Hyppää sisältöön

Maisteriosasto

Maisteriosasto vastaa Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävistä sotatieteiden maisterin tutkinnon (SM) opinnoista sekä ohjaa puolustushaara- ja aselajikouluissa (PAT) järjestettäviä sotatieteellisiä opintoja.

Maisteritutkinto jakaantuu upseerien, lentoupseerien ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmiin.

Maisteriosasto irtautui Kadettikoulusta itsenäiseksi tutkinto-osastoksi 1.1.2015. Osastoa johtaa Maisteriosaston johtaja apunaan kurssien johtajat.

Maisteriosasto vaalii Taistelukoulun perinteitä. Sen perinnepäivä on 10.10. Perinnemarssi on Taistelkaatte ja perinnelippuna on entinen Taistelukoulun lippu.