Hyppää sisältöön

Yleistietoa

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Sen keskeisenä tehtävänä on tuottaa korkeasti koulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle.

Maanpuolustuskorkeakoulu jakaantuu osastoihin, ainelaitoksiin ja muihin yksiköihin. MPKK:n toimintaa johtaa rehtori. MPKK:n tutkinto-opetuksen johtamisesta ja opiskelijoiden upseerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osastot, joita ovat Kadettikoulu, Maisteriosasto sekä Jatkotutkinto-osasto. Tohtoritutkintoa johtaa tutkimusjohtaja. Tieteenalojensa tutkimus- ja opetusyksikköinä toimivat ainelaitokset.

Korkeakoulun opinnoissa akateeminen teoria yhdistyy tiiviisti käytännön koulutukseen. MPKK:sta valmistuu johtajia asiantuntijavalmiuksin.

Tutkimus kuuluu tärkeänä osana MPKK:n tehtäviin. Uusinta sotatieteellistä tutkimusta hyödynnetään tehokkaasti korkeakoulun opetuksessa. MPKK:n kolmantena tehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen rekrytoinnista, opiskelijoiden valinnasta sekä opinto- ja opiskelijahallintoon kuuluvien palvelujen tuottamisesta vastaa Opintoasiainosasto. Lisäksi se vastaa vararehtorin johdolla tehtävästä opetuksen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa.

Tietyillä MPKK:n yksiköillä on koko Puolustusvoimia koskevia erityistehtäviä. Näitä ovat KielikeskuskirjastoSotamuseoPuolustusvoimien kansainvälinen keskus ja Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit.

 
´