Hyppää sisältöön

MATTI - Alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli

Suomessa on monia erilaisia alueita jotka luovat omat vaatimuksensa varautumisessa ja turvallisuudessa.

MATTI-hankkeessa (3/2019-3/2020) luodaan turvallisuusympäristön muutoksen seurantaan toimintamalli, jolla tuetaan alueellista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Seurannassa hyödynnetään alueellisia indikaattoreita, joiden avulla tunnistetaan turvallisuushaasteiden juurisyitä ja kohonnutta riskitasoa osoittavia ilmiöitä sekä kyetään ennakoimaan erilaisia häiriötilanteita. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa tutkimusta, jonka painopisteenä on kansallinen ja globaali turvallisuus. Hanke toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. MATTI-hankkeen toteuttavat Maanpuolustuskorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Poliisiammattikorkeakoulu ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestö.

Lue lisää: MATTI-artikkeli.

 
´