Hyppää sisältöön

JOO-opiskelijaksi

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoon opintoja muista suomalaisista yliopistoista

Joustava opiskeluoikeus koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi kotiyliopistossaan. Sopimuksen perusteella suoritettavat opinnot voivat olla yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus MPKK:ssa päättyy automaattisesti, jos opiskelija saa kotiyliopistossaan tutkinnon valmiiksi tai opiskelija ei ole saanut opintojaan valmiiksi määräaikaan mennessä.

MPKK kohdeyliopistona

Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opiskelijan on mahdollista opiskella perus- ja jatkotutkintotasoisia opintoja. Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opintoja tarjoavat ainelaitokset ovat: Sotataidon laitos (SOTATL), Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) ja Sotatekniikan laitos (STKNL). Ainelaitosten JOO-opintotarjonta kevään 2022 haussa.

Tarkemmat kuvaukset tarjolla olevien opintojaksojen sisällöistä löytyvät eri tutkintotasojen opinto-oppaista. Huomaa, että kaikki opinto-oppaissa kuvatut opinnot eivät ole avoinna JOO-opiskelijoille.

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa lukuvuodesta 2022 alkaen yhden monitieteellisen opintokokonaisuuden nimeltään Sotatieteellinen opintokokonaisuus (32 op). JOO-opiskelijoille muodostetaan erillinen opintotarjotin. Opintokokonaisuus koostuu sekä sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinnon opinnoista (12 op) ja sotatieteiden maisterin (SM) tutkinnon opinnoista (20 op). Sotatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat Y-opinnot ovat esitietovaatimuksena SM-opintoihin eli ne tulee olla suoritettuna ennen SM-opintoihin osallistumista. JOO-opiskelijoiden paikat opintojaksoille täytetään käytössä olevien kiintiöiden mukaisesti. 

Hakeutuminen

Maanpuolustuskorkeakoululla on kiinteät hakuajat kaikkien ainelaitosten JOO-opintoihin. Tulevan syksyn tai koko lukuvuoden aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 30.4. mennessä. Seuraavan kevään aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 31.10. mennessä. Jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä.

JOO-opintoihin hakeudutaan toistaiseksi paperihakemuksella. Viimeinen haku JOOPAS-järjestelmässä oli syksyllä 2021. Liitteeksi tulee laittaa myös opintosuoritusote. JOO-hakemuksen yhteydessä opiskelijan tulee täyttää erillinen suostumus turvallisuusselvitykseen sekä toimittaa se, sekä turvallisuuselvitykseen tarvittavat liitteet (CV) postitse Opintoasiainosastolle osoitteeseen: Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 HELSINKI. Kuoreen merkintä JOO-HAKEMUS. 

Hakemusta ei oteta käsittelyyn ilman turvallisuusselvitystä.

MPKK kotiyliopistona

Tietoja muiden yliopistojen opintotarjonnasta löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta. Tarkista yliopistojen sivuilta mm. kohdeyliopiston noudattama hakuaika, onko kohdeyliopistolla jatkuva haku vai määräaika JOO-opintoihin.

JOO-opinnoilla voidaan esimerkiksi suorittaa:
•    valinnaisia opintoja
•    tutkimustyötä tukevia opintoja
•    kieliopintoja

Suoritettavat opinnot tulevat olla sellaisia opintoja, joita ei ole Maanpuolustuskorkeakoulun omassa opintotarjonnassa.

Hae puolto

Keskustele oman kurssinjohtajasi tai väitöskirjaasi ohjaavan professorin sekä tarvittaessa tutkintotasostasi vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa halukkuudestasi hakeutua JOO-opintoihin. Esittele hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi HOPS tai muu vastaava opiskelusuunnitelmasi ja kerro, kuinka aiot hyödyntää JOO-opintoja omaan suoritettavana olevaan tutkintoosi sekä ovatko opinnot lähi- vai etäopetusta jne. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Tutkinnosta (Kadettikoulu, Maisteriosasto, Jatkotutkinto-osasto tai väitöskirjaohjaajasi) ja oppiaineesta vastaavan (ainelaitoksen) tahon tulee antaa sinulle kirjallinen puolto haettavana oleville opinnoille. Ellei puoltolausuntoa liitetä hakemukseen, tulee se toimittaa OAO:n JOO-opinnoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle.

Maanpuolustuskorkeakoulun puoltaessa hakemustasi, suunnittelemasi JOO-opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa ja MPKK sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Ilman puoltolausuntoa haettuja opintoja ei tulla käsittelemään koti- ja kohdeyliopistossa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa. JOO-opintoja haettaessa tulee huomioida kohdeyliopiston hakuajat.

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot
Puollon JOO-opinnoille antavat tapauskohtaisesti, riippuen tutkintotasosta: kurssinjohtaja, väitöskirjaohjaaja tai professori. 

Lausuntojen antajien yhteystiedot
Lausuntojen antajina toimivat: oppiaineesta vastaava ainelaitos, väitöskirjan ohjaaja tai professori.