Hyppää sisältöön

Jatkotutkinto-osasto

Jatkotutkinto-osasto on Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin alaisuudessa toimiva tutkinto-osasto.

Miehen käsi pystyssä

Tärkeimpänä tehtävänä on yleisesikuntaupseerin tutkinnon suunnittelu, toimeenpano ja kehittäminen. Lisäksi osasto vastaa ja toimeenpanee sille osoitetut yliopistolliset täydennyskoulutuskokonaisuudet, kuten esiupseerikurssi, ylemmän päällystön kurssi ja toimialapäällikön opintokokonaisuus.

Edellä esitetty työ tehdään yhdessä Pääesikunnan, Rajavartiolaitoksen, puolustushaarojen, Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitosten ja muiden Maanpuolustuskorkeakoulun sisäisten tulosyksiköiden sekä Raja- ja merivartiokoulun kanssa.

Jatkotutkinto-osaston yhtenä vastuualueena on myös kasvattaa opiskelijoista sotilaalliset toimintatavat ja -käyttäytymisen sisäistänyttä upseeristoa isänmaan palvelukseen.

Jatkotutkinto-osasto vaalii Sotakorkeakoulun sekä Talvisodan Ryhmä Talvelan ja Tolvajärven taistelujen perinteitä. Jatkotutkinto-osaston lippu on Sotakorkeakoulun perinnelippu. Kunniamarssina on Armas Maasalon säveltämä Juhlamarssi.

 
´