Hyppää sisältöön

Yleisesikuntaupseerin tutkinto

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on upseerien jatkotutkinto. Tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle yleisesikuntaupseereita, joilla on vaadittavat tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet upseerin ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin.

Kolme sotilasta paraatipuvuissa kädet lipassa

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on suunnattu sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneille. Erityisistä syistä tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on muu ylempi korkeakoulututkinto ja jolla muutoin todetaan olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon opinnot suoritetaan yleisesikuntaupseerikurssilla, joka kestää noin kaksi vuotta. Opinnot toteutetaan kaikille yhteisinä ja linjoittain (maa-, meri- ja ilmasotalinja sekä rajavartiolinja) eriytyvinä opintoina.

Tutkintorakenne

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon laajuus on vähintään 140 opintopistettä. Tutkintorakenne osaamiskokonaisuuksittain on seuraava:

  • Yleiset opinnot 5 op
  • Strateginen turvallisuusympäristö 25 op
  • Johtaminen ja komentajuus 31 op
  • Operaatiotaito 60 op
  • Tieteellisten käytäntöjen soveltaminen 35 op

Sotilas puhuu radiopuhelimeen

Hakeutuminen

Yleisesikuntaupseerikurssi alkaa joka toinen vuosi, ja hakuaika kurssille on noin kaksi vuotta ennen kurssin alkamista. Hakeutuminen aikatauluineen ohjeistetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen. Seuraavan kerran hakeutuminen yleisesikuntaupseerikurssille (YEK62) alkaa vuonna 2021. Kurssi alkaa kesällä 2023.

Hakeutumisprosessiin sisältyvät soveltuvuuskoe ja esivalinta sekä noin viikon mittainen valintakoe esivalinnasta jatkoon päässeille. Lopullinen valinta kurssille tehdään noin puoli vuotta ennen kurssin alkamista.

 
´