Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarshögskolan

#Agents – Ungas beteende i sociala medier

De sociala mediernas dunkla sida – ur den övergripande säkerhetens perspektiv

Vilka färdigheter har ungdomar att identifiera och skydda sig själva mot informationspåverkans risker? Hur påverkar sociala medier de ungas lägesbild av säkerheten? Hur påverkar diskussioner i sociala medier de ungas attityder ur ett övergripande säkerhetsperspektiv? De här frågorna söker man vid Försvarshögskolan svar på genom att iaktta ungas aktivitet i sociala medier, i synnerhet ur ett perspektiv som beaktar informationspåverkan, propaganda och säkerhet.

Tre soldater med telefoner i handen

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet som finansieras av Finlands Akademi är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet och undersöker vilka hot och möjligheter som sociala medier utgör i de ungas liv. Det fyraåriga projektet (2019–2022) närmar sig temat med inriktning på vetenskapsområdena militärvetenskaper, sociologi, psykologi och kommunikationsledning. #Agents-projektet hör till Finlands Akademis program Media och samhälle.

Målsättningen med projektet är att skapa modeller och hitta faktorer som stöder eller försvagar ungas agerande, identitetsbygge, välmående och trygghet i sociala medier. På lång sikt strävar forskningsprojektet efter att stärka inte bara de ungas agerande och välmående, utan även hela samhällets välmående och den övergripande säkerheten.

Läs mer: #Agents-projektet undersöker ungas beteende i sociala medier

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, Huhtinen A-M. (2019). Social Media as the Pulse of National Security Threats: A Framework for Studying How Social Media Influences Young People’s Safety and Security Situation Picture. In Popma, W. & Francis, S. (eds.) Proc. of the 6th European Conference on Social Media. ECSM 2019. pp. 231-237. Academic Conferences and Publishing International Limited.