Hyppää sisältöön

Laatu

Toimintamme laatu koostuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja lopputulosten laadusta, prosessien toimivuudesta ja työyhteisön hyvinvoinnista. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on yksi toimintaamme ohjaavista keskeisistä periaatteista.

Olemme läpäisseet Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin kesäkuussa 2023. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. Maanpuolustuskorkeakoulun edellinen auditointi toteutettiin vuonna 2017.

Laatujärjestelmämme tehtävänä on varmistaa korkeakoulun strategian toteutuminen. Tavoitteet toteutamme prosessien avulla. Tärkein toimintamme seurantaväline on palautejärjestelmä. Opiskelijoiden ja asiakkaiden antama palaute on meille kehittymisen apuväline. Jokainen meillä työskentelevä tai opiskeleva saa palautetta toiminnastaan oman kehittymisensä tueksi. Teemme joka vuosi EFQM:n mukaisen itsearvioinnin. Meillä jokainen opetusta antava yksikkö sekä tutkintoja johtavat tutkinto-osastot arvioidaan noin joka neljäs vuosi. Ainelaitosten tutkimustoiminta on arvioitu ulkoisten asiantuntijoiden toimesta vuosina 2011 - 2014 ja 2021. Näiden arviointien raportit ovat julkisia ja ne ovat saatavissa kirjaamosta.

 

 

 
´