Hyppää sisältöön

Tohtoriksi

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinnon lähtökohtana on tutkimuksen ja tieteen tekemisen sekä uuden, tutkitun tiedon tuottaminen opetuksen ja päätöksenteon tueksi ja sotatieteiden kehittämiseksi.

Tohtorin silinterihattu

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on suunnattu ensisijaisesti sotatieteiden maisterin tai yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneille henkilöille. Erityisestä syystä voidaan tutkinto-opiskelijaksi hyväksyä henkilö, jolla on Maanpuolustuskorkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla tieteenaloilla:

Tutkinnon voi perustelluista syistä suorittaa myös muulla erikseen päätettävällä tieteenalalla.

Tutkintorakenne

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon laajuus on 50 op. Sotatieteiden tohtorin tutkinto muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta:

  • Yhteiset opinnot (vähintään 10 op)
  • Oman tieteenalan opinnot (vähintään 40 op)
  • Väitöskirja.

Mikäli opiskelijan aiempi tutkinto on muulta kuin sotatieteiden alalta, opiskelijaksi hyväksytylle voidaan määrätä suoritettavaksi enintään 15 opintopistettä täydentäviä opintoja (ns. siltaopinnot). Täydentävät opinnot eivät sisälly sotatieteiden tohtorin tutkintoon.

Ennen kesäkuussa 2019 hyväksytyn, 50 opintopisteen laajuisen opetussuunnitelman käyttöön ottoa opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa sotatieteiden tohtorin tutkintonsa loppuun joulukuussa 2015 hyväksytyn, 70 opintopisteen laajuisen opetussuunnitelman mukaisesti vuoden 2023 loppuun asti.

Hakeutuminen

Sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvasti. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä siihen Maanpuolustuskorkeakoulun professoriin, jonka tieteenalaan suunniteltu tutkimusaihe kuuluu. Professorin puoltava lausunto on edellytys tutkinto-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä sellaisia väitöskirjan tekijöitä, joiden väitöstutkimusten aiheet ovat sotatieteellisiä ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta hyödyllisiä, ja joiden ohjaamiseen Maanpuolustuskorkeakoululla on edellytyksiä.

Maanpuolustuskorkeakoulu edellyttää, että jatko-opiskelijaksi hyväksyttävä on saanut aiemmin suorittamastaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteestä (pro gradu, upseerin tutkinnon tutkielma, diplomityö) vähintään seuraavan tasoisen arvostelun:

  • vähintään cum laude approbatur (arvolauseasteikolla approbatur–laudatur)
  • vähintään 2 (numeerisella asteikolla 1–3)
  • vähintään 3 (numeerisella asteikolla 1–5)

Jos arvostelussa on käytetty jotain muuta asteikkoa, saavutetun arvostelun on yllettävä vähintään verrannolliselle tasolle. Tästä yleissäännöstä voidaan poiketa tieteenalan professorin esityksestä.

Hakulomakkeeseen liitettävät asiakirjat löydät tästä tiedostosta. Hakulomake toimitetaan sähköisesti liitteineen osoitettuna Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon osoitteeseen: [email protected] 

Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tekee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkimusneuvoston esityksen pohjalta. Ulkomaalaiset hakijat jatko-opiskelijaksi hyväksyy Pääesikunnan henkilöstöpäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin esityksestä. Päätös sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä tai kielteisestä päätöksestä toimitetaan hakijalle kirjeitse.

Lisätietoa:

Suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen

Maanpuolustuskorkeakoulussa laaditut väitöskirjat

Sotatieteellisten jatkotutkintojen valintaopas 2021

Opinto-oppaan yleinen osa 2019

Study Guide 2019: Doctor of Military Sciences Degree 

Opinto-opas 2019: sotatieteiden tohtorin tutkinto

Opiskelijan opas 2021: sotatieteiden tohtorin tutkinto

 
´