Hyppää sisältöön

Tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle rahoitusta Suomen Akatemialta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 26.11.2020 13.56
Tiedote
Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) -tutkimushankkeessa, joka on saanut Suomen Akatemialta rahoitusta kaksi miljoonaa euroa. Kolmivuotisessa hankkeessa ovat mukana Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanketta johtaa Vaasan yliopiston vararehtori, professori Annukka Jokipii.

IRWIN-hankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlaisen osallistavan kansallisen varautumisen järjestelmää, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden tavoitteiden edistämiseksi.

Tutkimushankkeesta Maanpuolustuskorkeakoululla vastaava johtamisen sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen kertoo, että koronapandemia on havahduttanut yhteiskunnat pohtimaan yhä enemmän myös tiedon huoltovarmuutta.

– On selvää, etteivät kriisit välttämättä osu vain yhden viranomaisen tontille eikä niitä pysty ratkaisemaan ilman laajaa yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Ja tilanteessa, jossa moni taho osallistuu kriisien ratkaisemiseen, tietoa on kyettävä jakamaan mahdollisimman tehokkaasti. Siksi on tärkeää tutkia, miten tiedon huoltovarmuutta voidaan rakentaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun osuus myönnetystä rahoituksesta on 450 000 euroa. Hankkeen päätutkijana tulee työskentelemään dosentti, FT Teija Norri-Sederholm.

Huhtinen kertoo, että Maanpuolustuskorkeakoulu keskittyy erityisesti tutkimaan tiedon jakamista ja varmentamista kriisitilanteissa.

– Tieto leviää kriisitilanteissa nopeasti sosiaalisen median kautta, eivätkä kaikki ihmiset enää edes seuraa perinteistä mediaa. Meitä kiinnostaa tutkia, miten viranomaisten jakama tieto leviää sosiaalisessa mediassa ja mikä merkitys esimerkiksi somevaikuttajilla on tässä prosessissa, sekä miten disinformaation leviäminen kriisitilanteissa voitaisiin välttää.

Lisätietoa:

Aki-Mauri Huhtinen, [email protected]

´