Skip to content

Ordnande av Försvarshögskolans urvalsprov våren 2021

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 15.3.2021 14.13 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 11.17
Pressmeddelande

Försvarshögskolan ordnar urvalsproven för kandidatexamen i militärvetenskaper (MIK) och magisterexamen i militärvetenskaper i utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (MIMMYND) våren 2021.

Urvalen genomförs enligt de principer som anges i urvalsguiden samt på webbplatserna upseeriksi.fi och maanpuolustuskorkeakoulu.fi. De sökande kallas till urvalsprovet på basis av förhandsurval.

På grund av coronaläget kan det ännu ske ändringar i sättet att genomföra urvalsproven eller i urvalsprovets delar. All information gällande urvalsprovet ges direkt till dem som bjudits in till urvalsprovet samt på webbplatserna www.upseeriksi.fi/haku/valintakoe ja www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi/smvir/hakeutuminen-ja-valintakoe. 

De sökande uppmanas läsa Unifis anvisningar om urvalsproven. 

Länkar till Unifis meddelanden: 
Unifi Meddelande om urvalsproven 2021
Unifi Sökandens säkerhetsanvisning 2021
Unifi Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

´