Hoppa till innehåll

Magisteravdelningen

Magisteravdelningen ansvarar för studierna för magisterexamen i militärvetenskaper (MIM) vid Försvarshögskolan samt styr de militärvetenskapliga studierna vid försvarsgrens- och vapenslagsskolorna.

Magisterexamen är indelad i utbildningsprogrammet för officerare, utbildningsprogrammet för flygofficerare och utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete.

Magisteravdelningen som tidigare hört till Kadettskolan blev en självständig examensavdelning den 1 januari 2015. Avdelningen leds av chefen för magisteravdelningen som bistås av kurscheferna.

Magisteravdelningen värnar Stridsskolans traditioner. Dess traditionsdag är den 10 oktober. Traditionsmarschen är Taistelkaatte och traditionsfanan är den tidigare Stridsskolans fana.

´