Laatu

Toimintamme laatu koostuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja lopputulosten laadusta, prosessien toimivuudesta ja työyhteisön hyvinvoinnista. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on yksi toimintaamme ohjaavista keskeisistä periaatteista.

Olemme läpäisseet Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin maaliskuussa 2017. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. Maanpuolustuskorkeakoulun edellinen auditointi toteutettiin vuonna 2011.

Laatujärjestelmämme tehtävänä on varmistaa korkeakoulun strategian toteutuminen. Tavoitteet toteutamme prosessien avulla. Tärkein toimintamme seurantaväline on palautejärjestelmä. Opiskelijoiden ja asiakkaiden antama palaute on meille kehittymisen apuväline. Jokainen meillä työskentelevä tai opiskeleva saa palautetta toiminnastaan oman kehittymisensä tueksi. Teemme joka vuosi EFQM:n mukaisen itsearvioinnin. Meillä jokainen opetusta antava yksikkö sekä tutkintoja johtavat tutkinto-osastot arvioidaan noin joka neljäs vuosi. Ainelaitosten tutkimustoiminta on arvioitu ulkoisten asiantuntijoiden toimesta vuosina 2011 - 2014. Näiden arviointien raportit ovat julkisia ja ne ovat saatavissa kirjaamosta.

Koska haluamme varmistua meillä työskentelevien ja opiskelevien turvallisuudesta sekä siitä, että toteutamme meille annetut tehtävät, tunnistamme säännöllisesti toimintamme riskit. Osoituksena turvallisuuskulttuuristamme meille on myönnetty ISO 27001:2005 mukainen tietoturvasertifikaatti.