Hyppää sisältöön

Maisteriosasto

Maisteriosasto vastaa Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävistä sotatieteiden maisterin tutkinnon (SM) opinnoista sekä ohjaa puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa (PAT) järjestettäviä sotatieteellisiä opintoja.

Maisteriosasto on yksi kolmesta Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-osastosta. Maisteriosasto perustettiin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä 1.1.2015. Osastoa johtaa Maisteriosaston johtaja apunaan kurssien johtajat.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon perustehtävänä on tuottaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle niiden normaali- ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämiä korkeakoulutettuja upseereita, jotka kykenevät laaja-alaiseen teorian ja käytännön yhteensovittamiseen ja soveltamiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Sotatieteiden maisterin tutkinto on vuonna 2020 päättyneen tutkinnon tarkastustyön mukaisesti koulutusohjelmapohjainen, sisältäen maavoimien, ilmavoimien, merivoimien, Rajavartiolaitoksen, lentoupseerin ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmat.

Maisteriosasto vaalii Taistelukoulun perinteitä. Sen perinnepäivä on 10.10. Perinnemarssi on Taistelkaatte ja perinnelippuna on entinen Taistelukoulun lippu.​

 
´