Strategia

Yliopistomme opetuksen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistyminen. Opetuksemme on korkeatasoista ja työelämälähtöistä.

Tutkimuksen kehittämisen kannalta merkittävä saavutus on ollut sotilasprofessuurien perustaminen sekä professorien määrän saaminen sellaiselle tasolle, että oppiaineiden kehittäminen on mahdollista.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvuutena on aiempaa suurempi korkeakoulun eri alojen asiantuntijoiden näkyvyys. Sotilasasiantuntijamme ovat mediassa arvostettuja.

Visio

Tavoitteenamme on olla kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sotatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen suunnannäyttäjä. Tämä tarkoittaa:

  • opetuksen ja tutkimuksen entistä parempaa yhteen nivoutumista
  • korkealaatuista opetusta sekä
  • pitkäjänteistä yhteistyötä jo valikoitujen kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Missio

Päätehtävänämme on Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseeriston kouluttaminen ja kasvattaminen.

Edistämme kansakunnan kokonaisturvallisuutta sotatieteellisellä tutkimuksella ja osaamisella.

Strategian päämäärät

Tutkimus

Tuotamme tieteelliset kriteerit täyttävää, puolustusjärjestelmää ja sen tietopohjaa sekä opetusta tukevaa sotatieteellistä tutkimusta. Tutkimuksemme painopistealueet ovat kansallinen puolustus, kokonaisturvallisuus, Venäjä, Nato ja kansainvälinen kriisinhallinta.

Opetus

Koulutamme tiedollisesti ja taidollisesti sekä eettisesti korkeatasoisia johtajia, kouluttajia ja sotatieteellisiä asiantuntijoita. Järjestämme täydennyskoulutusta Puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle uran kaikissa vaiheissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Olemme arvostettu sotatieteellinen yliopisto ja sotilaallisten asioiden asiantuntija. MPKK:n sotilasasiantuntijuutta arvostetaan erityisesti korkeakoulun tutkimuksen painopistealueilla.

Toimintamme keskeiset periaatteet

  • Toimintamme tähtää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tulevaisuuden toimintaedellytyksien turvaamiseen ja kehittämiseen.
  • Tärkeintä on laadukas, tutkimukseen perustuva ja työelämän osaamisvaatimukset täyttävä opetus.
  • Olemme opetuksen kehittämisen, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen hyödyntämisen edelläkävijä Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa
  • Tutkimuksemme täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja noudattavat hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä. Tutkimuksella tuotetaan tietoa sekä Puolustusvoimien että tiedeyhteisön ja suuren yleisön tarpeisiin.
  • Verkotumme solmimalla kumppanuuksia valittujen yliopistojen, puolustusteollisuuden toimijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
  • Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  • Huolehdimme esimerkillisesti opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä osaamisesta.