Hoppa till innehåll

Krigsmuseet

Krigsmuseet erbjuder kunnande, kompetens och tjänster som hänför sig till krigshistoria till den stora allmänheten, försvarsmakten och andra myndigheter samt för forskare inom området.

Krigsmuseets utställningar besöks årligen av över 100 000 personer och dess bild-, samlings- och informationstjänster används dessutom av tusentals övriga kunder.

Krigsmuseet bevarar Finlands krigs- och vapenhistoria för eftervärlden i sina samlingar samt föremål och bilder som hänför sig till olika skeden inom försvarsmakten. Krigsmuseets utställningar sträcker sig tidsmässigt från krig från gångna århundraden till dagens krishantering.

´