Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Doktorspromotionens allmänna arrangemang:

Specialplanerare, MilitärvetenskaperD, överste (i avsked) Max Sjöblom
[email protected] / tfn 0299 530106

Festligheterna,
Militärprofessor, överstelöjtnant, Janne Mäkitalo
[email protected] / tfn 0299 530502

Promotionsinfo och medier:

Chefen för samhällsrelationer och internationella ärenden, överstelöjtnant, Jari Rantala
[email protected] / tfn 0299 530700

Promotionens kommunikation som helhet; promotionens informationschef Suvi Manelius
[email protected] / tfn 0299 530121

Ansvarspersoner för de olika evenemangen:

Svärdslipningen:

AVD Minna Branders
[email protected] / tfn 0299 530471

Promotionsakten:

Överstelöjtnant Janne Mäkitalo
[email protected] / tfn 0299 530502

Major Juha Hollanti
[email protected] / tfn 0299 530571

Promotionsprocessionen:

Överstelöjtnant Jari Rantala
[email protected] / tfn 0299 530700

Promotionsgudstjänsten:

Militärpastor Markus Korpela
[email protected] / tfn 0299 530147

Kransnedläggningen:

Chefen för Kadettskolan, tfn 0299 530200

Kvällsfesten:

MilitärvetenskaperD Johanna Anttonen
[email protected] / tfn 0299 530225

Kapten Riku Rosti
[email protected] / tfn 0299 530154

Specialplanerare, MilitärvetenskaperD, överste (i avsked) Max Sjöblom
[email protected] / tfn 0299 530106

Promotionsseglatsen:

Kommendör Jyrki Ahonen
[email protected] / tfn 0299 530438

Major Markus Kaartinen
[email protected] / tfn 0299 301810

´