Hyppää sisältöön

Dosentit

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentit harjoittavat ja ohjaavat oman alansa tieteellistä tutkimusta sekä kehittävät ja antavat opetusta. Dosenttien vahva akateeminen osaaminen lajentaa osaltaan Maanpuolustuskorkeakoulun tieteellistä toimintaa.

Dosentit osallistuvat myös Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja toimivat asiantuntijoina niin Puolustusvoimien sisällä kuin yhteiskunnan tarpeissa.

Lue täältä hakeutumisesta dosentiksi.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

YTT, FM Lea Ahoniemi
Opetusala: projektinhallinta ja muutosjohtaminen

TkT, professori Mika Hannula
Opetusala: tietojohtaminen, erityisesti liiketoimintatiedon hallinta

VTT Anna-Liisa Heusala
Opetusala: kokonaisturvallisuus, erityisesti inhimillinen turvallisuus

FT, emeritussotilasprofessori, eversti Aki-Mauri Huhtinen
Opetusala: sotilasjohtaminen

VTT Matti Häyry
Opetusala: filosofia ja sotilasjohtaminen

FT Jorma Jokela
Opetusala: simulaatiopedagogiikka

FT Miina Kaarkoski
Opetusala: demokratia ja poliittinen päätöksenteko

KT Outi Kallioinen
Opetusala: koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen

TT Valdemar Kallunki
Opetusala: sotilassosiologia, erityisalueena kansalaisuus ja kansalaisvelvollisuudet

TT, kenttärovasti Seppo Kangas
Opetusala: sotilassielunhoito

KTT Tommi Kinnunen
Opetusala: esimiesvalmennus ja syväjohtaminen

LitT Heikki Kyröläinen
Opetusala: kuormitusfysiologia

TkT Pia Lappalainen
Suorituksen johtaminen ja työyhteisön konfliktinhallinta

KT Kimmo Lehtonen
Opetusala: kasvatustiede

LT Tuomo Leino
Opetusala: ilmailulääketiede

ST, VTM Jarno Limnéll
Opetusala: kyberturvallisuuden johtaminen

OTT Jukka Lindstedt
Opetusala: julkisoikeus ja sen historia

LKT, lääkintäkapteeniluutnantti Richard Lundell
Opetusala: sukelluslääketiede, painopisteenä sotilassukeltaminen ja sukeltaminen erittäin kylmissä arktisissa olosuhteissa

KT Matti Meriläinen
Opetusala: korkeakoulupedagogiikka

FT Arto Mutanen
Opetusala: tieteenfilosofia, erityisesti toimintakyvyn tutkimus

FT (PhD) Juha Mäkinen
Opetusala: sotilaspedagogiikka

FT Mikko Salminen
Vuorovaikutteinen teknologia (erityisesti koulutuksessa)

FT Teija Sederholm
Opetusala: viranomaisyhteistyön johtaminen, erityisesti tiedon hallinta ja tilannekuvan muodostaminen

KTT Lauri Ojala
Opetusala: logistiikka

PsT Lauri Oksama
Opetusala: Human Factors ja palveturvallisuus

LT, lääkintäkommodori Kai Parkkola
Opetusala: lääkintähuolto

FT, TkT Rauno Pirinen
Opetusala: turvallisuuspedagogiikka

FT Antti-Tuomas Pulkka
Opetusala: oppimisympäristöt, jossa painopisteenä motivaatio, hyvinvointi ja oppiminen

YTT Alisa Puustinen
Opetusala: kompleksisuus ja johtaminen

FT Eero Ropo
Opetusala: oppimisen ja opetuksen tutkiminen

FT, VTT Mikael Salo
Opetusala: sotilasryhmien dynamiikka ja sosiologian tutkimusmenetelmät

KT Arto Salonen
Opetusala: kestävä kehitys

FT Matti Santtila
Opetusala: sotilaan fyysinen toimintakyky ja sen ylläpitäminen sekä kehittäminen operatiivisissa tehtävissä

PhD Hannele Seeck
Opetusala: johtamisen kehityshistoria ja kriisijohtaminen

FT Heikki Siltala
Opetusala: johtajuus

PsT Petteri Simola
Opetusala: sotilaspsykologia

VTT, everstiluutnantti Torsti Sirén
Opetusala: strateginen kommunikaatio

KTT Janne Tienari
Opetusala: monimuotoisuuden johtaminen

FT Asko Tolvanen
Opetusala: käyttäytymistieteiden kvantitatiivinen metodologia

LitT Jani Vaara
Opetusala: Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet terveyteen sotilailla

KTT Anu Valtonen
Opetusala: johtamistutkimuksen laadulliset menetelmät

ST, eversti Vesa Valtonen
Opetusala: kokonaisturvallisuus, erityisesti turvallisuustoimijoiden yhteistyö

YTT Sirpa Virta
Opetusala: viranomaisyhteistyö

FT Veli-Matti Värri
Opetusala: eettinen kasvatus

Sotataidon laitos

Sotahistoria

FT Fredrik Eriksson
Opetusala: Ruotsin sota- ja sotilashistoria

FT Mikko Karjalainen
Opetusala: Suomen sotahistoria

FT Jarkko Kemppi
Opetusala: sotahistoria

FT Jukka Kulomaa
Opetusala: sotahistoria

FT Lasse Laaksonen
Opetusala: Suomen sotahistoria

VTT Jari Leskinen
Opetusala: sotahistoria

FT Jussi Niinistö
Opetusala: Suomen sotahistoria

ST Jussi Pajunen
Opetusala: ilmasotataidon historia

FT Joonas Sipilä
Opetusala: sodan historia, erityisesti sodan ja hallinnon suhde sekä antiikin sotataito

FT Pasi Tuunainen
Opetusala: sotataidon historia

Dr. Agilolf Kesselring
Opetusala: eurooppalaisen sotataidon historia

FT, komentajakapteeni Juuso Säämänen
Opetusala: merisotataidon historia

Strategia

FT Stefan Forss
Opetusala: sotatekniikka, erityisesti ydinasejärjestelmät

VTT, everstiluutnantti Mika Kerttunen
Opetusala: sotilasstrategia

YTT Tommi Koivula
Opetusala: strategia ja turvallisuuspolitiikka

ST Juha Kukkola
Opetusala: venäläinen sotilasstrategia ja venäläinen sodan kuva

FT Tuomo Kuosa
Opetusala: Strateginen ennakointi

Ph.D. Hanna Ojanen
Opetusala: Kansainvälisen turvallisuuden järjestöt

ST Antti Paronen
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka,
painopisteenä terrorismi osana epäsymmetristä sodankäyntiä

VTT, everstiluutnantti Jyri Raitasalo
Opetusala: strategia ja turvallisuuspolitiikka

OTT Katariina Simonen
Opetusala: Kansainvälinen oikeus, erityisesti asevalvonta- ja aseidenriisuntakysymykset

FT Veli-Pekka Tynkkynen
Venäjän energia- ja lunnonvarapolitiikka

Taktiikka

FT, sotilasprofessori, eversti Mika Hyytiäinen
Opetusala: taktiikan mallinnus ja simulointi

FT, eversti Petteri Jouko
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka

FT, sotilasprofessori, eversti Pasi Kesseli
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka

FT Rauno Kuusisto
Opetusala: verkostopuolustus

TkT Tuija Kuusisto
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, erityisesti tiedonhallinta päätöksenteossa

ST Martti Lehto
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, ilma- ja kybersodankäynti

ST Petteri Lalu
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, erityisesti venäläinen sotataito

ST Janne Mäkitalo
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, maavoimien taistelu

ST Marko Palokangas
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, epäsymmetrisen sotataidon kehittyminen osana yleistä sotataitoa

ST Jari Rantapelkonen
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka (tulevaisuuden sotataito)

ST Juha Ratinen
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka, puolustusjärjestelmän logistiikka

FT, professori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen
Opetusala: operaatiotaito ja taktiikka

TkT Kai Virtanen
Opetusala: operaatiotutkimus

Sotatekniikan laitos

ST, kommodori Jukka Anteroinen
Opetusala: sotilaallisen suorituskyvyn kehittäminen

FT Tarmo Humppi
Opetusala: kemialliset taisteluaineet

TkT Marko Höyhtyä
Opetusala: Integroidut maanpäälliset ja avaruusverkot

FT Janne Jokinen
Opetusala: signaalitiedustelu ja elektroninen sodankäynti

FT Kari Kallinen
Opetusala: ihmisen ja teknologian rajapinnat (erityisesti käyttö- ja käytettävyyskokemukset sekä tutkimusmenetelmät)

ST Esa Lappi
Opetusala: järjestelmien vaikutusten arviointi

FT (PhD) Heikki Mansikka
Opetusala: Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus osana suorituskykyä, erityisalana ilmataistelu

LT, lääkintäeversti Ilkka Mäkitie
Opetusala: lääkintähuolto

FT Juha-Pekka Nikkarila
Opetusala: kybersodankäynnin mallintaminen ja simulointi

PhD Martin Norsell
Opetusala: military technology

TkT Karri Palovuori
Opetusala: Energeettiset järjestelmät ja soveltava elektroniikka

TkT Ari Poikonen
Opetusala: sensoritekniikka

OTT, VT Juha Raitio
Opetusala: Eurooppaoikeus (erityisesti sisämarkkinaoikeus ja huoltovarmuus)

TkT Mika Salmi
Digitaaliset suunnittelu- ja valmistusteknologiat

TkT Jouko Vankka
Opetusala: radiotietoliikennetekniikka

TkT Bernt Åkesson
Opetusala: asevaikutuksen mallinnus ja simulointi

 
´