Hyppää sisältöön

Jatkotutkinto-osasto

Jatkotutkinto-osasto on Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin alaisuudessa toimiva yleisesikuntaupseerin tutkinnosta ja sen toimeenpanosta vastaava tutkinto-osasto.

Miehen käsi pystyssä

Jatkotutkinto-osasto vastaa myös ylemmän päällystön kurssin, esiupseerikurssin ja toimialapäällikkökurssin suunnittelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Jatkotutkinto-osaston tärkeimpänä tehtävänä on yleisesikuntaupseeritutkinnon johtaminen. Lisäksi valmistaudutaan poikkeusolojen tehtävien toteuttamiseen osallistumalla sijoituksien mukaiseen poikkeusolojen suunnitteluun sekä harjoitustoimintaa.

Jatkotutkinto-osaston ja sen johtajien erityisenä vastuualueena on kasvattaa yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijoista sotilaalliset toimintatavat ja -käyttäytymisen sisäistänyttä yleisesikuntaupseeristoa isänmaan palvelukseen.

Jatkotutkinto-osasto vastaa yleisesikuntaupseerin tutkinnon sekä osaston vastuulla olevien kurssien suunnittelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä. Edellä esitetty työ tehdään yhdessä Pääesikunnan, Rajavartiolaitoksen, puolustushaarojen, Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitosten ja muiden Maanpuolustuskorkeakoulun sisäisten tulosyksiköiden sekä Raja- ja merivartiokoulun kanssa.