Hyppää sisältöön

Operaatiotaidon ja
taktiikan opinnot

Operaatiotaidon ja taktiikan opetuksen pääalueita ovat taktiikan ja operaatiotaidon teoria, joukkojen kokoonpanot ja käyttöperiaatteet, suorituskyvyt ja niiden kehittäminen, operatiivinen suunnitteluprosessi sekä sodan ajan joukkojen johtaminen. Operaatiotaidon ja taktiikan opetuksen toteuttavat maa-, meri- ja ilmasotalinjan opetusryhmät.

Taktiikkaa opetetaan sotatieteiden kandidaattien ja maistereiden tutkintoihin sekä esiupseerien täydennyskoulutukseen kuuluvissa opinnoissa. Operaatiotaidon opetus annetaan yleisesikuntaupseerikurssilla. Opetuksen tavoitteena on, että koulutettavilla upseereilla on ajanmukaiset ja korkeatasoiset tiedot ja käytännön valmiudet sodan ajan toimintaa varten.

Operaatiotaidon ja taktiikan opetus antaa koulutettaville upseereille valmiudet puolustusjärjestelmän yhteisten sekä puolustushaarojen ja aselajien suorituskykyjen kehittämiseen, viranomaisyhteistyöhön sekä kansallisten ja kansainvälisten operaatioiden esikuntien ja joukkojen eritasoisiin tehtäviin.

Opetukseen liittyy kiinteästi kotimaisen ja kansainvälisen operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus. Sotataidon laitoksen simulaattori- ja sotapeliryhmän tehtävänä on tukea simulaatiotekniikan avulla tapahtuvaa taktiikan ja operaatiotaidon opetusta ja tutkimusta sekä joukkojen esikuntien koulutusta Puolustusvoimissa.

 
´