Hoppa till innehåll

Kadettkurs 103 och sjökadettkurs 86 utexaminerades under högtidliga former

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 30.8.2019 14.29
Pressmeddelande

Kadettkurs 103 och sjökadettkurs 86 utexaminerades idag, fredagen den 30 augusti 2019, till kandidater i militärvetenskaper. Officerarna som befordrades till löjtnanter var i år 143 till antalet.

Kadetterna står på sidorna av Mannerheims grav

Festligheterna firades under traditionella former

Festdagen inleddes i Försvarshögskolans Hjälteaula där kadetterna hedrade minnet av de kadettofficerare som stupat i krigen. Därefter förflyttade sig följet till Sandudds begravningsplats för kransnedläggning vid Hjältekorset och marskalk Mannerheims grav. Efter uppvaktningarna marscherade kadetterna som utexamineras, från Riksdagshuset till Presidentens slott, där republikens president Sauli Niinistö befordrade kadetterna till löjtnanter och utnämnde dem till tidsbundna tjänster vid försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

President Sauli Niinistö skakar hand med kadetter

Republikens president lyckönskade de utexaminerade och konstaterade i sitt tal att den utbildning kadetterna fått ger goda färdigheter för de kommande uppgifterna i en värld i förändring. Han betonade att en stor del av de nyss befordrade löjtnanterna kommer att arbeta som beväringsutbildare och därmed ge beväringarna en yrkesfärdighet och försvarsvilja, som bär även i reserven.

Vid examensfesten som hölls på Savoyteatern följde betygsutdelning och premiering av meriterade nyblivna löjtnanter, samt tal och musikframträdanden. Kursens primus, löjtnant Väinö Turunen betonade i sitt tal i synnerhet de vänskapsband som knutits under de gångna tre åren och kursens starka sammanhållning.

− Kurskamraterna har med tiden blivit bröder och systrar. Gemensamma värderingar och traditioner, utmaningar som vi gått igenom och tunga erfarenheter har stärkt känslan av samhörighet. Jag hoppas att den här kadettandan bär oss även i det kommande arbetslivet, konstaterade Turunen.

Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio, uppmanade i sitt tal löjtnanterna som utexamineras att komma ihåg vilken roll de har i hur det finländska samhället upplever rikets försvar och försvarsmaktens roll i att sköta försvaret.

− Ni har nu goda färdigheter för era första uppgifter, men i en värld stadd i ständig förändring kräver officersyrket ständig personlig utveckling och livslångt lärande. Var modiga och ta er an utmaningar, uppmanade Kallio.

Kadetter marscherade nerför gatan

Det självständiga Finlands kadettutbildning fyllde 100 år den 25 januari 2019

I år har det gått hundra år sedan kadettutbildningen inleddes i det självständiga Finland. Officersutbildningen i Finland har dock längre anor än så eftersom de första officerarna började utbildas för svenska konungens behov redan för 240 år sedan. Det självständiga Finlands första kadettkurs inledde efter självständigheten och inbördeskriget 1919 sina studier på Arkadiabacken under ledning av en arbetsgrupp grundad av Mannerheim. Till sina nuvarande lokaler i Sandhamn flyttade Kadettskolan 1941.

Jubileet firades i stor stil på Senatstorget den 1 februari 2019 med en parad där nuvarande och tidigare kadetter marscherade sida vid sida för att hedra kadettutbildningens hundra år långa historia. Traditionerna har varit och kommer även i framtiden att vara viktiga inom officersutbildningen, men siktet är ändå stadigt inställt på att utbilda framtidens ledare.

Paraatit ja juhlat
´