Hoppa till innehåll

Avdelningen för påbyggnadsexamina

Avdelningen för påbyggnadsexamina är en examensavdelning som är underställd rektorn för Försvarshögskolan och som svarar för generalstabsofficersexamen och dess genomförande.

Mans hand upprätt

Avdelningen för påbyggnadsexamina svarar även för planering, genomförande och utveckling av kursen för högre befäl, stabsofficerskursen och kursen för ansvarsområdeschefer.

Den viktigaste uppgiften för avdelningen för påbyggnadsexamina är ledandet av generalstabsofficersexamen. Dessutom förbereder man sig för att genomföra uppgifter under undantagsförhållanden genom att delta i planering av undantagstillstånd enligt placering samt i övningar.

Ett specialområde för avdelningen för påbyggnadsexamina och dess chefer är att fostra studerandena på generalstabsofficerskursen till generalstabsofficerare för fosterlandets tjänst som har tagit till sig militära sätt att verka och uppträda.

Avdelningen för påbyggnadsexamina svarar för planering, genomförande och utveckling av generalstabsofficersexamen samt för de kurser som avdelningen ansvarar för. Detta arbete görs i samarbete med Huvudstaben, Gränsbevakningsväsendet, försvarsgrenarna, ämnesinstitutionerna vid Försvarshögskolan och de övriga interna resultatenheterna vid Försvarshögskolan samt med Gräns- och sjöbevakningsskolan.

´