Hyppää sisältöön

MAPS1-tutkimusprojekti pureutuu maanpuolustustietoon

Miten ja millaiseen tietoon perustuen kansalaiset muodostavat näkemyksiään maanpuolustuksesta? Sotilassosiologian MAPS1-tutkimusprojektissa tarkastellaan kansalaisten maanpuolustussuhdetta maanpuolustusta koskevan tiedon näkökulmasta. Projektissa pohditaan, millaisia maanpuolustuksellisia tietosisältöjä tuotetaan ja levitetään yhteiskunnan eri tasoilla ja millaisia kehitystarpeita maanpuolustustiedon levittämisessä ilmenee turvallisuuspoliittisten maailmankuvien muuttuessa.

Projektissa tutkitaan ja kehitetään maanpuolustustiedon, -koulutuksen ja -kasvatuksen roolia kansalaisten maanpuolustussuhteen rakentamisessa ja muokkaamisessa. Nuorille suunnattuun tietoon liittyvässä osatutkimuksessa tarkastellaan nuorille kouluopetuksessa ja järjestökoulutuksessa tarjottuja tietosisältöjä. Lisäksi tarkastellaan Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tiedontuotantoa ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien julkisia oppimateriaaleja.

Tutkimusprojektia rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja se toteutetaan vuosina 2020-2022. Projektia johtaa sotilassosiologian professori Teemu Tallberg ja tutkijoina työskentelevät VTT Linda Hart ja FT Miina Kaarkoski. 

Projektin tuottamat ja projektia käsittelevät kirjoitukset

MAPS1-projektin tuottamat julkaisut (* = vertaisarvioitu) 

*Hart, Linda, Kaarkoski, Miina & Tallberg, Teemu (2022) Patriotisms, Public Opinion, and National Defense in Estonia, Finland and Sweden: Introduction to a Special Issue. Journal of Political and Military Sociology 49(2): 133-145. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2001 

*Hart, Linda (2022) Fostering Fortitude: Patriotism and Resilience as Civic Piety in Textbooks of National Defense Courses in Finland 1967–2018. Journal of Political and Military Sociology 49(2): 170-194. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2003 

*Kaarkoski, Miina & Häkkinen, Teemu (2022). The Legitimacy of Conscription in Democracy: Connections between Conscription Politics and Public Opinion in Parliamentary Debates in Finland and Sweden in the 2010s. Journal of Political & Military Sociology 49(2): 195–218. https://doi.org/10.5744/jpms.2022.2004 

 

´