Hoppa till innehåll

Promotionsordlista

Marskalkar
Kadetter fungerar som marskalkar vid Försvarshögskolans promotion. Till marskalkarnas uppgifter hör bland annat att bistå dem som deltar i promotionen och att fungera som hedersvakt.

Promotionskommittén
Den av Försvarshögskolans rektor tillsatta promotionskommittén ansvarar för arrangemangen i samband med promotionen. Promotionskommittén består bl.a. av en representant för Försvarshögskolans professorer och av doktorernas representanter, d.v.s. gratister. Promotionskommittén leds av specialplanerare, doktor i militärvetenskaper, Max Sjöblom.

Hedersdoktorer
Vid Försvarshögskolans doktorspromotion promoveras totalt sex hedersdoktorer i militärvetenskaper. Till Försvarshögskolans hedersdoktorer promoveras, för högskolans verksamhet, betydande påverkare från olika samhällsfunktioner.

Officiant
Officianter är promotionsfunktionärer som ansvarar för arrangemangen i samband med promotionen.

Primusdoktor
Den doktor som erhållit det bästa vitsordet för sin doktorsavhandling som hör till doktorexamen kallas primusdoktor. Under promotionsakten svarar primusdoktorn på primusfrågan som ställs av Försvarshögskolans forskningsråd.

Promotor
Vid promotionsakten promoverar promotorn promovenderna, d.v.s. de doktorer som promoveras, till deras akademiska grad. Professor Vesa Tynkkynen fungerar som promotor vid Försvarshögskolans doktorspromotion.

Promovender
De doktorer i militärvetenskaper som promoveras kallas enligt akademisk tradition för promovender. Promovendens maka, make eller annan följeslagare deltar i promotionshögtidligheterna, och drar slipstenen vid svärdslipningen.

Svärdslipare
Svärdsliparen är promovendens make, maka eller annan följeslagare, som slipar doktorns värja vid svärdslipningen som ordnas kvällen före promotionen. För en promovend som ensam deltar i promotionen utser promotionskommittéen en svärdslipare.

Ultima- eller ultimusdoktor
Den doktor som fått det näst bästa vitsordet för sin doktorsavhandling kallas för ultimusdoktor (manlig) eller ultimadoktor (kvinnlig).

Övermarskalk
Övermarskalken fungerar som marskalkarnas ledare vid promotionen och ansvarar för inbjudna hedersgäster.

´