Professorit

Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari, TkT, dos

 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana langaton Internet
 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana tietoverkkotekniikka
 • Asiantuntijuudet: Langattomat verkot, mobiili-Internet, tietoverkot, kyberturvallisuus, vikasietoiset järjestelmät, matkapuhelinjärjestelmät.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen, FT

 • Viranala: Johtaminen (Military Leadership and management, organization studies)
 • Asiantuntijuudet: Informaatiosodankäynti, strateginen johtajuus ja johtaminen, organisaation ja hallinnon tutkimus, fenomenologia, etnografia ja laadulliset tutkimusmenetelmät.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu, ST, dos

 • Viranala: Operaatiotaito ja taktiikka
 • Opetusala: Tulevaisuuden sotataito
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka, erityisesti venäläinen sotataito
 • Asiantuntijuudet: Venäläinen sotataito

Professori Juha-Matti Lehtonen, TkT, dos

 • Viranala: Sotatalous
 • Opetusala: Tuotantotalous, erityisesti kokonaismaanpuolustuksen resurssien taloudellinen ja tehokas suunnittelu ja käyttö.
 • Tampereen teknillisen yliopiston dosentti, opetusalana tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen
 • Oulun yliopiston dosentti, opetusalana tuotantotalous
 • Asiantuntijuudet: materiaalihankinnat, suorituskykyjen suunnittelu ja kehittäminen sekä tuotanto.

Professori, everstiluutnantti Juha Mäkinen, Ph.D

 • Viranala: Sotilaspedagogiikka
 • Asiantuntijuudet: Knowledge science (tietojohtaminen, osaamisen johtaminen), toimintakyvyn kehittäminen, sotilaspedagogiikka, kehittävä työntutkimus, ase- ja puolustusvoimien koulutusinstituutioiden, koulutusjärjestelmien ja oppivien organisaatioiden kehittämiseen tähtäävä soveltava ja kehittävä tutkimus.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo, ST, dos

 • Viranala: Operaatiotaito ja taktiikka
 • Opetusala: Suomalainen sotataito
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka, erityisesti maavoimien taistelu
 • Asiantuntijuudet: Maavoimien taistelu, suomalainen sotataito, operaatiotaito, taktiikka, jugoslavialainen sotataito, pioneeritaktiikka

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo, VTT, dos.

 • Viranala: Yleinen sotataito
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana strategia ja turvallisuuspolitiikka
 • Asiantuntijuudet: Sodan kuva, länsimaiset asevoimat, Yhdysvaltojen asevoimat, Nato, sotilasoperaatiot kylmän sodan jälkeen

Professori Pekka Sivonen, VTT, dos

 • Viranala: Strategia
 • Opetusala: Strategia
 • Helsingin yliopiston dosentti, opetusalana yleinen valtio-oppi, erityisesti kansainvälinen politiikka
 • Asiantuntijuudet: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka; eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä; euroatlanttiset suhteet.

Professori Teemu Tallberg, FT

 • Viranala: Sotilassosiologia
 • Asiantuntijuudet: sosiologia, sosiaalipsykologia, sukupuolitutkimus, siviili–sotilas-suhteet, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen, FT, dos

 • Viranala: Sotahistoria
 • Opetusala: Sotataidon historia
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka
 • Asiantuntijuudet: Operaatiotaidon ja taktiikan historia.

Professori Jouko Vankka, TkT

 • Viranala: Sotatekniikka
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana radioliikennetekniikka
 • Asiantuntijuudet: Radiotietoliikenne, ohjelmistoradiot, sensorifuusio.