Hoppa till innehåll

Promotorns hälsning

Professor Vesa Tynkkynen

Vid Försvarshögskolans andra doktorspromotion i september firas å ena sidan akademiska traditioner och å andra sidan högskolans 25 verksamhetsår. Forskning som rör krigföring har långa traditioner som sträcker sig långt tillbaka i mänsklighetens historia. Å andra sidan håller den militärvetenskapliga forskningen först nu på att etablera sig som en akademisk vetenskapsgren. Vid Försvarshögskolan kan man avlägga examina enligt det gemensamma europeiska examenssystemet, från kandidat i militärvetenskaper ända till doktorsexamen. Den första doktorn i militärvetenskaper utexaminerades 2003. Även om de flesta som doktorerar är finländare, har även ett stort antal utlänningar avlagt examen vid Försvarshögskolan. Tiden är igen mogen att promovera nya doktorer.

Jag hälsar såväl promovenderna som övriga som är intresserade av militärvetenskaper välkomna att delta i firandet av en av de akademiska traditionernas höjdpunkter.

Promotor

Professor Vesa Tynkkynen

´