Hyppää sisältöön

Tutkimus ja julkaisut

Laitoksen tutkimustoiminnan päätavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa opetuksen tueksi sekä Puolustusvoimien ja valtionhallinnon päätöksenteon perustaksi.

Laitoksen tutkimustoiminnasta vastaavat laitoksen professorit yhdessä tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusryhmä vastaa laitoksen tutkimuskoulutuksesta, mutta tekee professoreiden ohella myös laitoksen tieteenaloihin liittyvää perustutkimusta ja osallistuu professoreiden kanssa Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Paperi johon on kirjoitettu käsin sanoja kuten: tuutorointi, tutkimusraportti, käsitekartta ja portfolio.

Johtamisen tutkimus on keskittynyt viimeisen 10 vuoden aikana strategisen johtamisen, johtajuuden ja kommunikaation käsitteiden soveltuvuuteen puolustusjärjestelmäämme. Myös informaatiosodan ilmiö (ml. kyber) on ollut johtamisen tutkimuksen mielenkiinnon kohde. Lähitulevaisuudessa johtamisen tutkimuksen painopiste on muutoksen johtamisessa ja tiedolla johtamisessa.

Julkaisut

JOSPEL julkaisee sekä korkeakoulun omissa sarjoissa että ulkopuolisissa tieteellisissä julkaisuissa.

MPKK:n julkaisemat JOSPEL:n sarjat vuonna 2016:

  • Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita
  • Julkaisusarja 3: Työpapereita

Vanhempia julkaisuja löydät täältä.