Hyppää sisältöön

Green Campus

Green Campus on Maanpuolustuskorkeakoulun ympäristöohjelma, jonka päämääränä on korkeakoulun toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen. Green Campuksen periaatteisiin kuuluu, että ympäristön kantokyky otetaan huomioon kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 


Maanpuolustuskorkeakoulun Green Campus -ohjelman tavoitteet kaudelle 2021-2022 ovat:

1. Henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen
2. Jätekuormituksen vähentäminen ja lajittelun parantaminen
3. Kulutustietoisuuden lisääminen ja energiakulutuksen vähentäminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi Maanpuolustuskorkeakoulu on aloittanut konkreettisia ympäristötoimia.

Jätekuormituksen vähentäminen aloitetaan mahdollistamalla jätteiden kierrätys- ja lajittelu ensivaiheessa luokka- ja toimistotiloissa ja sitten kampuksella sijaitsevissa majoitustiloissa. Käytöstä poistuvan materiaalin, kuten toimistotarvikkeiden ja kalusteiden, asianmukaisesta kierrätyksestä huolehditaan. Lisäksi ruokahävikkiä seurataan yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa. 

Kulutustietoisuuden ja energiakulutuksen vähentämisessä Green Campus -tavoitteet käyvät yksiin Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI:n kestävän kehityksen teesien kanssa, jotka edellyttävät sen ohjauksessa olevilta korkeakouluilta hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. MPKK osallistuu korkeakoulujen yhteiseen hiilijalanjäljen laskentaprojektiin, joka mahdollistaa tulevaisuudessa tulosten vertailun ja toisilta oppimisen.

Maanpuolustuskorkeakoulu on ottanut käyttöön kiinteistömittarin ja ilmastolaskurin, joiden avulla seurataan kampuksen energiankulutusta. Tavoitteena on kääntää kulutus laskusuuntaiseksi vuoteen 2022 mennessä.

https://www.unifi.fi/viestit/kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-teesit/