Hyppää sisältöön

Yleistietoa

Maanpuolustuskorkeakoulu jakaantuu osastoihin, ainelaitoksiin ja muihin yksiköihin. MPKK:n toimintaa johtaa rehtori.

MPKK:n tutkinto-opetuksen johtamisesta ja opiskelijoiden upseerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osastot, joita ovat Kadettikoulu, Maisteriosasto sekä Jatkotutkinto-osasto. Tohtoritutkintoa johtaa tutkimusjohtaja. Tieteenalojensa tutkimus- ja opetusyksikköinä toimivat ainelaitokset.

Tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen rekrytoinnista, opiskelijoiden valinnasta sekä opinto- ja opiskelijahallintoon kuuluvien palvelujen tuottamisesta vastaa Opintoasiainosasto. Lisäksi se vastaa vararehtorin johdolla tehtävästä opetuksen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa.

Tietyillä MPKK:n yksiköillä on koko Puolustusvoimia koskevia erityistehtäviä. Näitä ovat Kielikeskus, kirjasto, Sotamuseo, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus ja Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit.

Organisaatiorakenteen löydät tästä.