Hyppää sisältöön

Maisteriksi

Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu upseerien (SM), lentoupseerien (SMOHJ) ja viranomaisyhteistyön (SMVIR) koulutusohjelmista.

Yliluutnantin arvomerkki: kaksi ruusuketta joiden välissä viiva.

SM-tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle upseereita, joilla on keskijohdon tehtäviin vaaditut tiedolliset ja taidolliset valmiudet. SM-tutkinnon ja sen rinnalla suoritettavien sotilasammatillisten opintojen yhteisenä tavoitteena on luoda opiskelijalle valmiudet toimia poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä ja normaaliolojen perusyksikön päällikkötehtävissä sekä perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä.

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä myös Puolustusvoimien ulkopuolinen siviiliopiskelija Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR). Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan voivat hakeutua opiskelemaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa kansallisen turvallisuuden asiantuntijoita kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyhteistyön tarpeisiin.

Sotatieteiden maisterin tutkinto on koulutusohjelmapohjainen ja se sisältää Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen, lentoupseerien ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmat.

Tutkintorakenne

Sotatieteiden maisterin tutkinnon sotatieteelliset opinnot koostuvat maisteriohjelman yleisistä opinnoista ja syventävistä opinnoista. Yleisiin opintoihin kuuluvilla opinnoilla opiskelija saavuttaa keskeisen sotatieteellisen osaamispohjan. Asiantuntijavalmiuksia lisäävillä valinnaisilla opinnoilla opiskelija suuntaa osaamisensa omien tarpeidensa, mielenkiinnon kohteidensa tai painotustensa mukaisesti. Kieli- ja viestintäopinnot ovat osa yleisiä opintoja, ja niiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielellistä osaamista. Osana vieraan kielen opintoja pääosa opiskelijoista suorittaa englannin kielitutkinnon STANAG 6001. Sen arvosana ei vaikuta tutkinnon loppuarvosteluun eikä sen läpäisy ole edellytys tutkinnon suorittamiselle.

Syventävät opinnot ovat opintoja, joiden avulla opiskelija saavuttaa koulutusohjelman kannalta keskeisimmän osaamisen. Opinnot ovat kaikille pakollisia ja ne eriytyvät koulutusohjelmittain. Pro gradu -tutkimus ja tutkimusmenetelmäopinnot kuuluvat syventäviin opintoihin. Tutkimusopinnot eriytyvät ainelaitoksittain tutkimusalan mukaisesti ja opiskelijan pro gradu -tutkielman aihe määrittää ohjaavan ainelaitoksen. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SMVIR) syventäviin opintoihin kuuluu myös asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (ASH).

Maisteritutkinnon suorittaminen

Upseerien koulutusohjelmassa opinnot suoritetaan sotatieteiden kandidaatin tutkinnon ja viisi vuotta kestävän työelämäjakson jälkeen kahdessa vuodessa. Lentoupseerien koulutusohjelmassa opiskelevien upseerien opinnot aloitetaan suoraan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen ja ne suoritetaan kuuden vuoden aikana lentopalveluksen ohella. Tutkinto suoritetaan Pääesikunnan ja Rajavartiolaitoksen esikunnan määrittämässä aikataulussa.

Sotilaita luokassa opiskelemassa

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan voivat hakeutua soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Tutkinto ei johda virkaan Puolustusvoimissa ja se suoritetaan kahdessa vuodessa.

Lisää tietoa maisterin tutkintoon hakeutumisesta löytyy Valintaoppaasta 2024.

 
´