Hyppää sisältöön

Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä

Disinformaation havaitseminen ja vastatoimet osana tiedon huoltovarmuutta

  • Miten viranomaiset jakavat, levittävät ja päivittävät tilannetietoisuuttaan disinformaatiosta ja vajaasta tiedosta aikakriittisessä tilanteessa?
  • Millainen on viranomaisten velvollisuus korjata väärää tietoa? Miten viranomaisten on mahdollista korjata väärään tietoon perustunutta viestintää? Miten tiedon oikaisusta viestitään viranomaisten välillä tai viranomaisilta kansalaisille? 
  • Miten disinformaation tuottajien toimintaa ennakoidaan ja miten siihen reagoidaan?

IRWIN-hanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmevuotinen ja poikkitieteellinen hanke, joka toteuttajina ovat Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot, Laurea- ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. Hankkeessa kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi.

Hankkeessa tutkitaan, millä tavalla kansallisia hallintajärjestelmiä, kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista ja tietoyhteiskunnan turvaamista tulee muuttaa niin, että informaatioresilienssin ymmärretään olevan kriittinen osa kansallista huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä.

Vaasan yliopisto tarkastelee hankkeessa suomalaista hallintajärjestelmää, instituutioita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä etenkin tiedon huoltovarmuuden näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto tutkii kansallisen varautumisen ohjausta, sääntelystrategioita, rakenteita ja prosesseja lainsäädäntötutkimuksen ja valtiosääntökysymysten näkökulmista. Laurea-ammattikorkeakoulu tutkii hankkeessa, miten kansalaisten osallisuus ja kansalaisten rooli tiedon käyttäjinä, hyödyntäjinä ja toisaalta myös tiedon tuottajina toteutuu. Maanpuolustuskorkeakoulu tutkii viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää puutteellisen tiedon ja disinformaation kontekstissa aikakriittisissä tilanteissa.

Hankkeen tuottamat ja hanketta käsittelevät kirjoitukset

Alaraatikka M, Koistinen P, Kaarkoski M, Huhtinen A-M, Sederholm T. (2022) If you are late, you are beyond help: Disinformation and authorities in social media. In Lupa-Wójcik I. & Czyzewska M. (eds.) Proc. of the 9th European Conference on Social Media. ECSM-2022. pp. 7–13. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Koistinen P, Alaraatikka M, Sederholm T, Savolainen D, Huhtinen A-M, Kaarkoski M. (2022) Public Authorities as a Target of Disinformation. In Eze T, Khan N & Onwubiko C. (eds.) Proc. of the 21st European Conference on Cyber Warfare and Security. ECCWS-2022. pp. 123–129. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Saressalo, T. and Huhtinen, A-M (2022) INFORMATION INFLUENCE OPERATIONS: APPLICATION OF NATIONAL INSTRUMENTS OF POWER. Journal of Information Warfare, VOLUME 21, ISSUE 4 EDITORIAL | Journal of Information Warfare (jinfowar.com). 

Hiltunen, E. and Huhtinen, A-M. (2022) Future of Information Influence Operations: Scifi as a Tool to Imagine the Unthinkable. Journal of Information Warfare (2022) 21.4: 79-99 79 ISSN 1445-3312 Print/ISSN 1445-3347. 

Kaarkoski, M., Koistinen, P., Jalonen, H., Keinänen A., Lonka H., Kallunki V. (2021), ”Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä”. Sotataloustietoutta XI: Sotatalous 2020-luvulla, 106-112. Helsinki: Sotataloudellinen Seura. 

Sotataidon ytimessä -podcast: 27 Nuoret ja maanpuolustustahto 
Jaksossa käsitellään nuorten suhtautumista maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja Suomen turvallisuuteen. Lisäksi jaksossa avataan mitä varusmiespalveluksen suorittaminen erityistehtävissä tarkoittaa. Äänessä ovat Maanpuolustuskorkeakoulun IRWIN-hankkeessa työskentelevät tutkija Miina Kaarkoski sekä varusmiesten erityistehtävissä tutkimusavustajina palvelleet kaartinjääkärit Silvia Sommarberg ja Milla Lonka. 

Milla Lonka & Silvia Sommarberg: Kamppailun informaatiovaikuttamista vastaan pitää lähteä yhteiskunnasta 

Miina Kaarkoski, Milla Alaraatikka & Pekka Koistinen: Missä on informaatiopsykologisen puolustuksen ydin?  

Jokipii A, Uusikylä P., Lonka H. & Huhtinen A-M. (2021) Tieto kansallisen varautumisen kriittisenä menestystekijänä - Maanpuolustus-lehti

Pekka Koistinen & Miina Kaarkoski : ”Johtamisen ja päätöksenteon sietämättömät haasteet” 

Pekka Koistinen & Miina Kaarkoski: "Mitä tarkoittaa "disinformaatio" - Käsitteistä kiistelyn tärkeys"

Maanpuolustuskorkeakoulu: Tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle rahoitusta Suomen Akatemialta - Maanpuolustuskorkeakoulu

Vaasan yliopisto: Koronakriisi korostaa oikean tiedon merkitystä – kahden miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemialta tiedon huoltovarmuuden tutkimiseen

Suomen Akatemia: Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimushankkeisiin 20 miljoonaa euroa

Milla Alaraatikan puheenvuoro "Tulevaisuuden somevaikuttaja – Näin rakennat luottamusta sosiaalisessa mediassa" -tapahtumassa 25.5.: https://www.youtube.com/watch?v=Eddad_aIxIc

´