Hyppää sisältöön

#Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa

Somen pimeä puoli – kokonaisturvallisuuden näkökulmaa

Millaisia valmiuksia nuorilla on tunnistaa ja suojata itseänsä informaatiovaikuttamisen riskeiltä? Miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten tilannekuvaan turvallisuudesta? Miten keskustelu sosiaalisessa mediassa vaikuttaa nuorten asenteisiin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Maanpuolustuskorkeakoululla tarkastellen nuorten toimintaa sosiaalisessa mediassa erityisesti informaatiovaikuttamisen, propagandan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Kolme sotilasta puhelimet kädessä

Maanpuolustuskorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisessä monitieteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkitaan sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia nuorten elämässä. Nelivuotinen (2019–2022) hanke lähestyy aihetta sotatieteiden, sosiologian, psykologian ja viestinnän johtamisen näkökulmista. #Agentit-hanke kuuluu Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -ohjelmaan. Hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Swiss Military Academy ja Newcastle University (Iso-Britannia).

Hankkeen tavoitteena on rakentaa malleja ja löytää tekijöitä, jotka tukevat tai heikentävät nuorten toimijuutta, identiteetin rakentamista, hyvinvointia ja turvallisuutta sosiaalisessa mediassa. Pitkällä tähtäimellä tutkimushanke pyrkii vahvistamaan paitsi nuorten toimijuutta ja hyvinvointia, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia ja kokonaisturvallisuutta.

Lue lisää: #Agentit - tutkimushanke valottaa somen pimeää puolta (Defensor Patriae, s. 28)
#Agentit-artikkeli

Katso video: Viihdettä vai aivopesua? Meemit vaikuttavat ajatuksiisi, etkä välttämättä edes huomaa sitä.

Hankkeen tuottamat ja hanketta käsittelevät kirjoitukset

Hankkeen tuottamat artikkelit ja tieteelliset julkaisut

Kaarkoski, M., Riikonen, R., Huhtinen, A.-M., Tillander, E. & Sederholm, T. (2021) Luotanko vai enkö luota? Nuorten luottamus sosiaalisessa mediassa leviävään informaatioon ja siihen liittyviä tekijöitä.

Norri-Sederholm T, Huhtinen A-M. (2020) Nuoret ja somen pimeä puoli. In Koivisto J. & Nousiainen M. (Eds,) Puolustustutkimuksen vuosikirja 2020, Puolustusvoimat, PunaMusta, Tampere, sivut 86-89.

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, Huhtinen A-M. (2020) Social Media as the Pulse of Misinformation and Disinformation in National Security. In Moehlecke de Baseggio E., Schneider O., Szvircsev Tresch T. (Eds.) Social Media and the Armed Forces. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. pp. 207-225. 

Norri-Sederholm T, Riikonen R, Moilanen, P, Huhtinen A-M. (2020). Young People and the Dark Side of Social Media – Possible Threats to National Security. In Eze T, Speakman L. & Onwubiko C. (eds.) Proc. of the 19th European Conference on Cyber Warfare and Security. ECCWS-2020. pp. 278-283. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Riikonen R, Norri-Sederholm T, Huhtinen A-M. (2020). Not a Problem for me: Young Men’s Conceptions of Their Social Media Use and False Information. In Karpasitis C. & Varda C. (eds.) Proc. of the 7th European Conference on Social Media. ECSM-2020. pp. 240-246. Academic Conferences and Publishing International Limited. 

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, Huhtinen A-M. (2019). Social Media as the Pulse of National Security Threats: A Framework for Studying How Social Media Influences Young People’s Safety and Security Situation Picture. In Popma, W. & Francis, S. (eds.) Proc. of the 6th European Conference on Social Media. ECSM 2019. pp. 231-237. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Demokratiakiertue: hybridiuhat, turvallisuuspolitiikka ja demokratia:  https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/-/hanaholmenin-seminaarissa-keskusteltiin-informaatiosodankaynnista-ja-ruotsin-turvallisuuspolitiikan-kehityksesta

Videolinkki Hanaholmenin demokratiakiertueen keskusteluun: https://www.youtube.com/watch?v=_fn98voAbmU

 
´