Hyppää sisältöön

Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE)

Hybrid Terrorizing (HYTE) - Developing a New Model for the Study of Global Media Events of Terrorist Violence

Maanpuolustuskorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisessä monitieteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkitaan terroristista väkivaltaa globaalina mediatapahtumana.

Nelivuotinen (2017-2021) konsortiohanke kehittää uudenlaista tutkimusmallia, jonka avulla voidaan analysoida globaaleja, terroristisen väkivallan synnyttämiä hybridejä mediatapahtumia teoreettisesti, metodologisesti ja empiirisesti. Tieteidenvälinen hanke yhdistää median ja viestinnän tutkimuksen, laskennallisten yhteiskuntatieteiden, politiikantutkimuksen ja sotatieteiden näkökulmat. Menetelmällisesti hanke yhdistää määrällistä tutkimusotetta laadulliseen. HYTE kokoaa alan tutkijoiden kansainvälisen verkoston, joka tuottaa tietoa hybridin terrorin toimintatavoista globaalissa medioituneessa toimintaympäristössä ja täten lisää toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Hanketta johtaa Tampereen yliopistossa tutkimusjohtaja dosentti Katja Valaskivi (COMET). Helsingin yliopistossa hankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Johanna Sumiala (median ja viestinnän tutkimus). Maanpuolustuskorkeakoulussa hankkeen johtajana toimii professori Aki-Mauri Huhtinen (Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos).

Maanpuolustuskorkeakouluun sijoittuvassa osahankkeessa tutkitaan muun muassa, kuinka terroristiset toimijat käyttävät hyödykseen globaaleja hybridejä mediatapahtumia (Global media events of terrorist violence). Ja näin ollen käyttävät aseinaan (Weaponize) väkivaltaisia mediaesityksiä saadakseen huomiota, herättääkseen pelkoa sekä edistääkseen poliittisia ja ideologisia tavoitteitaan.

Hankkeessa terroristijärjestöjen ja -verkostojen mediatapahtumien hyväksikäyttöä tarkastellaan strategisena kommunikaationa. Osahanke tuottaa tietoa siitä, kuinka terroristiset toimijat käyttävät yhä kiihkeätahtisemmassa globaalissa hybridissä mediaympäristössä virtaavia väkivaltaisia kuvia strategisesti hyväkseen, ja tarjoaa teoreettisia välineitä ikonisten väkivaltakuvien tarkasteluun.

Lue lisää: HYTE-hanke lisää tietoutta väkivaltaisista mediatapahtumista -artikkeli ja Monitieteistä tutkimusta hybridisen mediaympäristön haasteista -artikkeli.

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja tieteelliset julkaisut

Sumiala, Valaskivi, Tikka, Huhtamäki (2018) Hybrid Media Events: The Charlie Hebdo Attacks and the Global Circulation of Terrorist Violence. Emerald Publishing. [LINKKI: https://books.emeraldinsight.com/page/detail/Hybrid-Media-Events/?k=9781787148529]

Huhtinen, Streng, Särmä, Kotilainen (2018) "Warfare in Hybrid Environment – Reflexive Control as an Analytical Tool for Understanding Contemporary Challenges" ECSM 2018 5th European Conference on Social Media, conference proceedings.

Kotilainen, Noora: Investigating and Understanding Social Media Image Flows: Framings of the Ghouta Attack in Mainstream Media and International Politics. Teoksessa: Photographs and History: Interpreting Past and Present Through Photographs. Pitkänen, S. & Kleemola, O. (toim.). Turku: University of Turku, Cultural history - kulttuurihistoria. 2018. s. 233-260.

Projektiin liittyviä kirjoituksia, uutisia ja tapahtumia

Tutkijatohtori Noora Kotilainen: "Terroria ei ole nykyään ilman mediaa"
https://ruotuvaki.fi/-/tutkijatohtori-noora-kotilainen-terroria-ei-ole-ilman-mediaa- Ruotuväki 9.7.2019.

Kotilainen, Noora & Särmä, Saara (2018) Horrific Spectacles - Analyzing the Politics of Brutal Visual Strategic Communication, konferenssipaperi, EISA - 12th Pan-European Conference on International Relation, syyskuu.

 
´