Yhteystiedot

Seminaarin valmistelut:
Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu
petteri.lalu@mil.fi / 0299 800

Seminaariin liittyvä tiedottaminen:
Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotuspäällikkö
Suvi Manelius
suvi.manelius@mil.fi / 0299 530 121