Skip to content

Parempaa konfliktinehkäisyä

Maanpuolustuskorkeakoulu
16.2.2021 14.54
Kuvassa artikkelin haastateltava M.A. MSc. Marzia Cimmino hymyilee Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa.
M.A. MSc. Marzia Cimmino

Italialainen Marzia Cimmino tekee Maanpuolustuskorkeakoululla väitöskirjaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) ennakkovaroitusjärjestelmästä entisen Neuvostoliiton alueella. Hänen tavoitteenaan on parantaa konfliktien ennakointiin ja analysointiin käytettyjä työkaluja, jotta konflikteja olisi helpompi ehkäistä ennalta.

Väitöskirjatutkija, M.A. ja MSc. Marzia Cimmino istahtaa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kahvilaan ja alkaa puhua tutkimusaiheestaan. Puhetta riittää, ja Cimmino varmistelee silloin tällöin, että haastattelija pysyy mukana.

– Tämä on niin todella kiinnostava aihe, että innostun itsekin joka kerta, hän selittää hymyillen.

Cimmino on aloittanut väitöskirjatutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa vuoden 2020 alussa . Hänen väitöskirjansa käsittelee Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) ennakkovaroitusjärjestelmää entisen Neuvostoliiton alueella. Aihe valikoitui käytännön kokemuksen perusteella: Cimmino on työskennellyt useita vuosia konfliktien ehkäisyn parissa ETYJin kansainvälisenä virkamiehenä Euroopassa ja entisen Neuvostoliiton alueella.

Työssään Cimmino kertoo havahtuneensa siihen, että vaikka konflikteja pyritään ennakoimaan monin eri menetelmin, niiden ennustaminen – saati estäminen – on usein hyvin vaikeaa.

– Konfliktien luonne on muuttunut merkittävästi, kuten esimerkiksi konfliktit Ukrainassa ja sen ympärillä ovat osoittanut. Konfliktit ovat aiempaa kompleksisempia, ja esimerkiksi ei-valtiollisten toimijoiden ja hybridivaikuttamisen rooli konflikteissa on kasvanut. Konfliktien luonteessa tapahtuneiden muutosten takia on tärkeää, että myös kansainväliset organisaatiot sopeuttavat konfliktien ennakoimiseen tarkoitettuja työkalujaan vallitseviin olosuhteisiin.

Cimmino on valmistunut maisteriksi sekä Glasgown yliopistosta pääaineenaan historia, että London School of Economicsista, jossa hän opiskeli kansainvälisiä suhteita. Valmistumisensa jälkeen hän on ehtinyt työskennellä yli 10 vuotta erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä konfliktinratkaisun parissa Euroopassa, Venäjällä ja Keski-Aasiassa. Nyt väitöstutkimuksessa Cimminoa motivoi erityisesti tilaisuus tuoda yhteen rauhan- ja konfliktintutkimuksen teoriaa ja käytäntöä.

– Kansainvälisen ennakkovaroitusjärjestelmän perustana on se, että jos konflikteja haluaa ehkäistä tai ratkoa, niitä pitää pystyä ennakoimaan. ETYJissä huomasin, että organisaation käytännön toiminnassa tarvittaisiin lisää tutkimustietoa siitä, miten ennakkovaroitusjärjestelmä toimii. Järjestelmän onnistumista on nimittäin joskus hankala mitata, sillä onnistunut konfliktien ehkäisyhän on sitä, etteivät konfliktit pääse koskaan edes syntymään.

Jo työskennellessään ETYJissä Cimmino tutustui esimerkiksi Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen, FINCENTin, toimintaan ja kertoo vaikuttuneensa paitsi Suomen konfliktinratkaisuosaamisesta, myös siitä siitä, miten perusteellisesti suomalaisia valmennetaan kansainvälisiin tehtäviinsä. Jatko-opintojen tullessa ajankohtaisiksi Maanpuolustuskorkeakoulu tuntuikin luontevalta valinnalta.

Cimmino kertoo viihtyneensä Maanpuolustuskorkeakoululla erittäin hyvin: opetus on ollut laadukasta ja kaikki kurssisuoritukset on ollut helppo järjestää englanniksi. Väitöskirjaohjaajiltaan, dosentti, Ph.D. Hanna Ojaselta ja erikoistutkija, ST Pentti Forsströmiltä Cimmino kertoo saaneensa alusta asti arvokasta tukea sekä apua siirtymisessä työelämästä akatemiaan.

Vuoden 2020 lopussa Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi Cimminolle apurahan väitöskirjatutkimusta varten. Apurahan turvin Cimmino voi työskennellä seuraavat vuodet täysipäiväisesti väitöskirjatutkijana.

– Olen rahoituksesta todella kiitollinen. Tuntuu hienolta, että tutkimusaiheeni kiinnostaa ihmisiä ja että työtäni halutaan tukea. Tavoitteeni on, että tämä tutkimus voi tuoda konkreettisia parannuksia päättäjien ja analyytikoiden työkaluihin konfliktien ehkäisemiseksi.