Skip to content

Försvarsmakten uppdaterar sina stridssimulatorer

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 25.4.2022 11.47
Pressmeddelande
kuva jossa varusmiehet ja kouluttajat seuraavat auton perässä olevalta näytöltä, kuinka simulaattoreilla tuettu harjoitus on edennyt.
Simulaattorit tehostavat harjoittelua maastossa. Harjoituksen jälkeen näytöltä voidaan seurata, kuinka harjoitus onnistui ja tarvittaessa toistaa harjoitus sekä huomioida saatu palaute.

Försvarsmakten uppdaterar och kompletterar sina simulatorsystem (KASI) som används inom utbildningen under åren 2022-2024 som en del av projektet för simulerad stridsmiljö (SITY). Med de kompletteringar som anskaffas kan användningen av de nuvarande live-simulatorerna fortsätta som stöd för utbildningen av trupper fram till slutet av år 2032.

Live-simulatorer är simulatorer med vilkas hjälp terrängövningar effektiveras. Med live-simulatorsystemet beskrivs verkningarna av vapen, artilleri, minor och andra element med hjälp av laserpulser och radiokommandon, som personernas målvästar och träffindikatorerna på fordonen reagerar på.

I samband med anskaffningen uppdateras simulatorledningscentralen i Björneborgs brigad och i behövlig utsträckning även de övriga simulatorerna vid åtta truppförband. Målet med kompletteringen av simulatorerna är även att förbättra möjligheterna att ge utbildning i strid i bebyggelse inom Armén. 

Anskaffningen stöder en ökad reservistutbildning och förbättrar utbildningsmöjligheterna i synnerhet när det gäller övning av strid i bebyggelse.

– Vi anskaffar ytterligare simulatorer enligt Försvarsmaktens utbildningsbehov. På så sätt kan vi förbättra våra truppers kunnande och prestationsförmåga både i Finland och inom det multilaterala samarbetet med våra partner. Anskaffningen stöder en ökad reservistutbildning och förbättrar utbildningsmöjligheterna i synnerhet när det gäller övning av strid i bebyggelse, säger Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen

Anskaffningens totala värde utan moms är 15,57 miljoner euro, och anskaffningen ansluter sig till utvecklingsprogrammet för Försvarsmaktens trupproduktion (PVJOTU). Simulatorerna levereras av svenska Saab AB, Training & Simulation. Systemets underhålls- och reparationsverksamhet i Finland sysselsätter 5-6 personer (5-6 årsverken) i reparations- och underhållsuppgifter samt i stöduppgifter under övningar.