on keskeistä tulevaisuuden kansallisen puolustuksen toimivuudelle. Miten droneja on hyödynnetty Ukrainan sodassa? Missä roolissa tekoäly ja data ovat nykyisessä sodassa? Entä miten taistelukenttä on muuttunut, mitä on säilynyt ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Jaksossa aiheista keskustelemassa everstiluutnantti Petteri Hemminki ja kapteeniluutnantti Lauri Vasankari Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta. Moderaattorina tutkimuskoordinaattori Kalle Saastamoinen.

Spotify: Kuuntele tästä

Apple Podcasts: Kuuntele tästä

TEKSTIMUODOSSA:

Doria: Lue tästä

´