Hyppää sisältöön

MAPS1-tutkimusprojekti pureutuu maanpuolustustietoon

Miten ja millaiseen tietoon perustuen kansalaiset muodostavat näkemyksiään maanpuolustuksesta? Sotilassosiologian MAPS1-tutkimusprojektissa tarkastellaan kansalaisten maanpuolustussuhdetta maanpuolustusta koskevan tiedon näkökulmasta. Projektissa pohditaan, millaisia maanpuolustuksellisia tietosisältöjä tuotetaan ja levitetään yhteiskunnan eri tasoilla ja millaisia kehitystarpeita maanpuolustustiedon levittämisessä ilmenee turvallisuuspoliittisten maailmankuvien muuttuessa.

Projektissa tutkitaan ja kehitetään maanpuolustustiedon, -koulutuksen ja -kasvatuksen roolia kansalaisten maanpuolustussuhteen rakentamisessa ja muokkaamisessa. Nuorille suunnattuun tietoon liittyvässä osatutkimuksessa tarkastellaan nuorille kouluopetuksessa ja järjestökoulutuksessa tarjottuja tietosisältöjä. Lisäksi tarkastellaan Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tiedontuotantoa ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien julkisia oppimateriaaleja.

Tutkimusprojektia rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja se toteutetaan vuosina 2020-2022. Projektia johtaa sotilassosiologian professori Teemu Tallberg ja tutkijoina työskentelevät VTT Linda Hart ja FT Miina Kaarkoski. 

Projektissa tuotetaan tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita suomeksi ja englanniksi.