Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens internationella center

Försvarsmaktens internationella center (FINCENT) är ett internationellt ansett kompetenscenter inom militär krishantering.

Försvarsmaktens internationella center arrangerar kurser i militär krishantering för ledar- och sakkunnigpersonal för krishanteringsoperationer som leds av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Afrikanska unionen och Nato. FINCENT koordinerar även uppfyllandet av kvalitetskraven för krishanteringsutbildning.

FINCENT som grundades år 1969 har varit en del av Försvarshögskolan sedan början av år 2015.

´