#Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa

Kutsunnat 2019 - Somekysely

Somen pimeä puoli – kokonaisturvallisuuden näkökulmaa

Millaisia valmiuksia nuorilla on tunnistaa ja suojata itseänsä informaatiovaikuttamisen riskeiltä? Miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten tilannekuvaan turvallisuudesta? Miten keskustelu sosiaalisessa mediassa vaikuttaa nuorten asenteisiin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Maanpuolustuskorkeakoululla tarkastellen nuorten toimintaa sosiaalisessa mediassa erityisesti informaatiovaikuttamisen, propagandan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Maanpuolustuskorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisessä monitieteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkitaan sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia nuorten elämässä. Nelivuotinen (2019–2022) hanke lähestyy aihetta sotatieteiden, sosiologian, psykologian ja viestinnän johtamisen näkökulmista. #Agentit-hanke kuuluu Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -ohjelmaanHankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Swiss Military Academy ja Newcastle University (Iso-Britannia).

Hankkeen tavoitteena on rakentaa malleja ja löytää tekijöitä, jotka tukevat tai heikentävät nuorten toimijuutta, identiteetin rakentamista, hyvinvointia ja turvallisuutta sosiaalisessa mediassa. Pitkällä tähtäimellä tutkimushanke pyrkii vahvistamaan paitsi nuorten toimijuutta ja hyvinvointia, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia ja kokonaisturvallisuutta.

Lue lisää: #Agentit-artikkeli