Hyppää sisältöön

Green Campus

Green Campus on Maanpuolustuskorkeakoulun ympäristöohjelma, jonka päämääränä on korkeakoulun toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen. Green Campuksen periaatteisiin kuuluu, että ympäristön kantokyky otetaan huomioon kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 


Maanpuolustuskorkeakoulun Green Campus -ohjelman tavoitteet kaudelle 2023-2024 ovat:

1. Etäkokouksien suosiminen ja virkamatkustamisen vähentäminen

 • Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämissä kokouksissa on pääsääntöisesti etäosallistumismahdollisuus. Mikäli kokous järjestetään pelkästään lähikokouksen mahdollistavana, niin sille tulee olla perusteltu syy.
 • Työmatkojen osalta kannustetaan henkilöstöä ja opiskelijoita käyttä-mään julkista liikennettä. 
 • Opetuksessa huomioidaan etä- ja lähipäivien suunnittelussa matkus-tamisen vähentämisen tavoite mahdollisuuksien mukaan. 
 • Digipedagogiikkaa kehitetään edelleen ja digiklinikoita suunnataan myös etäkokouksien ja seminaarien järjestämisen tukemiseksi. 

2. Henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen

 • Ympäristöohjelman sisäinen ja ulkoinen viestintä on osa MPKK:n viestintäsuunnitelmaa. 
 • Kestävän kehityksen opinnot ja vastuullisuuden periaatteet ovat osa kaikkia MPKK:n tutkintoja ja opetuskokonaisuuksia.
 • Ympäristöohjelmaluento pidetään kaikille tutkintotasoille ja uuden hen-kilöstön perehdytyksessä.

3. Energiakulutuksen ja jätekuormituksen vähentäminen

 • Yhdessä Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa MPKK tehostaa energiankulutuksen seurantaa.
 • Kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksia parannetaan yhdessä Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen ja jätehuollon toimijoiden kanssa. 
 • Ruokahävikkiä seurataan yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa.
 • Käytöstä poistuvan materiaalin asianmukaisesta kierrätyksestä huolehditaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Maanpuolustuskorkeakoulu on aloittanut konkreettisia ympäristötoimia.

Jätekuormituksen vähentäminen aloitetaan mahdollistamalla jätteiden kierrätys- ja lajittelu ensivaiheessa luokka- ja toimistotiloissa ja sitten kampuksella sijaitsevissa majoitustiloissa. Käytöstä poistuvan materiaalin, kuten toimistotarvikkeiden ja kalusteiden, asianmukaisesta kierrätyksestä huolehditaan. Lisäksi ruokahävikkiä seurataan yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa. 

Kulutustietoisuuden ja energiakulutuksen vähentämisessä Green Campus -tavoitteet käyvät yksiin Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI:n kestävän kehityksen teesien kanssa, jotka edellyttävät sen ohjauksessa olevilta korkeakouluilta hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. MPKK osallistuu korkeakoulujen yhteiseen hiilijalanjäljen laskentaprojektiin, joka mahdollistaa tulevaisuudessa tulosten vertailun ja toisilta oppimisen.

Maanpuolustuskorkeakoulu on ottanut käyttöön kiinteistömittarin ja ilmastolaskurin, joiden avulla seurataan kampuksen energiankulutusta. Tavoitteena on kääntää kulutus laskusuuntaiseksi vuoteen 2022 mennessä.

https://www.unifi.fi/viestit/kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-teesit/

 

´