Hoppa till innehåll

Green Campus

Green Campus är Försvarshögskolans miljöprogram, som syftar till en kontinuerlig minskning av den miljöbelastning och förbrukning av naturresurser som föranleds av högskolans verksamhet. Till principerna för Green Campus hör att miljöns bärkraft tas i beaktande vid all planering och allt genomförande av verksamheten. 

Målsättningarna för programmet Green Campus vid Försvarshögskolan för perioden 2021–2022 är:

1. Att öka personalens och studerandenas miljömedvetenhet
2. Att minska avfallsbelastningen och förbättra sorteringen
3. Att öka konsumtionsmedvetenheten och minska energikonsumtionen

För att uppnå målsättningarna har Försvarshögskolan inlett konkreta miljöåtgärder.
Minskningen av avfallsbelastningen inleds genom att möjliggöra en återvinning och sortering av avfallet i det första skedet i klassrummen och kontorsutrymmena, och därefter i inkvarteringsutrymmena på campusområdet. Vi ser till att det material som tas ur bruk, såsom kontorsmaterial och möbler, återvinns på lämpligt sätt. Dessutom följer vi upp matsvinnet i samarbete med Leijona Catering. 

Målsättningarna för Green Campus när det gäller konsumtionsmedvetenhet och minskning av energikonsumtion överensstämmer med Finlands universitetsrektorers råd UNIFI:s teser för hållbar utveckling, som förutsätter koldioxidneutralitet fram till år 2030 av de högskolor som styrs av det. Försvarshögskolan deltar i högskolornas gemensamma projekt för beräkning av koldioxidavtrycket, som gör det möjligt för högskolorna att jämföra resultaten med varandra och lära sig av varandra i framtiden. Försvarshögskolan har tagit i bruk en fastighetsmätare och klimaträknare, med vilka vi följer med energikonsumtionen på campusområdet. Målsättningen är att vända utvecklingen så att konsumtionen börjar sjunka senast år 2022.

https://www.unifi.fi/viestit/kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-teesit/
 

´