Skip to content

TAHTO2 Research Project

From the willingness to defend Finland to how citizens relate to national defence.

This research project examines dimensions of how citizens relate to national defence. Citizenship and relations between the State, citizens and national defence are studied from the perspective of military sociology.

The project continues until autumn 2019, and it is carried out at the National Defence University with external funding.

The objective of the study is to further investigate insights from its first phase (2016-2018)  on how the notion of the willingness to defend one’s country is understood and how it may be studied. The second phase of the project focuses on Finnish women and broadens the analysis on Finnish society more widely.

Research data has been collected during autumn 2018 and spring 2019 by interviews and a citizen survey.The results will be published as articles in Finnish and international journals.

We will attend events and seminars related to topical issues. The first publications of the TAHTO2 project are expected to be finalised in autumn 2019.

#tahtotutkimus

Publications and media coverage

Research publications (*peer-reviewed)


*Hart, L. (2021) Willing, Caring and Capable: Gendered Ideals of Vernacular Preparedness in Finland. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. 

Hart, L. (2021) Kansankielistä turvallisuutta: Naisten vapaaehtoista valmius- ja turvallisuuskoulutusta tarkastelemassa. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2021, 82-85. Osoitteessa: 

Hart, L. (2020) "Kriittiset alat", sukupuolittunut yhteiskunnallinen työnjako ja yhteiskuntaa ylläpitävä työ. Kosmopolis 4/2020, s. 65-71

*Hart, L. & Tallberg, T. (2020) Naiset ja maanpuolustus komiteamietinnöissä 1948–1993. Toisen maailmansodan perinnöstä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Teoksessa Häkkinen, T., Kaarkoski, M. & Tilli, J. (toim.) Maanpuolustustahto Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, s. 128 –147.

*Kaarkoski, M., Tallberg, T. & Villman, E. (2020) ”Mä niinkun vihaan sitä käsitettä”. Näkökulmia maanpuolustustahtoon ja sitä mittaaviin kysymyksiin. Teoksessa Häkkinen, T., Kaarkoski, M. & Tilli, J. (toim.) Maanpuolustustahto Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, s. 176 –195.

*Jalkanen, P., Pulkka, A.-T. & Norri-Sederholm, T. (2020) Maanpuolustussuhde. Monipuolisempi näkökulma maanpuolustukseen. Teoksessa Häkkinen, T., Kaarkoski, M. & Tilli, J. (toim.) Maanpuolustustahto Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, s. 196 –216.

*Kosonen, J. (2019) Kansalaiset sotilaina ja maan puolustajina: asevelvollisten sitoutuminen maanpuolustukseen ja sen eri tehtäviin. Akateeminen väitöskirja (yhteenveto-osuus). Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu. 

*Kosonen, J., Puustinen, A. ja Tallberg, T. (2019) Maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen – siviilipalvelusvelvollisten ja reservistä eroavien kokemuksia asevelvollisuudesta ja hyvinvointivaltiosta. Sosiologia 56(3): 300–319.

*Kosonen, J., Puustinen, A. ja Tallberg, T. (2019) Saying no to military service – obligation, killing and inequality as experienced problems in conscription-based military in Finland. Journal of Military Studies 8: 46-57. 

*Riikonen, R., Tallberg, T., Kosonen, J. ja Puustinen, A. (2019) Vapaus, velvollisuus ja vastavuoroisuus – käsityksiä kansalaisen suhteesta valtioon ja maanpuolustukseen. Tiede Ja Ase 77: 155–186

Vilander, J., Pulkka, A.-T., Erkkilä, V., Saarikoski, E., ja Norri-Sederholm, T. (2019) Suomalaisten käsityksiä sodan sekä kyber- ja informaatiosodankäynnin uhkasta. Tiede Ja Ase 77: 127–154.

Puustinen, A., Kosonen, J., & Tallberg, T. (2018). Kansalaisuuskäsitykset ja asevelvollisuus Suomessa. Tiede Ja Ase, 76: 98–125. 

Tallberg, T., Puustinen, A. ja Kosonen, J. (2018) Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus laajentaa käsitystä maanpuolustustahdosta. Teoksessa Klemola, O. & Nousiainen, M. (toim.) 2018. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018. Riihimäki: Puolustusvoimat, s. 78-79. 

*Kosonen, J., Tallberg, T., Harala, J. & Simola, P. (2017) Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä, s. 92–124. 

*Tallberg, T. (2017) Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä, s. 181–203. 
 

Popularised articles and media coverage

Jos Suomeen hyökätään...
Teemu Tallbergin kirjoitus Maanpuolustus-lehdessä (Maanpuolustuskurssiyhdistyksen julkaisu) nro 127, maaliskuu 2019, s. 36–39.

Kotivara on osa arjen hallintaa
Linda Hartin kirjoitus Perhe, suhteet ja yhteiskunta -tutkimusblogissa 8.3.2019.

TAHTO2-tutkimushanke kartoittaa suomalaisten käsityksiä kokonaisturvallisuudesta.
Varusmies-lehti 1/2019, 26.1.2019.

Järjestöt osana kokonaisturvallisuutta
Teija Norri-Sederholmin, Alisa Puustisen ja Harri Raision kirjoitus Kylkirauta-lehdessä 3/2018, s. 9–11.

Vapaaehtoisuus ja yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako
Teemu Tallbergin kirjoitus Kylkirauta-lehdessä 3/2018, s. 5–7

Miksi naiset jonottavat turvallisuuskoulutuksiin? - Maanpuolustuskorkeakoulussakin kiinnostuttiin
Lue artikkeli Karjalaisen sivuilta, 4.11.

Mikä on sinun maanpuolustussuhteesi
Lue juttu Ruotuväen uutisista 23.8.2018.

Suomi - Sinua turvata tahdomme
TAHTO-tutkijaryhmän kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla 11.12.2017.

Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä - Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa.
Professori Teemu Tallbergin ja tutkija Alisa Puustisen vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 15.7.2017.

Maanpuolustustahto - miesten velvollisuus vai kaikkien oikeus?
Tutkija Jarkko Kososen kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 16.6.2017.

Varusmiespalvelus luo omistajia
Teemu Tallbergin haastattelu Ruotuväen digilehdessä 10/2017.

Tutkijat tuulettavat maanpuolustustahtoa: "Aiemmin on vallinnut talvisotahenkinen käsitys"
Lue juttu Ruotuväen digilehdestä 8/2017.

´