Hoppa till innehåll

#Agents – Ungas beteende i sociala medier

De sociala mediernas dunkla sida – ur den övergripande säkerhetens perspektiv

Vilka färdigheter har ungdomar att identifiera och skydda sig själva mot informationspåverkans risker? Hur påverkar sociala medier de ungas lägesbild av säkerheten? Hur påverkar diskussioner i sociala medier de ungas attityder ur ett övergripande säkerhetsperspektiv? De här frågorna söker man vid Försvarshögskolan svar på genom att iaktta ungas aktivitet i sociala medier, i synnerhet ur ett perspektiv som beaktar informationspåverkan, propaganda och säkerhet.

Tre soldater med telefoner i handen

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet som finansieras av Finlands Akademi är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet och undersöker vilka hot och möjligheter som sociala medier utgör i de ungas liv. Det fyraåriga projektet (2019–2022) närmar sig temat med inriktning på vetenskapsområdena militärvetenskaper, sociologi, psykologi och kommunikationsledning. #Agents-projektet hör till Finlands Akademis program Media och samhälle.

Målsättningen med projektet är att skapa modeller och hitta faktorer som stöder eller försvagar ungas agerande, identitetsbygge, välmående och trygghet i sociala medier. På lång sikt strävar forskningsprojektet efter att stärka inte bara de ungas agerande och välmående, utan även hela samhällets välmående och den övergripande säkerheten.

Läs mer: #Agentit - tutkimushanke valottaa somen pimeää puolta (Defensor Patriae, pp. 28)
#Agents-projektet undersöker ungas beteende i sociala medier

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, Huhtinen A-M. (2020) Social Media as the Pulse of Misinformation and Disinformation in National Security. In Moehlecke de Baseggio E., Schneider O., Szvircsev Tresch T. (Eds.) Social Media and the Armed Forces. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. pp. 207-225. 

Norri-Sederholm T, Riikonen R, Moilanen, P, Huhtinen A-M. (2020). Young People and the Dark Side of Social Media – Possible Threats to National Security. In Eze T, Speakman L. & Onwubiko C. (eds.) Proc. of the 19th European Conference on Cyber Warfare and Security. ECCWS-2020. pp. 278-283. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Riikonen R, Norri-Sederholm T, Huhtinen A-M. (2020). Not a Problem for me: Young Men’s Conceptions of Their Social Media Use and False Information. In Karpasitis C. & Varda C. (eds.) Proc. of the 7th European Conference on Social Media. ECSM-2020. pp. 240-246. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, Huhtinen A-M. (2019). Social Media as the Pulse of National Security Threats: A Framework for Studying How Social Media Influences Young People’s Safety and Security Situation Picture. In Popma, W. & Francis, S. (eds.) Proc. of the 6th European Conference on Social Media. ECSM 2019. pp. 231-237. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Hanaholmens Demokratiturné: hybridhot, säkerthespolitik och demokrati: https://www.youtube.com/watch?v=_fn98voAbmU

 
´