Yhteystiedot

Seminaarin valmistelut:
Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu
[email protected] / 0299 800

Seminaariin liittyvä tiedottaminen:
Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotuspäällikkö
Suvi Manelius
[email protected] / 0299 530 121