Kontaktuppgifter

Doktorspromotionens allmänna arrangemang:

Specialplanerare, MilitärvetenskaperD, överste (i avsked) Max Sjöblom
max.sjoblom@mil.fi / tfn 0299 530106

Festligheterna,
Militärprofessor, överstelöjtnant, Janne Mäkitalo

janne.m.makitalo@mil.fi / tfn 0299 530502

Promotionsinfo och medier:

Chefen för samhällsrelationer och internationella ärenden, överstelöjtnant, Jari Rantala
jari.rantala@mil.fi / tfn 0299 530700

Promotionens kommunikation som helhet; promotionens informationschef Suvi Manelius
suvi.manelius@mil.fi / tfn 0299 530121

Ansvarspersoner för de olika evenemangen:

Svärdslipningen:

AVD Minna Branders
minna.branders@mil.fi / tfn 0299 530471

Promotionsakten:

Överstelöjtnant Janne Mäkitalo
janne.m.makitalo@mil.fi / tfn 0299 530502

Major Juha Hollanti
juha.hollanti@mil.fi / tfn 0299 530571

Promotionsprocessionen:

Överstelöjtnant Jari Rantala
jari.rantala@mil.fi / tfn 0299 530700

Promotionsgudstjänsten:

Militärpastor Markus Korpela
markus.korpela@mil.fi / tfn 0299 530147

Kransnedläggningen:

Chefen för Kadettskolan, tfn 0299 530200

Kvällsfesten:

MilitärvetenskaperD Johanna Anttonen
johanna.anttonen@mil.fi / tfn 0299 530225

Kapten Riku Rosti
riku.rosti@mil.fi / tfn 0299 530154

Specialplanerare, MilitärvetenskaperD, överste (i avsked) Max Sjöblom
max.sjoblom@mil.fi / tfn 0299 530106

Promotionsseglatsen:

Kommendör Jyrki Ahonen
jyrki.ahonen@mil.fi / tfn 0299 530438

Major Markus Kaartinen
markus.kaartinen@mil.fi / tfn 0299 301810