Hoppa till innehåll

Generalstabsofficersexamen

Generalstabsofficersexamen är en påbyggnadsexamen för officerare. Grundsyftet med examen är att utbilda generalstabsofficerare för försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets behov som har de kunskaper och färdigheter samt de forskarfärdigheter som behövs för de högsta officersuppgifterna under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Tre soldater hälsar i paradkostymer

Generalstabsofficersexamen är riktad till dem som avlagt magisterexamen i militärvetenskaper. Av särskilda skäl kan en sökande som har avlagt någon annan högre högskoleexamen, och som i övrigt konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, godkännas.

Studierna inom ramen för generalstabsofficersexamen avläggs på generalstabsofficerskursen, som pågår cirka två år. Studierna ordnas som gemensamma studier för alla och som linjevis differentierade studier (armé-, marin- och luftstridslinjen samt gränsbevakningslinjen).

Examensstruktur

Generalstabsofficersexamen omfattar minst 140 sp. Examensstrukturen sett i kunskapshelheter är följande:

  • Allmänna studier 5 sp
  • Strategisk säkerhetsmiljö 25 sp
  • Ledarskap och kommendörskap 31 sp
  • Operationsteknik 60 sp
  • Tillämpning av vetenskaplig praxis 35 sp

Ansökan

Generalstabsofficerskursen inleds vartannat år och ansökningstiden är ca två år innan kursen börjar. Anvisningar om ansökan och tidtabell ges skilt för varje kurs. Nästa gång man kan söka till generalstabsofficerskurs (YEK 60) är 2017. Kursen börjar sommaren 2019.

I ansökningsprocessen ingår lämplighetstest och förhandsurval samt ett cirka en vecka långt urvalsprov för dem som kommit vidare från förhandsurvalet. Det slutliga urvalet till kursen görs ett halvt år innan kursen börjar.

Tilläggsinformation om studierna finns i Urvalsguide 2018.

´