Hyppää sisältöön

Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä

Disinformaation havaitseminen ja vastatoimet osana tiedon huoltovarmuutta

  • Miten viranomaiset jakavat, levittävät ja päivittävät tilannetietoisuuttaan disinformaatiosta ja vajaasta tiedosta aikakriittisessä tilanteessa?
  • Miten rationaalisessa päätöksentekoprosessissa on mahdollista korjata väärään tietoon perustunutta viestintää ja miten tiedon oikaisusta viestitään viranomaisten välillä tai viranomaisilta kansalaisille?  
  • Miten disinformaation tuottajien toimintaa ennakoidaan ja miten siihen reagoidaan?

IRWIN-hanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmevuotinen ja poikkitieteellinen hanke, joka toteuttajina ovat Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot, Laurea- ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. Hankkeessa kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi.

IRWIN-tutkimushankkeen tutkimustiimi oikealta vasemmalle: Pekka Koistinen, Miina Kaarkoski, Teija Sederholm, Milla Alaraatikka ja Dominic Savolainen. Kuvasta puuttuu Aki-Mauri Huhtinen. 

Hankkeessa tutkitaan, millä tavalla kansallisia hallintajärjestelmiä, kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista ja tietoyhteiskunnan turvaamista tulee muuttaa niin, että informaatioresilienssin ymmärretään olevan kriittinen osa kansallista huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä.

Vaasan yliopisto tarkastelee hankkeessa suomalaista hallintajärjestelmää, instituutioita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä etenkin tiedon huoltovarmuuden näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto tutkii kansallisen varautumisen ohjausta, sääntelystrategioita, rakenteita ja prosesseja lainsäädäntötutkimuksen ja valtiosääntökysymysten näkökulmista. Laurea-ammattikorkeakoulu tutkii hankkeessa, miten kansalaisten osallisuus ja kansalaisten rooli tiedon käyttäjinä, hyödyntäjinä ja toisaalta myös tiedon tuottajina toteutuu. Maanpuolustuskorkeakoulu tutkii viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää puutteellisen tiedon ja disinformaation kontekstissa aikakriittisissä tilanteissa.

Hankkeen tuottamat ja hanketta käsittelevät kirjoitukset

Pekka Koistinen & Miina Kaarkoski : ”Johtamisen ja päätöksenteon sietämättömät haasteet” 

Pekka Koistinen & Miina Kaarkoski: "Mitä tarkoittaa "disinformaatio" - Käsitteistä kiistelyn tärkeys"

Maanpuolustuskorkeakoulu: Tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle rahoitusta Suomen Akatemialta - Maanpuolustuskorkeakoulu

Vaasan yliopisto: Koronakriisi korostaa oikean tiedon merkitystä – kahden miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemialta tiedon huoltovarmuuden tutkimiseen

Suomen Akatemia: Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimushankkeisiin 20 miljoonaa euroa

Milla Alaraatikan puheenvuoro "Tulevaisuuden somevaikuttaja – Näin rakennat luottamusta sosiaalisessa mediassa" -tapahtumassa 25.5.: https://www.youtube.com/watch?v=Eddad_aIxIc