Hyppää sisältöön

JOO-opiskelijaksi

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoon opintoja muista suomalaisista yliopistoista

Joustava opiskeluoikeus koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi kotiyliopistossaan. Sopimuksen perusteella suoritettavat opinnot voivat olla yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus MPKK:ssa päättyy automaattisesti, jos opiskelija saa kotiyliopistossaan tutkinnon valmiiksi tai opiskelija ei ole saanut opintojaan valmiiksi määräaikaan mennessä.

MPKK kohdeyliopistona

Maanpuolustuskorkeakoulun seuraava haku JOO-opintoihin on keväällä 2023. 

Ohjeet hakeutumisesta sekä haettavat opintojaksot päivitetään sivustolle 01/2023 mennessä.

MPKK kotiyliopistona

Tietoja muiden yliopistojen opintotarjonnasta löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta. Tarkista yliopistojen sivuilta mm. kohdeyliopiston noudattama hakuaika, onko kohdeyliopistolla jatkuva haku vai määräaika JOO-opintoihin.

JOO-opinnoilla voidaan esimerkiksi suorittaa:
•    valinnaisia opintoja
•    tutkimustyötä tukevia opintoja
•    kieliopintoja

Suoritettavat opinnot tulevat olla sellaisia opintoja, joita ei ole Maanpuolustuskorkeakoulun omassa opintotarjonnassa.

Hae puolto

Keskustele oman kurssinjohtajasi tai väitöskirjaasi ohjaavan professorin sekä tarvittaessa tutkintotasostasi vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa halukkuudestasi hakeutua JOO-opintoihin. Esittele hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi HOPS tai muu vastaava opiskelusuunnitelmasi ja kerro, kuinka aiot hyödyntää JOO-opintoja omaan suoritettavana olevaan tutkintoosi sekä ovatko opinnot lähi- vai etäopetusta jne. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Tutkinnosta (Kadettikoulu, Maisteriosasto, Jatkotutkinto-osasto tai väitöskirjaohjaajasi) ja oppiaineesta vastaavan (ainelaitoksen) tahon tulee antaa sinulle kirjallinen puolto haettavana oleville opinnoille. Ellei puoltolausuntoa liitetä hakemukseen, tulee se toimittaa OAO:n JOO-opinnoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle.

Maanpuolustuskorkeakoulun puoltaessa hakemustasi, suunnittelemasi JOO-opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa ja MPKK sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Ilman puoltolausuntoa haettuja opintoja ei tulla käsittelemään koti- ja kohdeyliopistossa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa. JOO-opintoja haettaessa tulee huomioida kohdeyliopiston hakuajat.

JOO-hakemuslomake 2022

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot
Puollon JOO-opinnoille antavat tapauskohtaisesti, riippuen tutkintotasosta: kurssinjohtaja, väitöskirjaohjaaja tai professori. 

Lausuntojen antajien yhteystiedot
Lausuntojen antajina toimivat: oppiaineesta vastaava ainelaitos, väitöskirjan ohjaaja tai professori.