Ryssland-seminarium

Försvarshögskolan 8.2.2019 15.27 | Publicerad på svenska 8.2.2019 kl. 15.44
Pressmeddelande

Ett Ryssland-seminarium för alla intresserade ordnas i auditoriet i Sandhamnshuset den 25 april 2019. På seminariet diskuteras Rysslands säkerhetspolitik och hur forskningen på detta område har utvecklats. Seminariet ordnas i samarbete mellan Försvarshögskolan, Helsingfors universitet och Hydrid CoE. Mannerheim-stiftelsen har beviljat finansiering för seminariearrangemangen.

Temana för Ryssland-seminariet är Rysslands säkerhetspolitik samt cybersäkerhet. I inledningsanföranden och diskussioner behandlas både finländsk och internationell forskning. Evenemanget arrangeras av Petteri Lalu, militärprofessor, överstelöjtnant från Försvarshögskolan, och Katri Pynnöniemi, biträdande professor från Helsingfors universitets Alexanderinstitut.

Huvudtalarna i år, Michael Kofman och Kati Parppei, hör båda till de absolut mest framstående specialisterna på sina områden. De två talarna lyfter fram olika aspekter i diskussionen. Den ena fokuserar på aktuella frågor, den andra behandlar historiska bakgrunder till olika säkerhetspolitiska ideologier.

– I dag är Michael Kofman en av de mest kända forskarna som deltar i analysen av Rysslands militärstyrka. Hans bedömningar är i regel mycket aktuella och enligt min åsikt realistiska. Eftersom han kommer från USA skiljer sig hans aspekter ofta på ett fräscht sätt från finländska aspekter. Kati Parppeis forskning fokuserar på historiska narrativ i motiveringar till nationsuppbyggnad och nationell politik. Sedan början av 2000-talet har användningen av historiska, språkliga bilder och föreställningar som politiska instrument ökat i Ryssland. Vi har velat lyfta fram att även forskningen på detta område ökar vår förståelse av världen. Dessutom vill vi kanske uppmana till att analysera hur objektiva de historiska narrativen i vårt land är, säger Lalu.

På seminariet ordnas parallella sessioner, och deltagarna kan efter eget intresse välja vilka sessioner de vill delta. Sessionerna Cyber och Security policy ger möjlighet att fördjupa sig i olika intressanta teman och nätverka med andra branschexperter.

– Genom två parallella sessioner vill vi erbjuda ett utvidgat seminarium och möjligheter för både talarna och publiken att vara i närmare kontakt med varandra än i en enda stor föreläsningssal. Jag är övertygad om att de goda inledningsanförandena som sådana väcker intressanta diskussioner, säger Lalu.

Jämfört med seminariet i fjol blir verksamheten allt mer internationell. Medan det senaste seminariet främst hölls på finska, hålls anförandena i år på engelska och internationella gäster önskas delta.

– I år är seminariet även riktat till internationell publik. På så sätt kan det stöda forskare i att nätverka med utländska projekt och diskussioner. Seminarierna har huvudteman som varierar varje år. I presentationerna 2019 ligger fokus på den senaste finländska och utländska forskningen i Rysslands hotbilder samt i cybersäkerhet och informationspåverkan, säger Pynnöniemi.

Sidoevenemang

I år förverkligas även den ursprungliga idén om Ryssland-seminariets sidoprogram vid Helsingfors universitet. Strax efter den egentliga seminariedagen arrangeras en paneldiskussion om Rysslands säkerhetspolitik på Helsingfors universitets paradplats, Tankehörnan, fredagen den 26 april klockan 10.30−12.00. Dessutom hålls ett diskussionstillfälle vid Alexanderinstitutet onsdagen den 24 april med början klockan 14. Diskussionen bygger på Chatham Houses Rysslandsexpert Keir Giles senaste bok.

I seminariearrangemangen deltar även andra organisationer utöver de två universiteten. I år deltar bland annat Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot och Mannerheim-stiftelsen, som även i fjol stödde seminariearrangemangen. Enligt Lalu beskriver samarbetet mellan många aktörer bra det verkliga forskarsamhället.

– Samarbetet kring seminariet är en påminnelse för oss alla att forskningsresultat inte enbart uppnås i kammare och att det inte är möjligt att ta fram informationsunderlag för utveckling av säkerheten eller försvaret genom en sektorforskning inom ett enda område, säger Lalu.

– Genom dessa evenemang av olika typer kan vi behandla forskning i Rysslands utrikespolitik och militärpolitik ur många olika aspekter och göra forskningsdata mer synlig för studerande, tjänstemän och den stora allmänheten. Kanske kan vi på så sätt påverka uppskattningen av forskningsdata positivt, tillägger Pynnöniemi.

Försvarshögskolans "National Defence University’s Russia Seminar 2019" ordnas i Sandhamnshuset den 25 april 2019. Mer information om anmälan, talarna och programmet finns på Försvarshögskolans webbplats (på finska). Länken till seminarieanmälan: lyyti.in/russia2019.