TAHTO2-tutkimusprojekti

Maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen

Tutkimusprojektissa tarkastellaan tunnistettuja maanpuolustussuhteen ulottuvuuksia. Näkökulma on sotilassosiologinen keskittyen kansalaisuuden sekä valtion, kansalaisen ja maanpuolustuksen vastavuoroisen suhteen analyysiin.

Projekti kestää syksyyn 2019 saakka ja se toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkopuolisella rahoituksella.

Tutkimuksen tavoitteena on syventää projektin ensimmäisessä vaiheessa (2016–2018) tehtyjä uusia avauksia maanpuolustustahdon ymmärtämiselle ja tutkimiselle. Projektissa otetaan erityisesti suomalaiset naiset mukaan sekä laajennetaan analyysi koskemaan koko yhteiskuntaa.

Tutkimusaineistoa kerätään syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana haastattelemalla sekä kansalaiskyselyllä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan artikkeleina sekä kotimaisissa että kansainvälisissä lehdissä.

Olemme mukana eri tapahtumissa ja ajankohtaisissa seminaareissa. TAHTO2-projektin ensimmäisten julkaisujen odotetaan olevan valmiina syksyllä 2019.

Lue lisää: TAHTO2-artikkeli.

#tahtotutkimus

Projektin tuottamat ja projektia käsittelevät kirjoitukset

Projektin tuottamat artikkelit ja tieteelliset julkaisut

Puustinen, A., Kosonen, J., & Tallberg, T. (2018). Kansalaisuuskäsitykset ja asevelvollisuus Suomessa. Tiede Ja Ase, 76: 98125. Osoitteessa: https://journal.fi/ta/article/view/77545

Tallberg, T., Puustinen, A. & Kosonen, J. (2018) Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus laajentaa käsitystä maanpuolustustahdosta. Teoksessa Klemola, O. & Nousiainen, M. (toim.) 2018. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018. Puolustusvoimat. Riihimäki.

Kosonen, J., Tallberg, T., Harala, J. & Simola, P. (2017) Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Tallberg, T. (2017) Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

 

Projektiin liittyviä kirjoituksia ja uutisia

Jos Suomeen hyökätään...
Teemu Tallbergin kirjoitus Maanpuolustus-lehdessä (Maanpuolustuskurssiyhdistyksen julkaisu) nro 127, maaliskuu 2019, s. 36–39.

Kotivara on osa arjen hallintaa
Linda Hartin kirjoitus Perhe, suhteet ja yhteiskunta -tutkimusblogissa 8.3.2019.

TAHTO2-tutkimushanke kartoittaa suomalaisten käsityksiä kokonaisturvallisuudesta.
Varusmies-lehti 1/2019, 26.1.2019.

Järjestöt osana kokonaisturvallisuutta
Teija Norri-Sederholmin, Alisa Puustisen ja Harri Raision kirjoitus Kylkirauta-lehdessä 3/2018, s. 9–11.

Vapaaehtoisuus ja yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako
Teemu Tallbergin kirjoitus Kylkirauta-lehdessä 3/2018, s. 5–7

Miksi naiset jonottavat turvallisuuskoulutuksiin? - Maanpuolustuskorkeakoulussakin kiinnostuttiin
Lue artikkeli Karjalaisen sivuilta, 4.11.

Mikä on sinun maanpuolustussuhteesi
Lue juttu Ruotuväen uutisista 23.8.2018.

Suomi - Sinua turvata tahdomme
TAHTO-tutkijaryhmän kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla 11.12.2017.

Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä - Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa.
Professori Teemu Tallbergin ja tutkija Alisa Puustisen vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 15.7.2017.

Maanpuolustustahto - miesten velvollisuus vai kaikkien oikeus?
Tutkija Jarkko Kososen kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 16.6.2017.

Varusmiespalvelus luo omistajia
Teemu Tallbergin haastattelu Ruotuväen digilehdessä 10/2017.

Tutkijat tuulettavat maanpuolustustahtoa: "Aiemmin on vallinnut talvisotahenkinen käsitys"
Lue juttu Ruotuväen digilehdestä 8/2017.