Hoppa till innehåll

Allmänt

Doktorspromotionen som hålls i september 2018 är den andra doktorspromotionen som hålls vid Försvarshögskolan. Vid promotionen firas de doktorer i militärvetenskaper som har utexaminerats efter 2013 och sex hedersdoktorer promoveras.

Finlands första promotion hölls 1643 vid filosofiska fakulteten vid den dåvarande Kungliga Akademien i Åbo och traditionen har levt kvar vid de finländska universiteten ända tills idag. Enligt traditionen får de doktorer och hedersdoktorer som promoveras vid doktorspromotionen officiell rätt att bära doktorsinsignier, d.v.s. doktorshatt och doktorsvärja.

Försvarshögskolans första promotion hölls 2013 och vid promotionen firades de första doktorerna i militärvetenskaper som hade utexaminerats efter 2003. Samtidigt promoverades Försvarshögskolans första hedersdoktorer.

Försvarshögskolans doktorspromotion följer de finländska universitetens promotionssed, dock utan att förglömma högskolans egna traditioner och ställning som Finlands enda militära, med universitet likställda, högskola.

Till högtidligheterna i samband med Försvarshögskolans doktorspromotion hör bland annat svärdslipning som ordnas kvällen före promotionen, själva promotionsakten, promotionsprocession och festgudstjänst. Promotionen kulminerar i kvällsfesten som ordnas på promotionsdagen och promotionsseglatsen följande dag.

Även Försvarshögskolans egna traditioner syns på olika sätt under högtidligheterna i samband med promotionen. Till skillnad från vid de andra finländska universiteten är de värjor som doktorerna i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan använder vi promotionen värjor som används av försvarsmakten.

´