Hyppää sisältöön

STRATEGIA 2020-2025

Sotataidon ytimessä

Vuonna 2025 Maanpuolustuskorkeakoulu on laajasti verkottunut tulevaisuuden sotataidon asiantuntija. Koulutamme huippuosaajia Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen käyttöön, ja sotatieteellinen tutkimuksemme tukee Suomen puolustusvoimien pitkäjänteistä kehittämistä sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lyhyesti: toimimme sotataidon ytimessä.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategia 2020-2025 on laadittu yhteistyössä koko yliopistoyhteisön sekä keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Toimintamme pohjan muodostavat Puolustusvoimien arvot: isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. Käytännössä toteutamme Puolustusvoimien arvoja kahdeksan toimintaperiaatteemme kautta.

Keskitymme toiminnassamme kolmeen ydinprosessiimme, joita ovat opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näille prosesseille on määritelty strategiset tavoitteet vuosiksi 2020–2025.

Visio strategiakaudelle 2020–2025 Tutkitulla tiedolla ja innovatiivisella opetuksella tulevaisuuden sotataidon ytimessä Missio strategiakaudelle 2020–2025 Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävänä on tuottaa puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereille uralla tarvittava osaaminen. Osaamisessa yhdistyvät opintojen aikana hankittu tietotaito sekä jatkuvan kehittymisen ja upseerin uralla toimimisen mahdollistavat arvot ja asenne. Korkeakoulu edistää kansakunnan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan. Tutkimusta ja osaamista tarjotaan aktiivisesti sidosryhmien ja koko yhteiskunnan käyttöön.

 

´